(1 - 20 of 67)

Pages

document
Luiijf, H.A.M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Projectteam Cyber Storm III - De Verenigde Staten organiseerden de afgelopen jaren een reeks grootschalige ICT-crisisoefeningen met de naam Cyber Storm. Cyber Storm III is de derde oefening in de reeks. Het scenario van Cyber Storm III staat in het teken van grootschalige ICT-verstoringen, waarbij nationaal gecoördineerde crisisbeheersing...
other 2010
document
other 2011
document
other 2011
document
Pahlin, K. (author), Mattila-Holappa, M. (author), Nielsen, K. (author), Wiezer, N. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Jong, T. (author), Mockatto, Z. (author)
other 2011
document
Dorenbosch, L. (author)
other 2011
document
Zwetsloot, G. (author)
Het gesprek ging over de wisselwerking – en wederzijdse afhankelijkheid – van ‘begrijpelijke veiligheidsinstructies’ en ‘veiligheidscultuur’. Het centrale idee in het gesprek was; - een goede veiligheidscultuur zal niet optimaal effectief zijn als de werknemers de veiligheidsinstructies niet (goed) begrijpen - begrijpelijke...
other 2011
document
Fermin, B.M.F. (author), Besseling, J.J.M. (author)
other 2011
document
Bus, J. (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author)
Wilt u een veilige werkcultuur in uw bedrijf? Om dat te realiseren is visie, ondersteuning en zichtbare betrokkenheid van het management een eerste vereiste. Maar dat wist u al. En hoe zit het met de medewerkers die de risico’s lopen? Hoe komt veilig werken tussen hun oren en in hun vingers? Daar heeft TNO onderzoek naar gedaan. Het resultaat is...
other 2011
document
Pahlin, K. (author), Mattila-Holappa, M. (author), Nielsen, K. (author), Wiezer, N. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Jong, T. (author), Mockatto, Z. (author)
other 2011
document
other 2011
document
Dorenbosch, L. (author), van Vuuren, M. (author)
TNO en Universiteit Twente, de initiatiefnemers van deze Mooi Werk Tool, werken samen met verschillende aanbieders van dit hulpmiddel bij job crafting.
other 2011
document
Korz, S.S. (author)
Het Nieuwe Werken (HNW) is een aantrekkelijk concept, met diverse voordelen op het gebied van mobiliteit. Zo kan het bedrijven een betere bereikbaarheid opleveren – een voordeel voor zowel klant als werknemer. Concreet leidt HNW voor de ‘BV Nederland’ tot het beter benutten van het wegenn et en het verminderen van de filedruk in de spits met 5%...
other 2011
document
Klein Hesselink, J. (author), Kraan, K. (author), Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M. (author), Goudswaard, A. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) volgt het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze brochure belicht tien thema's uit het gehele onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het onderzoek zelf, op de responsverdeling naar bedrijfstak en worden de antwoorden op alle vragen uit de enquête gepresenteerd in tabelvorm, uitgesplitst...
other 2011
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author)
Uitgevoerd door TNO in samenwerking met commissie Arbo van Dumebo DWS.
other 2011
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author)
Deze richtlijn maakt deel uit van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken Dumebo-DWS / MDG en het Veiligheidshandboek Dumebo DWS.
other 2011
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), de Weerd, M. (author), Koppes, L. (author)
De brochure ‘Ziekteverzuim in Nederland in 2009’ bevat kerncijfers over ziekteverzuim. De brochure is geschreven voor verschillende doelgroepen en is in het bijzonder relevant voor werkgevers, werknemers, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, arboprofessionals, andere ondersteuners van bedrijven en overheden. Bent u bijvoorbeeld...
other 2011
document
Oosterink, M. (author)
Deze white paper beschrijft oplossingen die organisaties kunnen gebruiken om de beveiliging van legacy procescontrolesystemen op peil te brengen en te houden. In algemene zin bedoelen we met een legacy systeem een oude methode, technologie, computersysteem of applicatie die in gebruik is en blijft ondanks het feit dat er nieuwe technologieën of...
other 2012
document
de Graaf, B. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author), Vaas, F. (author), de Leede, J. (author)
Individueel roosteren betekent dat medewerkers binnen bedrijfsspecifieke kaders meer zeggenschap over de eigen werktijden hebben dan bij traditionele roostermethoden, waarbij een roosteraar op basis van cao-afspraken vaststelt wie wanneer verwacht wordt te werken. Medewerkers kunnen hierdoor werk en privé beter op elkaar afstemmen. Aan de andere...
other 2012
document
Verbeek, R.P. (author), Smokers, R.T.M. (author), Kadijk, G. (author), Bolech, M. (author), Driever, J.P.M. (author)
other 2012
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author)
Ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de arbeid en het verzuimbeleid in organisaties. Het is een veel gebruikte kernindicator in sociale jaarverslagen en andere documenten over het werknemersbeleid in organisaties en sectoren. Het is ook een vinger aan de pols die door overheden gebruikt kan worden voor het beoordelen...
other 2012
(1 - 20 of 67)

Pages