(1 - 20 of 39)

Pages

document
Muller, J. (author), Hooftman, W.E. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Research shows that job autonomy has predominantly positive effects, such as the prevention of stress, burnout and cardiovascular disease. Employees with a good deal of autonomy generally report better well-being, are more productive, more creative, have more self-esteem and have higher work motivation (Lopes et al, 2014). Autonomy also has...
report 2015
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author)
The quality of work in the Netherlands remains quite stable, with a small increase in exposure to time pressure. Despite the stable working conditions, fewer workers feel that protective measures are needed. Changes in work disability regulations have led to far fewer workers dropping out of employment due to disability. However, it appears that...
report 2012
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The quality of work in the Netherlands remains quite stable, with a small increase in exposure to time pressure. Despite the stable working conditions, fewer workers feel that protective measures are needed. Changes in work disability regulations have led to far fewer workers dropping out of employment due to disability. However, it appears that...
report 2012
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author)
Based on the Netherlands Working Condition Survey (NWCS), this report exaines working conditions in the retail sector in the Netherlands. It concludes that the retail sector is a sector in which many young employees work. These employees often work part-time and have a temporary contract. The retail sector does worse on the traditional ergonomic...
report 2012
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
There is no clear national definition of a chronic disease in a work situation in the Netherlands. Questionnaire data shows that between 25% and 30% of all workers are affected by a chronic disease. Worker with a chronic disease have slightly different working conditions as compared to workers without a chronic disease but differences may be...
report 2014
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Occupations involving ‘heavy work’ may be exempt from the proposal by the Dutch government to increase the retirement age from 65 to 67 years. The concept of heavy work is multi-dimensional; it should not be solely about physically heavy work but should at least also take account of the psychosocial workload. It will be difficult to identify...
report 2010
document
Hooftman, W. (author)
Long-term work absence is an issue of concern among employers and employees in the Netherlands. Disparities between occupations in terms of sick leave cannot be explained by differences in the characteristics of the workers, the job, the company or the working conditions. After adjusting for these factors, occupation remains an independent...
report 2009
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Vanaf 2014 verschilt de wijze van gegevensverzameling van de NEA op enkele punten van eerdere jaargangen. Dergelijke veranderingen kunnen systematische effecten op de uitkomsten hebben. In hoeverre hiervan sprake is, en of de uitkomsten dan nog volgtijdelijk vergelijkbaar zijn, kan op verschillende manieren onderzocht worden. CBS en TNO hebben...
report 2016
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), de Vroome, E. (author)
report 2011
document
van den Eerenbeemt, J. (author), Hooftman, W.E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De krimpende beroepsbevolking maakt het noodzakelijk dat meer mensen langer aan het werk blijven. Het is vanuit dat perspectief van belang om inzicht te hebben in arbeidsomstandigheden en potentiële uitval uit het werk van werknemers. Een multiculturele samenleving, zoals de Nederlandse, vraagt daarbij om het beantwoorden van specifieke...
report 2016
document
Kraan, K.O. (author), Hooftman, W.E. (author), de Jong, T. (author)
Deze beknopte rapportage vormt het vervolg op de rapportages over de eerste en tweede meting waarin de vragenlijstontwikkeling zijn beschreven, en de schaalkwaliteiten, en methodologie. Ook zijn hierin de beschrijvende resultaten en de gehanteerde vragenlijsten opgenomen (Kraan Hooftman & De Jong, 2009; Kraan, Hooftman, De Jong & Dhondt, 2010)....
report 2011
document
van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author), Douwes, M. (author)
report 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), de Weerd, M. (author)
public lecture 2011
document
Hooftman, W.E. (author)
Veel ondernemers zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) omdat ze denken dat het veel moeite, tijd en energie zal kosten en weinig oplevert. In de Roadshow 'check je werkplek' maakt het Steunpunt RI&E-instrumenten ondernemers op een interactie manier duidelijk dat de RI&E nodig én nuttig is en geeft hen handvatten om hier...
public lecture 2014
document
Steenbeek, R. (author), Bijlsma, I. (author), Fouarge, D. (author), Hooftman, W. (author), Montizaan, R. (author), Hooftman, W. (author), van der Zwaan, L. (author)
De resultaten in deze brochure zijn gebaseerd op onderzoek van TNO en ROA naar de impact, drijfveren en implicaties van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende bronnen. Allereerst is op basis van registerdata van en de Enquête Beroepsbevolking gekeken hoe vaak en waarom mensen doorwerken...
other 2017
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author)
Ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de arbeid en het verzuimbeleid in organisaties. Het is een veel gebruikte kernindicator in sociale jaarverslagen en andere documenten over het werknemersbeleid in organisaties en sectoren. Het is ook een vinger aan de pols die door overheden gebruikt kan worden voor het beoordelen...
other 2012
document
Koppes, L. (author), van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Lautenbach, H. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author)
other 2012
document
Hooftman, W. (author), van Dam, L. (author), van der Klauw, M. (author)
In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens met betrekking tot beroepsziekten die er in de Arbobalans 2016 te vinden zijn.
other 2018
document
Kwantes, J.H. (author), Hooftman, W. (author)
The Dutch occupational safety and health legislation started in 1874 with the first law against child labor, which forbid children until the age of 12 to work in factories. Followed in 1889 by the first Labor Act (Arbeidswet) and in 1895 by the first ‘Safety Act’ (Veiligheidswet). These acts were adapted several times, and in the last decennia...
other 2014
document
Kwantes, J.H. (author), Hooftman, W. (author), Michiel, F. (author)
The position, role and aim of the protective and preventive services (article 7 of the Framework directive (89/391/EEC within the legal OSH-system will be the focus point of this article. Article 13 of the EU Treaty gives the EU the possibility to draft a legal framework on occupational safety and health. The fundamental elements of such an...
other 2014
(1 - 20 of 39)

Pages