(1 - 20 of 67)

Pages

document
other 2011
document
Oosterink, M. (author)
Deze white paper beschrijft oplossingen die organisaties kunnen gebruiken om de beveiliging van legacy procescontrolesystemen op peil te brengen en te houden. In algemene zin bedoelen we met een legacy systeem een oude methode, technologie, computersysteem of applicatie die in gebruik is en blijft ondanks het feit dat er nieuwe technologieën of...
other 2012
document
de Graaf, B. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author), Vaas, F. (author), de Leede, J. (author)
Individueel roosteren betekent dat medewerkers binnen bedrijfsspecifieke kaders meer zeggenschap over de eigen werktijden hebben dan bij traditionele roostermethoden, waarbij een roosteraar op basis van cao-afspraken vaststelt wie wanneer verwacht wordt te werken. Medewerkers kunnen hierdoor werk en privé beter op elkaar afstemmen. Aan de andere...
other 2012
document
Drupsteen, L. (author), Oude Hengel, K. (author)
Prolonging working careers is a major challenge for industries where physical work demands are high, such as in the construction industry. Compared with other industries, those with high physical work demands show higher ageing and higher shrinking rates of the working population. The early retirement age among construction workers can mainly be...
other 2013
document
Gallis, R. (author)
Bedrijfshulpverlening in de algemene en categorale ziekenhuizen arbocatalogus http://www.betermetarbo.nl.
other 2013
document
Verbeek, R.P. (author), Smokers, R.T.M. (author), Kadijk, G. (author), Bolech, M. (author), Driever, J.P.M. (author)
other 2012
document
Klein Hesselink, J. (author), Hooftman, W. (author), Koppes, L. (author)
Ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de arbeid en het verzuimbeleid in organisaties. Het is een veel gebruikte kernindicator in sociale jaarverslagen en andere documenten over het werknemersbeleid in organisaties en sectoren. Het is ook een vinger aan de pols die door overheden gebruikt kan worden voor het beoordelen...
other 2012
document
The global conference "Connecting Health and Labour: What Role for Occupational health in Primary Health Care?" took place in The Hague from 29 November to 1 December 2011. The conference was organized by WHO in collaboration with TNO Work and Health and the Dutch government and with support from the International Commission on Occupational...
other 2012
document
Luiijf, H.A.M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Projectteam Cyber Storm III - De Verenigde Staten organiseerden de afgelopen jaren een reeks grootschalige ICT-crisisoefeningen met de naam Cyber Storm. Cyber Storm III is de derde oefening in de reeks. Het scenario van Cyber Storm III staat in het teken van grootschalige ICT-verstoringen, waarbij nationaal gecoördineerde crisisbeheersing...
other 2010
document
Zwanikken, S. (author), Zwetsloot, G. (author)
other 2012
document
other 2013
document
other 2011
document
Douwes, M. (author)
Lifting operations are inherent to many occupations in the construction industry. They can be performed manually or using lifting equipment. Both manual lifting and mechanical lifting operations can put construction workers at great risk of injury or health symptoms causing sick leave or disability. The costs of accidents and ill health related...
other 2013
document
Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author), ten Have, K. (author), Vaas, F. (author)
TNO, Sozial-Forshungsstelle Dortmund (SFS Dortmund), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en Flanders Synergy (FS) hebben samen op 26 en 27 april in Dortmund een workshop georganiseerd om hun ideeën over sociale innovatie binnen organisaties (Workplace Innovation) op elkaar af te stemmen. Hun startnotitie hebben ze op 30 mei in Brussel...
other 2012
document
Elektrisch rijden is een aantrekkelijke mogelijkheid om autogebruik duurzamer te maken. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van Rijkswaterstaat , onderzoeksinstituut TNO en LeasePlan, waarbij voor het eerst een jaar lang ruim twintig elektrische auto’s zijn gevolgd. Een van de belangrijkste resultaten: de energiekosten van een elektrische auto zijn...
other 2012
document
Koppes, L. (author), van Zwieten, M. (author), Hooftman, W. (author), Lautenbach, H. (author), de Vroome, E. (author), van den Bossche, S. (author)
other 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Nog steeds hebben (te) veel mensen geen werk en leven (voor een deel) van een uitkering. Als mensen langdurig niet werken, verliezen ze vaak de vaardigheden om zelfverzekerd en overtuigend te solliciteren. De stap naar arbeidsparticipatie wordt voor hen een levensgroot obstakel.
other 2012
document
De gezondheidszorg heeft op dit moment te maken met een aantal grote uitdagingen. Door de steeds verder stijgende vraag naar zorg en het teruglopen van het aantal medewerkers in de zorg dreigen vraag en aanbod uit balans te raken. Eén van de manieren om hiervoor oplossingen te vinden is constant bezig zijn met vernieuwingen die bijvoorbeeld...
other 2012
document
Pahlin, K. (author), Mattila-Holappa, M. (author), Nielsen, K. (author), Wiezer, N. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Jong, T. (author), Mockatto, Z. (author)
other 2011
document
Smokers, R.T.M. (author)
Duurzame mobiliteit vraagt om een overstap naar zuinige, schone en stille voertuigen die kunnen rijden op uit hernieuwbare bronnen geproduceerde energie. In de visie van TNO kunnen elektrische voertuigen – vooral in stedelijke gebieden –bijdragen aan de realisatie van een dergelijke transitie. Maar zijn elektrische voertuigen wel zo duurzaam als...
other 2012
(1 - 20 of 67)

Pages