(1 - 20 of 537)

Pages

document
Datta, K. (author), Wang, J. (author), Zhang, D. (author), Zardetto, V. (author), Remmerswaal, W.H.M. (author), Weijtens, C.H.L. (author), Wienk, M.M. (author), Janssen, R.A.J. (author)
Perovskite-based multijunction solar cells are a potentially cost-effective technology that can help surpass the efficiency limits of single-junction devices. However, both mixed-halide wide-bandgap perovskites and lead-tin narrow-bandgap perovskites suffer from non-radiative recombination due to the formation of bulk traps and interfacial...
article 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Deschle, N. (author), van Ark, E.J. (author), van Gijlswijk, R. (author), Janssen, R. (author)
Pollutant emissions have been a topic of interest in the last decades. Not only environ mentalists but also governments are taking rapid action to reduce emissions. As one of the main contributors, the transport sector is being subjected to strict scrutiny to ensure it complies with the short and long-term regulations. The measures imposed by...
article 2022
document
Janssen, J.L.L.C.C. (author), Weeda, M. (author), Detz, R.J. (author), van der Zwaan, B. (author)
Renewable hydrogen is increasingly recognized as one of the key decarbonisation options compatible with the EU’s climate neutrality goal. We quantify possible cost reductions for renewable hydrogen production until 2050 through electrolysis with off-grid renewable electricity generation systems. We focus on the use of solar PV and on- and...
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Mars, G.M.J. (author), Knops, J.C.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Pleijers, A.J.S.F. (author), Ramaekers, M.M.M.J. (author), Janssen, B.J.M. (author)
In een context van demografische, economische, sociale en technologische ontwikkelingen verandert het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders. Ook onverwachte gebeurtenissen kunnen hun weerslag op het werk hebben, zoals de COVID-19 pandemie. TNO en het CBS monitoren daarom de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van een...
report 2022
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacios, S. (author), Janssen, G.J.M. (author), Moncaddo Botero, J. (author), van Stralen, J. (author), Oliveira Machado dos Santos, J. (author), Uslu, A. (author), West, K.J. (author)
The new Dutch government (Rutte IV) has agreed in its coalition agreement to reduce greenhouse gas emissions in the Netherlands by at least 55% by 2030 (compared to 1990) and to achieve greenhouse gas emissions neutrality by 2050, implementing the new European objectives. The coalition agreement also proposes a climate target for circular...
report 2022
document
van der Kan, K. (author), Janssen, J. (author), van Bergen, E.L. (author), Hof, T. (author), van der Kleij, R. (author), Kruijssen, A. (author)
public lecture 2022
document
Janssen, N.M.M. (author), Rogov, M.A. (author), Zakharov, V.A. (author)
article 2022
document
Feleki, B.T. (author), Bouwer, R.K.M. (author), Zardetto, V. (author), Wienk, M.M. (author), Janssen, R.A.J. (author)
An efficient substrate-configuration p-i-n metal-halide perovskite solar cell (PSC) is fabricated on a polymer-coated steel substrate. The optimized cell employs a Ti bottom electrode coated with a thin indium tin oxide (ITO) interlayer covered with a self-assembled [2-(9H-carbazol-9-yl)ethyl]phosphonic acid monolayer as a hole-selective contact...
article 2022
document
Teunissen, L.P.J. (author), Jansen, K.M.B. (author), Janssen, E. (author), Kingma, B.R.M. (author), de Korte, J.Q. (author), Eijsvogels, T.M.H. (author)
Objectives To evaluate how separate and combined climatic parameters affect peak core temperature during exercise in the heat using computer simulations fed with individual data. Methods The impact of eight environmental conditions on rectal temperature (Tre) was determined for exercise under heat stress using the Fiala-thermal-Physiology-and...
article 2022
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 25 november 2021.
article 2022
document
Janssen, R.J.N. (author), Geers, L.F.G. (author), Schaap, M. (author)
conference paper 2022
document
Timmermans, R.M.A. (author), Kranenburg, R. (author), Janssen, R.H.H. (author)
Within the AQ-WATCH project, an operational mitigation service has been set-up providing policy makers with a tool for the assessment of the efficiency of alternative actions to mitigate air pollution as well as the development of effective strategy options for air pollution abatement. The mitigation service allows the user to reduce the...
report 2022
document
Huygen, A.E.H. (author), Verstraaten, P. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Winters, E. (author)
De prijzen voor collectieve warmte spelen een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van wijken. Hoe lager de kosten van de overstap, des te makkelijker verloopt de warmtetransitie. Hoe verhouden de tarieven die consumenten in Nederland betalen voor collectieve warmte zich tot die in andere Europese landen?
article 2021
document
van Kempen, E.A. (author), de Ruiter, J.M. (author), Souman, J.J. (author), van Ark, E.J. (author), Deschie, N. (author), Oudenes, L. (author), van Horst, A.R.A. (author), Janssen, R. (author)
Introduction: increased automation logistics starting with ADAS systems Digitization and automation are progressing fast in transport and logistics. Technological advancement is driving the level of automation and autonomy of vehicles, moving from driver-assisted technologies (Advanced Driver Assistance Systems; ADAS) to autonomous transport...
report 2021
document
Tigchelaar, C. (author), Cox, E.P. (author), Zwamborn, A. (author), Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author)
TNO heeft op verzoek van de stuurgroep ‘Eindgebruikerskosten’ het Datapakket Eindgebruikerskosten gemaakt. De stuurgroep Eindgebruikerskosten bestaat uit afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Expertise Centrum Warmte (ECW)...
report 2021
document
van der Torre, W. (author), Lautenbach, H. (author), van de Ven, H.A. (author), Janssen, B.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Janssen, B. (author), Ramaekers, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
report 2021
document
van Dam, L.M.C. (author), Mars, G.M.J. (author), Knops, J.C.M. (author), Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Ramaekers, M.M.M.J. (author), Janssen, B.J.M. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. Door de grote steekproef kunnen niet alleen trends in de arbeid beschreven worden voor de gehele Nederlandse werknemerspopulatie, maar ook voor...
report 2021
document
Hooftman, W.E. (author), Mars, G.M.J. (author), Knops, J.C.M. (author), van Dam, L.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Ramaekers, M.M.M.J. (author), Janssen, B.J.M. (author)
De NEA volgt inmiddels al meer dan vijftien jaar de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland en de gevolgen ervan voor hun gezondheid, duurzame inzetbaarheid, productiviteit en innovatiekracht. Arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn vijf...
report 2021
document
Janssen, E.G.O.N. (author)
article 2021
(1 - 20 of 537)

Pages