(1 - 20 of 2,175)

Pages

document
Quental, N. (author), Brouwers, R.F.T. (author)
The dissemination plan sets the reference for all planned dissemination activities during the project lifetime. It defines target groups, communication actions, how it will be performed, by whom and when.
report 2012
document
Daanen, H.A.M. (author), Teunissen, L.P.J. (author), de Hoogh, I.M. (author)
During the initial minutes after entering a cold car, people feel uncomfortably cold. Six different warming systems were investigated in a small car in order to find out how to improve the feeling of comfort using 16 volunteers. The methods were: no additional warming next to a standard heating system in the car (1), heat pad in the back (2),...
report 2012
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Hirasing, R.A. (author), Kamphuis, M. (author), Raat, H. (author)
Voor de invulling van het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een programmeringstudie laten uitvoeren die een voorstel doet voor een richtlijnontwikkelagenda voor de komende jaren.
report 2013
document
Alferdinck, J.W.A.M. (author), Kroon, E.C.M. (author), Hogervorst, M.A. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
report 2013
document
Brouwer, A.M. (author), Korteling, J.E. (author)
The defense is confronted with a high competition on the labor market and a substantial scarcity of personnel. If we are able to enhance and maintain resilience and performance of personnel by proper selection procedures or mental training we expect to increase the return on investment of military education, training and operation, that is:...
report 2012
document
Harms, I.M. (author), van den Brink, T.D.J. (author), van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en VeiligheidTNO Defensie en Veiligheid (author)
Duidelijk is dat sommige weggebruikers moeite hebben met het vinden van hun weg in de nieuwe situatie op de Randweg Eindhoven. De vraag is wat de oorzaak is van deze problematiek. Zaken die hierbij mogelijk een rol spelen zijn de begrijpelijkheid van de aangebrachte bewegwijzering, wellicht in samenhang met de lay-out en het precieze wegverloop...
report 2010
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Rijpstra, A. (author), Breuning-Boers, J.M. (author), Verkerk, P.H. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS, CH en PKU), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.
report 2011
document
Teunissen, L.P.J. (author), Daanen, H.A.M. (author)
report 2012
document
Prins, S.C.L. (author)
report 2013
document
Slinger, J.D. (author), van Trijp, S.M.A. (author), Verheijden, M.W. (author), van Empelen, P. (author)
report 2011
document
Prins, S.C.L. (author)
report 2013
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I. (author), Taale, H. (author)
report 2013
document
Ubink, E.M. (author), Looije, R. (author)
report 2011
document
Bijlsma, M. (author), Janssen, R. (author), de Koning, N. (author), Schlechter, J. (author)
Voorwoord: Voor u ligt een rapport over Het Nieuwe Werken bij het Rijk. Een rapport, zult u denken? Is dat niet meer van „het oude werken‟? Dit rapport is inderdaad geen verzameling twitterberichtjes en laat zich ook niet snel screenen op uw smartphone. Toch biedt dit rapport interessante inzichten over praktijkervaringen van de “pioniers”...
report 2011
document
Brouwer, A.-M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
De publicatie is een combinatie van de resultaten van TNO projecten over crisiscommunicatie en zelfredzaameheid van burgers. Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een opstootje of een ongeluk? Of als de stroom langdurig uitvalt, gas of water afgesloten raken in een strenge winter? En wat als er in je huis of kantoor...
report 2012
document
Looije, R. (author), Mioch, T. (author), Osterloh, J.P. (author), Frische, F. (author)
HUMAN Model-based Analysis of Human Errors during Aircraft Cockpit System Design.
report 2011
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ...
report 2016
document
Essens, P.J.M.D. (author), de Vries, T.A. (author)
Voor een beter functionerend spoor moet het spoorsysteem zo ingericht worden dat grote verstoringen (calamiteiten) beter worden voorkomen en sneller verholpen. Het Operationele Controle Centrum Rail (OCCR) vervult hierin sedert oktober 2010 een belangrijke functie. De vraag is echter of die ervaren meerwaarde ook objectief s vast te stellen. We...
report 2013
document
te Brake, G.M. (author), Rypkema, J.A. (author), Streefkerk, J.W. (author), Schilder, C.M.C. (author), Rakhorst, M.L.W. (author), de Koning, L. (author), van Hattem, N. (author)
SITUATIE Om de capaciteit van het wegennet te vergroten worden nieuwe tunnels en spitsstroken aangelegd, en worden extra maatregelen ontwikkeld. Dit betekent meer werk voor de verkeerscentrales. OPDRACHT TNO is door Rijkswaterstaat gevraagd de werkbelasting bij verschillende functiegroepen in de verkeerscentrales in kaart te brengen. Daarnaast...
report 2011
(1 - 20 of 2,175)

Pages