(1 - 12 of 12)
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wafelbakker, J.J. (author)
doctoral thesis 1959
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Rees, H. (author)
Diss. Rijksuniversiteit Leiden, 25-11-1964
doctoral thesis 1964
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Tordoir, W.F. (author)
doctoral thesis 1968
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schroots, J.J.F. (author)
doctoral thesis 1979
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Merens-Riedstra, H.S. (author)
doctoral thesis 1981
document
Dirven, H.A.A.M. (author)
doctoral thesis 1993
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Zwennis, W.C.M. (author)
doctoral thesis 1994
document
van Veldhoven, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit proefschrift gaat over psychosociale arbeidsbelasting en werkstress. Dit onderwerp wordt onderzocht met behulp van een in dit proefschrift ontwikkelde zelfbeoordelingsmethode. In het eerste deel worden drie verschillende invalshoeken gepresenteerd, die van belang zijn voor het vervolg: theorieën over psychosociale arbeidsbelasting, theorieën...
doctoral thesis 1996
document
Gründemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author)
Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie staan op dit moment sterk in de belangstelling. Doorgaans overheerst de opvatting dat er te veel werknemers in de WAO terechtkomen en te weinig werknemers daarna weer aan de slag komen. In dit proefschrift worden maatregelen gericht op preventie van verzuim en op bevordering van reïntegratie als oplossing...
doctoral thesis 1998
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bos, E.H. (author)
Werken in de zorg is fysiek zwaar. Met het oog op het hoge ziekteverzuim sloten de academische ziekenhuizen in 2001 een arboconvenant, bedoeld om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat van medewerkers op zorggerelateerde afdelingen te verminderen. Het bijbehorende preventieprogramma bestaat uit trainingen in omgang met fysiek belastende...
doctoral thesis 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huysmans, M.A. (author)
doctoral thesis 2008
document
Screening for asymptomatic carotid artery stenosis in the general population is discussed in many countries because of the benefits of carotid endarterectomy in the three trials. Many factors influence the cost-effectiveness of screening. These factors are the prevalence of carotid stenosis, the costs of the screening tool, the sensitivity and...
doctoral thesis 2010
(1 - 12 of 12)