(1 - 20 of 35)

Pages

document
Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author)
other 1998
document
Dhondt, S. (author), de Haan, F. (author), Verbruggen, V. (author), Kraan, K.O. (author), Wiezer, N. (author)
In dit rapport wordt de arbeidsradar gepresenteerd voor de bouwkundig ingenieurs bij architectenbureaus (AB). De komende jaren kunnen de AB jaarlijks een arbeidsmarktoverschot van ongeveer 90 werknemers verwachten. Daarmee kennen de AB een luxepositie in vergelijking met andere branches die bouwkundig ingenieurs inzetten. Op sommige gebieden is...
report 2000
document
Dhondt, S. (author), de Haan, F. (author), Verbruggen, V. (author), Kraan, K. (author), Wiezer, N. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt de arbeidsradar gepresenteerd voor de civiel-ingenieurs bij ingenieurs- en adviesbureaus (IB). De komende jaren kunnen de IB jaarlijks een arbeidsmarkttekort van ongeveer 175 werknemers verwachten. Dit tekort zal alleen maar groeien. Om de juiste maatregelen te kiezen om dit tekort aan te kunnen pakken, zijn gerichte...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nelemans, R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
In dit onderzoek is het vóórkomen van RSI-risicofactoren en klachten in een algemene werkende populatie beschreven, is geïdentificeerd welke blootstellingsduur van computer- en muisgebruik geassocieerd is met een verhoogde prevalentie van klachten van de nek, schouder, elleboog of pols en hand, en is bekeken welke lichamelijke en/of...
report 2000
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
Frissen, V. (author), Froger, M. (author), Hoving, H.H. (author), Ponsioen, A. (author), van Staden, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), van Sloten, G. (author), van Wiezer, N. (author), TNO Strategie, technologie en beleid TNO Arbeid (author)
Uitgangspunt voor dit onderzoek van TNO Strategie, Technologie en Beleid met medewerking van TNO Arbeid, is de gedachte dat als gevolg van een proces van 'ontgrenzing', de manier waarop medewerkers in een organisatie vorm geven aan hun interne en externe werkverbanden en aan hun werkprocessen sterk zal veranderen. Dit proces is onder meer door...
report 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
The personal computer, computer networks and the Internet have brought the Union into the Information Age. These technological changes have inevitably led to changes in the work environment and the quality of working conditions. For the third time, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has carried out a...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author), Kraan, K. (author)
conference paper 2009
document
Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author), Kraan, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2010
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
report 2011
document
Kraan, K. (author), Dhondt, S. (author), de Jong, T. (author)
A recent TNO study found that using social media at work encourages innovative, active work behaviour among Dutch employees but does not increase emotional exhaustion due to information overload. Researchers discovered that social media use favoured innovative work most if its use was not in the context of company-wide information and...
report 2011
document
Kraan, K. (author), Dhondt, S. (author), de Jong, T. (author)
Poster presentation.
public lecture 2011
document
Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author)
public lecture 2012
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
TNO voert voor het ministerie van SZW onderzoek uit in het kader de Aanvullende Rijksbijdrage Monitoring van de Arbeid 2011 en 2012. Eén van de deelprojecten is de verdiepingsstudie WEA (Werkgevers Enquête Arbeid), waarbij arbobeleid in relatie met kwaliteit van de arbeid en productiviteit wordt onderzocht. Het doel van het project was om de...
report 2012
document
van den Bossche, S. (author), Dhondt, S. (author), van Genabeek, J. (author), Goudswaard, A. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Korte, E. (author), Kraan, K. (author), Oeij, P. (author), Pot, F. (author), Smulders, P.G.W. (author), Vaas, F. (author), Wevers, C. (author), Willems, D. (author)
The nature of work is changing, not only in the Netherlands but throughout Europe. There is a growing demand for different types of products and services. These demands are influenced by technological developments and innovations, but also by globalization, which indicates the integration of national and regional economies. Under the influence...
report 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Vergeer, R. (author), Pot, F. (author)
According to some theoretical approaches workplace innovation is the implementation of new and combined interventions in work organisation, HRM and supportive technologies, and a strategy that improves the performance of organisations and the quality of jobs. Using data from a large-scale survey among companies in the Netherlands, it is...
article 2012
(1 - 20 of 35)

Pages