(1 - 11 of 11)
document
Dusseldorp, E. (author), Hofstetter, H. (author), Sonke, C. (author)
Eind 2015 is de eerste versie van de Werkverkenner landelijk in gebruik genomen. Dit meetinstrument brengt, aan de hand van een online vragenlijst en registratiegegevens van UWV, de persoons- en situatiekenmerken van recent ingestroomde werklozen met een WWuitkering in kaart. Op basis hiervan kan UWV de kans op werkhervatting van individuele...
report 2018
document
Schokker, D.F. (author), Dusseldorp, E. (author), van Genugten, L. (author), Verheijden, M.W. (author), van Empelen, P. (author)
report 2012
document
Schoone, M. (author), Dusseldorp, E. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Doornebosch, A.J. (author), Bal, R. (author), Meems, A. (author), Olderwald, M.P. (author), van Balen, R. (author)
report 2011
document
Schuller, A.A. (author), Poorterman, J.H.G. (author), van Kempen, C.P.F. (author), Dusseldorp, E.M.L. (author), van Dommelen, P. (author), Verrips, G.H.W. (author)
report 2011
document
Dusseldorp, E.M.L. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Coenen-Van Vroomhoven, E.J.C. (author)
In een vergelijkende proefopzet met twee groepen (een interventie- en controlegroep) werd de opbrengst en uitvoerbaarheid onderzocht van een screening op ontwikkelingsachterstand bij het jonge kind: de D(evelopmental)- screening. De screening werd uitgevoerd door de jeugdarts bij kinderen die het consultatiebureau bezochten op de leeftijd van 9,...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Galindo Garre, F. (author), Kamphuis, M. (author), Verheijden, M.W. (author), Rovekamp, A.J.M. (author), van Velzen, H.W.M. (author), Hilgersom, M.J.C. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Dusseldorp, E.M.L. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dusseldorp, E. (author), Galindo Garre, F. (author), de Vries, S.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Buuren, S. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuiper, R.M. (author), Dusseldorp, E. (author), Vogels, A.G.C. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Dusseldorp, E. (author), Verkerk, P.H. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fleuren, M.A.H. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), van den Bergh-Verhappen, S. (author), Dusseldorp, E. (author), Toll, D.B. (author), van Reeuwijk, J. (author), Vlek, J.F.M. (author), Wijkel, D. (author), Wildschut, J. (author)
PZ.
report 2009
document
Dorst, A.van (author), Wiefferink, K. (author), Dusseldorp, E. (author), Galindo Garre, F. (author), Crone, M. (author), Paulussen, T. (author)
Uit het in 2008 afgesloten onderzoek van TNO naar de invoering en effecten van de PRIMA anti-pestmethode onder basisscholen in Nederland bleek dat gemiddeld 21% van de kinderen tenminste twee keer per maand op enigerlei wijze gepest was. Het percentage kinderen dat aangeeft tenminste twee keer per maand andere kinderen op enigerlei wijze te...
report 2008
(1 - 11 of 11)