(1 - 18 of 18)
document
van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Hoeven, R. (author), Noort, A. (author)
Dit arbokennisdossier gaat in op de kansen en bedreigingen van de opkomst van nieuwe digitale media (software) en technologie (hardware) op de werkplek voor het werk van arboprofessionals, werk-nemers en werkgevers. Het dossier beperkt zich tot het gebruik en de toepassing van mobiele arbo applicaties (zogenaamde apps) en bijbehorende...
report 2016
document
Steijn, W. (author), van der Vorm, J. (author), Luiijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
The ever-greater integration of new technologies in work equipment is regarded by some as the fourth industrial revolution1 and referred to as ‘smart industry’2. Examples that come to mind include automation through the use of embedded software, remotely controlling heavy materials, and the connecting of work equipment to local and public...
report 2016
document
Steijn, W. (author), Vorm. J. van der, (author), Luijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
De toenemende integratie van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie1 en naar verwezen als smart industry2. Denk hierbij aan automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken...
report 2016
document
Steijger, N. (author), van der Beek, D. (author), van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author)
public lecture 2013
document
Steijger, N. (author), van der Beek, F.A. (author), Gallis, R. (author), Schraagen, J.M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author)
Teams vormen een belangrijke schakel in het bevorderen van veerkrachtige en wendbare organisaties i.c. resilient organisaties. Wij beschouwen een resilient organisatie of bedrijf als een sociotechnisch systeem dat voldoet aan de definitie van Hollnagel: “the intrinsic ability of a system to adjust its functioning prior to, during, or following...
article 2013
document
van der Beek, F.A. (author), Steijger, D.J.M. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author)
public lecture 2012
document
van der Beek, F.A. (author), Steijger, D.J.M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Gallis, H.R. (author)
conference paper 2012
document
van der Vorm, J. (author), van der Beek, D. (author), Bos, E. (author), Steijger, N. (author), Gallis, R. (author), Zwetsloot, G. (author)
conference paper 2011
document
Steijger, N. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), van der Vorm, J. (author)
Een veerkrachtige organisatie is in staat om flexibel in te spelen op actuele veiligheidsvraagstukken en kan bovendien in veel gevallen voorkomen dat er problemen ontstaan. Alles begint met voortdurend alert zijn en tijdig de juiste stignalen met elkaar verbinden. Vakmedia
article 2011
document
van der Vorm, J. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Steijger, N. (author), Zwetsloot, G. (author)
Paper bij het NVVK Veiligheidscongres (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! 16 en 17 maart 2011 Papendal, Arnhem gepresenteerd.
article 2011
document
Starren, A. (author), van Dijk, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
Paper bij het NVVK Veiligheidscongres (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! 16 en 17 maart 2011 Papendal, Arnhem gepresenteerd.
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author), Dijkman, A. (author)
public lecture 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gallis, R. (author), Starren, A. (author), van der Beek, D. (author), Dijkman, A. (author), Kelders, S. (author)
Bij het beïnvloeden van veiligheidsgedrag bij laaggeschoolde werknemers die gevaarlijk werk doen, ligt vaak teveel nadruk op regels en instructies. TNO verkende de waarde van de zachtere aanpak en formuleerde vijf alternatieve werkvormen. Vakmedia
article 2010
document
van der Vorm, J. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Steijger, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Organisaties en technische systemen worden steeds complexer1 en onderling afhankelijk. Snel wisselende omstandigheden in en buiten de eigen organisatie brengen met zich mee dat organisaties zich steeds sneller zullen moeten aanpassen. Dit vraagt om een groot adaptief vermogen en is een uitdaging als het gaat om de gevolgen hiervan voor de...
public lecture 2009
document
Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Beek, D. (author), Dijkman, A. (author), Gallis, R. (author), Starren, A. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
Employees with a low level of education are faced with unsafe working conditions more often than their better educated counterparts. At the same time the lower end of the labour market is evolving rapidly, with workers from new EU member states increasingly being taken on to do low-skilled and generally risky work. Existing approaches to...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
Session 05: New work environment. The composition of the labour market is changing due to trends in society such as globalization, the opening of borders and increasing flexibilization in work. Particularly the lower part of the labour market is evolving rapidly, with workers from new EU member states increasingly being engaged to do low-skilled...
conference paper 2008
(1 - 18 of 18)