(1 - 6 of 6)
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author)
Ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de arbeid en het verzuimbeleid in organisaties. Het is een veel gebruikte kernindicator in sociale jaarverslagen en andere documenten over het werknemersbeleid in organisaties en sectoren. Het is ook een vinger aan de pols die door overheden gebruikt kan worden voor het beoordelen...
other 2012
document
Koppes, L. (author), van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Lautenbach, H. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author)
other 2012
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), de Weerd, M. (author), Koppes, L. (author)
De brochure ‘Ziekteverzuim in Nederland in 2009’ bevat kerncijfers over ziekteverzuim. De brochure is geschreven voor verschillende doelgroepen en is in het bijzonder relevant voor werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, arboprofessionals, andere ondersteuners van bedrijven en overheden. Bent u bijvoorbeeld...
other 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Koppes, L. (author), Pleijers, A. (author), de Vroome, E. (author)
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Mol, M. (author), van den Bossche, S. (author)
Belangrijke punten bij onderzoeken naar arbeidsomstandigheden zijn werktijd en overwerk; flexibele contractvormen; werkdruk en autonomoe in het werk; intimidatie, sexueel en lichamellijk geweld op de werkplek; verzuim en werkgebondenheid van verzuim; doorwerken na je 65e jaar; verbeteringspunten van de arbeidsomstandigheden; reorganisaties en...
other 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), van den Bossche, S. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) - vindt jaarlijks plaats op basis van een telkens nieuwe steekproef van 80.000 werknemers. De NEA volgt trends in arbeid en identificeert risicogroepen. Om meer inzicht te krijgen in oorzaak-gevolg relaties is echter een onderzoeksopzet nodig waarbij dezelfde werknemers langere tijd worden gevolgd...
other 2008
(1 - 6 of 6)