(1 - 20 of 1,530)

Pages

document
Wouters, C. (author)
book 2021
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid, (author)
Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en de nationale veiligheid. Binnen deze rapportage wordt in het bijzonder onderzocht via welke weg criminele activiteiten de...
book 2021
document
Jans, S.M.P.J. (author)
book 2020
document
Hilhorst, D. (author), Jans, S. (author), Rising, S. (author), Rijnders, M. (author)
book 2020
document
Wagner, D. (author), Görgen, T. (author), Keijser, B.M.J. (author), Huis in 't Veld, H.O.I. (author), van Hemert, D.A. (author)
book 2020
document
Damman, M. (author), Zwier, D. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Differences in retirement preferences between the self-employed and employees: Do job characteristics play an explanatory role? Prior research has shown that self-employed workers are on average more likely than employees to expect to retire relatively late and to actually do so, and to report uncertainty about their envisioned retirement timing...
book 2020
document
Wiezer, N. (author), van der Klauw, M. (author), van Egmond, M. (author), Vooijs, M. (author), van der Zwaan, L. (author)
Aan deze notitie hebben bijgedragen: dr. Linda Battes (UWV), prof. dr. Cecile Boot (Amsterdam UMC), prof. dr. Niels Chavannes (LUMC), Gerben Hoogsteen (UWV), dr. Kees de Kock (huisarts), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis), dr. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC), dr. Giny Norder (Arbo Unie), prof. dr. Mattijs Numans (LUMC), Jurriaan Penders (Human...
book 2020
document
Heaney, K.D. (author), Ainslie, M.A. (author), Halvorsen, M.B. (author), Seger, K.D. (author), Müller, R.A.J. (author), Nijhof, M.J.J. (author), Lippert, T. (author)
As countries explore renewable energy opportunities, offshore wind farms are being developed along coastlines. To construct these wind farms, piles are driven into the seafloor as foundational structures for the turbines. Pile driving involves risk of noise pollution that can affect marine fauna. To mitigate these risks, risk assessments and...
book 2020
document
Kerstholt, J.H. (author), Vos, P.M. (author), de Koning, L. (author)
book 2020
document
book 2020
document
Numan, N. (author)
Virtual reality (VR) creates an exceptional experience in which users can explore virtual environments. Wearing a head‐mounted display (HMD), users are able to observe a virtual world that is rendered based on their physical movement and actions. A common solution for capturing the visual and geometric information needed for the construction of...
book 2020
document
Bronkhorst, A.W. (author), Marcel-Paul Hasberg, M.P. (author), Meessen, W.R.M.J. (author), van de Weerd, C.E.A. (author)
In november 2020 is door het Ministerie van Defensie de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) voor de periode 2021-2025 uitgebracht. Defensie heeft TNO gevraagd hiervoor input te leveren in de vorm van een update van de strategische duiding van actuele technologie verkenningen zoals die in 2018 is opgesteld ten behoeve van de Defensie...
book 2020
document
Stam, J. (author), Vink, R.M. (author), Wildeman, I. (author), Mook, L. (author), Speelman, L. (author), Visser, J. (author)
Build your own Buddy consists of 11 group sessions for children (aged 5-7), including homework, a self-made buddy, and a picture book. By following the program, children learn to recognize their feelings. Importantly, they learn six strategies they can use when they feel upset. The children’s sessions run parallel to the parents’ sessions. The...
book 2020
document
Stam, J. (author), Vink, R.M. (author), Wildeman, I. (author), Mook, L. (author), Speelman, L. (author), Visser, J. (author)
Build your own Buddy consists of 11 group sessions for children (aged 5-7), including homework, a self-made buddy, and a picture book. By following the program, children learn to recognize their feelings. Importantly, they learn six strategies they can use when they feel upset. The children’s sessions run parallel to the parents’ sessions. The...
book 2020
document
van Zoonen, R. (author), Vlasblom, R. (author), van Dommelen, P. (author), Lanting, C.I. (author), van Beltman, M. (author)
Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Lengtegroei. De richtlijn geeft vernieuwde en uitgebreide informatie over het monitoren van groei en over signaleren van afwijkende lengtegroei: snelle of trage groei. De richtlijn ‘Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte’...
book 2019
document
Wat is de wegwijzer gevaarlijke stoffen. 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden doordat zij werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven naar schatting 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan bijna 3.000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. Om werknemers gezond en duur zaam aan het werk te houden, is het van...
book 2019
document
Vullings, H.J.M. (author)
book 2019
document
van den Ende, A.H. (author), Nooren, P.A. (author), Brennenraedts, R. (author), Shebali, W. (author), Kotterink, B. (author), Bree, M.W. (author)
Deze publicatie is onderdeel van de reeks MRA beleidsonderzoek1, en gaat in op het thema ‘digitale connectiviteit, digitalisering en digitale transformaties’ van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens het symposium State of the Region 2019, dat ‘goed verbonden’ als overkoepelend thema heeft, is digitale connectiviteit een van de centrale...
book 2019
document
de Vries, A. (author), van Vliet, H. (author), Schultz, S. (author), Rijken, M. (author), Steen, M. (author), Huis in 't Veld, M. (author)
Sociale media bieden veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar al die initiatieven in buurten en wijken, waarin bewoners elkaar opzoeken en zich met elkaar verbinden. Ze willen samen werken aan een betere buurt. Hun sociale netwerken groeien en gedijen zonder enige overheidsbemoeienis. Ook het aantal toepassingen daarvoor groeit.
book 2019
document
Analistennetwerk Nationale Veiligheid (author)
Het kabinet heeft in 2018 besloten om een meerjarige Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) te ontwikkelen. Om deze strategie te kunnen opstellen, bestaat er behoefte aan inzicht in de belangrijkste risico’s voor de nationale veiligheid van Nederland in de komende jaren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft...
book 2019
(1 - 20 of 1,530)

Pages