(1 - 20 of 48)

Pages

Inclusief werkgeversgedrag Helmond-De-Peel
Inclusief werkgeversgedrag Helmond-De-Peel: regionale arbeidsmarktanalyse
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Prestatieladder Socialer Ondernemen: Handleiding versie 1.9
Geleerde lessen bij de ontwikkeling van de eerste Kopkrakers-dilemma’s
Geleerde lessen bij de ontwikkeling van de eerste Kopkrakers-dilemma’s
Het ervaren van beroepen in Virtual Reality
Het ervaren van beroepen in Virtual Reality: een verkennend onderzoek naar ervaringen en effecten op attitude, eigen effectiviteit en intentie tot het zoeken naar een baan
Procesevaluatie ontwikkeling afwegingskader
Procesevaluatie ontwikkeling afwegingskader: verdieping en verbreding methodisch werken bij de gemeente Leiden
Handreiking Afwegingskader versie 11 juni 2021
Handreiking Afwegingskader versie 11 juni 2021
Inclusief ondernemen bij grote bedrijven - Een verkennend onderzoek
Inclusief ondernemen bij grote bedrijven - Een verkennend onderzoek
Anders inclusief ondernemen
Anders inclusief ondernemen: manieren om inclusief ondernemerschap vorm te geven anders dan via werkplekken in de eigen organisatie
Project Keuzehulp Werkzaak Rivierenland
Project Keuzehulp Werkzaak Rivierenland: Procesrapportage van een bottom-up ontwikkeling
Intrinsiek gemotiveerd inclusief werkgeverschap
Intrinsiek gemotiveerd inclusief werkgeverschap: een verkenning naar de intrinsieke motivatie bij reguliere bedrijven om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie waardevol werk te bieden
Technologie voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking
Technologie voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van mensen met een psychosociale arbeidsbeperking
Handreiking technologie en psychosociale belemmeringen
Handreiking technologie en psychosociale belemmeringen
Ontwikkeling en Validering Vragenlijst Inclusief Ondernemen
Ontwikkeling en Validering Vragenlijst Inclusief Ondernemen: Een instrument om factoren die samenhangen met inclusief werkgeversgedrag te meten
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Prestatieladder Socialer Ondernemen: Handleiding versie 1.8
Wegwijzer voor inclusieve technologie
Wegwijzer voor inclusieve technologie
Methodisch (samen) werken in het domein werk en inkomen
Methodisch (samen) werken in het domein werk en inkomen
Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking
Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Prestatieladder Socialer Ondernemen: Handleiding versie 1.7
Vakman nieuwe stijl
Vakman nieuwe stijl: beschrijving en evaluatie van een aanpak voor de professionalisering van werkcoaches bij Werkzaak Rivierenland
Leergang Effectief en Ontwikkelingsgericht Leidinggeven
Leergang Effectief en Ontwikkelingsgericht Leidinggeven: Evaluatierapport
(1 - 20 of 48)

Pages