(1 - 20 of 2,588)

Pages

Volksvoeding
Volksvoeding: weekblad voor wetenschappelijke en practische kennis van levensmiddelen en hygiene 1922 1e jaargang nummer 7
TNO-wet
TNO-wet: Wet van den 30en October 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO-wet
TNO-wet: Wet van den 16den September 1931 ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30en October 1930 (Staatsblad no 416) tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
TNO-wet
TNO-wet: Besluit van den 12den Juni 1934, tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van den 16den September 1931 (Statblad no 401), ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30en October 1930 (Staatsblad no 416) tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Instituut voor Praeventieve geneeskunde (brochure)
Instituut voor Praeventieve geneeskunde (brochure)
Verslag van de werkzaamheden, welke in de maanden Juli, Augustus en September 1942 op aanvraag voor wasscherijen en anderen werden verricht
Verslag van de werkzaamheden, welke in de maanden Juli, Augustus en September 1942 op aanvraag voor wasscherijen en anderen werden verricht
De in ons land gekweekte inheemsche en gekweekte Vacciniumsoorten
De in ons land gekweekte inheemsche en gekweekte Vacciniumsoorten
De pH van waschvloeistoffen bij verschillende temperaturen
De pH van waschvloeistoffen bij verschillende temperaturen
Colorimetrische en potentiometrische pH-bepaling en de eigenschappen van glas-electroden
Colorimetrische en potentiometrische pH-bepaling en de eigenschappen van glas-electroden
Buitenproeven met oliehoudende dekverven op hout
Buitenproeven met oliehoudende dekverven op hout: aanvullende proeven onder variatie van het begintijdstip van expositie
Buitenproeven met oliehoudende dekverven op hout; glans en glansverlies
Buitenproeven met oliehoudende dekverven op hout; glans en glansverlies
Buitenproeven met grondverven op hout
Buitenproeven met grondverven op hout: defecten na 1 jaar
Buitenproeven met grondverven op hout; opzet van het onderzoek
Buitenproeven met grondverven op hout; opzet van het onderzoek
Het dekkend vermogen van witte verflagen
Het dekkend vermogen van witte verflagen
Instituut voor Praeventieve geneeskunde
Instituut voor Praeventieve geneeskunde
De zorg voor onze geestelijke gezondheid
De zorg voor onze geestelijke gezondheid
Resultaten van stekproeven met blauwe bessen (Vaccinium corymbosum L. en hare hybriden), gedurende de jaren 1941 tot en met 1943
Resultaten van stekproeven met blauwe bessen (Vaccinium corymbosum L. en hare hybriden), gedurende de jaren 1941 tot en met 1943
Proefstation voor aardappelverwerking TNO [afdelingen, werkterreinen]
Proefstation voor aardappelverwerking TNO [afdelingen, werkterreinen]
Het ontstaan van hout
Het ontstaan van hout
Een overzicht van werkzaamheden verricht door de afd. Hout, ten behoeve van handeling en industrie
Een overzicht van werkzaamheden verricht door de afd. Hout, ten behoeve van handeling en industrie
(1 - 20 of 2,588)

Pages