(1 - 20 of 2,588)

Pages

document
TNO Voeding (author)
other 1922
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
other 1930
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
other 1931
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author)
other 1934
document
Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde TNO (author)
other 1941
document
Gedurende de periode 1 Juli - 1 October 1942 werden door het Proefstation 70 rapporten betreffende onderzoek van bechadigd waschgoed uitgebracht. De beschadigingen, waarop deze rapporten betrekking hadden, kunnen als volgt worden geclassificeerd. Beschadiging door een scherp of puntig voorwerp, plaatselijke chemische aantasting van het weefsel...
other 1942
document
Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), Wasscher, J. (author)
other 1942
document
Smit, R. (author), Hannewijk, J. (author)
De pH is een begrip, dat de laatste jaren in wasscherijkringen veel opgang heeft gemaakt; men spreekt van de pH van soda, metasilicaat enz. en in de literatuur wordt dikwijls aangegeven, dat men het beste kan wasschen bij pH 10,7, terwijl anderen alleen verklaren, dat de pH boven of beneden een bepaalde waarde moet liggen. Het is dus wel van...
other 1943
document
TNO Laboratorium Poortlandlaan (author), Zwikker, N.P. (author)
other 1943
document
Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), Dooper, R. (author)
other 1944
document
Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), Bolkestein, J.G. (author)
other 1944
document
Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author), Dooper, R. (author)
other 1945
document
Centraal instituut voor materiaalonderzoek, afdeling Verf (author), Dooper, R. (author)
other 1945
document
Commissie keuringsmethoden verf Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Verf (author)
other 1945
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
Plattegronden van de gebouwen aan de Boerhaavestraat te Leiden.
other 1946
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), Bijl, J.P. (author)
other 1946
document
Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), Beijerinck, W. (author), Wasscher, J. (author)
other 1946
document
Proefstation voor aardappelverwerking TNO (author)
other 1946
document
Centraal instituut voor materiaalonderzoek Afdeling hout (author), Varossieau, W.W. (author)
other 1947
document
Centraal instituut voor materiaal onderzoek, afdeling Hout (author), Varossieau, W.W. (author)
other 1949
(1 - 20 of 2,588)

Pages