(1 - 20 of 54,577)

Pages

Advanced localization of small seismic events in Europe, case studies in Denmark, Netherlands and Iceland from the GeoERA HIKE project
Advanced localization of small seismic events in Europe, case studies in Denmark, Netherlands and Iceland from the GeoERA HIKE project
Nota over 'De nationale organisatie van wetenschappelijk technisch werk' geschreven door Dr. C.J. van Nieuwenburg, in het Chemisch weekblad van 14 februari 1920
Nota over 'De nationale organisatie van wetenschappelijk technisch werk' geschreven door Dr. C.J. van Nieuwenburg, in het Chemisch weekblad van 14 februari 1920
Volksvoeding
Volksvoeding: weekblad voor wetenschappelijke en practische kennis van levensmiddelen en hygiene 1922 1e jaargang nummer 7
Rapport der Commissie, ingesteld bij beschikking van Zijne Excellentie, den Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en Zijne Excellentie den Minister van binnelandse zaken en landbouw, dd. 30 juni 1923, met de opdracht
Rapport der Commissie, ingesteld bij beschikking van Zijne Excellentie, den Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en Zijne Excellentie den Minister van binnelandse zaken en landbouw, dd. 30 juni 1923, met de opdracht: te onderzoeken, door welke maatregelen en in welken vorm het toegepast-natuurwetenschappelijke onderzoek hier te lande in hooger mate dienstbaar kan worden gemaakt aan het algemeen belang
Een instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden
Een instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden
TNO-wet
TNO-wet: Wet van den 30en October 1930 tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Over de bacteriologische typhusdiagnostiek
Over de bacteriologische typhusdiagnostiek
TNO-wet
TNO-wet: Wet van den 16den September 1931 ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30en October 1930 (Staatsblad no 416) tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Mededeelingen uit het instituut voor praeventieve geneeskunde
Mededeelingen uit het instituut voor praeventieve geneeskunde
De macht van het kleine
De macht van het kleine
TNO-wet
TNO-wet: Besluit van den 12den Juni 1934, tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van den 16den September 1931 (Statblad no 401), ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30en October 1930 (Staatsblad no 416) tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Mededeelingen uit het instituut voor praeventieve geneeskunde 1935
Mededeelingen uit het instituut voor praeventieve geneeskunde 1935
Vijf en twintig jaar Rijksrubberdienst 1910-1935
Vijf en twintig jaar Rijksrubberdienst 1910-1935: voordracht gehouden op 21 mei 1935 door A. van Rossem
Het verband tusschen de ovulatie en de menstruatie
Het verband tusschen de ovulatie en de menstruatie
Praeventieve geneeskunde
Praeventieve geneeskunde
Der Einfluss der Schilddrüse auf die Empfindlichkeit für parasympatische Reize
Der Einfluss der Schilddrüse auf die Empfindlichkeit für parasympatische Reize
Mouse-breeding made easy
Mouse-breeding made easy
Is thyrotropic hormone consumed, when acting upon the thyroid gland?
Is thyrotropic hormone consumed, when acting upon the thyroid gland?
Opening gebouw 1941
Opening gebouw 1941: Instituut voor Praeventieve geneeskunde gevestigd te Leiden
Instituut voor Praeventieve geneeskunde (brochure)
Instituut voor Praeventieve geneeskunde (brochure)
(1 - 20 of 54,577)

Pages