(1 - 20 of 1,298)

Pages

document
Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Devoldere, B.P.E. (author), Araghi, Y. (author), Ashari, B. (author)
Het initiatief voor een Smart Urban Mobility Meta Lab (SUMMALab) is ontstaan naar aanleiding van een call van NWO, SIA, het ministerie van I&W en de topsector logistiek om duurzame living labs op te zetten met onderzoeks- en praktijkpartijen. De afgelopen jaren zijn verschillende ‘losse’ experimenten en living labs gestart op het vlak van...
report 2022
document
Spruijtenburg, S.D. (author), Munzel, K. (author), Vonk, T. (author), Usmani, O. (author)
In het SUMMALab project (Smart Urban Mobility MetA Lab) worden verschillende initiatieven op het gebied van personen- en goederenvervoer met elkaar verbonden. Centraal in SUMMALab staat het leren uit afgeronde en lopende experimenten, zodanig dat nieuwe experimenten voortbouwen op de eerder al verworven kennis en inzichten. Zo wordt de ...
report 2022
document
van Arem, B. (author), Azedeh, S.S. (author), Snelder, M. (author), Hoogendoorn, S. (author)
Worldwide, cities and urbanised areas attract more people and economic activities. In addition, new ways of working, shopping and recreation, mobility and ‘ownership’ are introduced – all influenced by digitalisation. The United Nations (2018) expect the world-wide population living in urbanised regions to grow from 55% to 68% by 2050. However,...
article 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de uitlaat en in de buitenlucht. De deeltjes in de buitenlucht zijn van verschillende bronnen en met verschillende chemische samenstellingen en grootteverdelingen. De buitenlucht is de vergaarbak en de mengbak van fijnstof, voordat het de longen bereikt. Het rapport van de Gezondheidsraad “Risico’s...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), van der Mark, P.J. (author)
Sinds 1992 dragen opeenvolgende Euro standaarden bij aan het terugdringen van voertuigemissies. Op dit moment is in dit kader de zogenaamde ‘Euro 6 standaard’ van kracht waaraan alle nieuwe wegvoertuigen moeten voldoen. Fabrikanten moeten aantonen dat dit het geval is door hun voertuigen een ‘real driving emissions’ (RDE) test te laten ondergaan...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J.M. (author), Paschinger, P. (author)
Uit praktijktesten in een eerdere TNO-studie blijkt dat een kleine groep (6%) benzinevoertuigen, met een niet goed werkende driewegkatalysator, in het verkeer zorgt voor een groot aandeel (36%) van de NOx-emissies. De huidige testen in de algemene periodieke keuring (APK) slagen er niet in om defecten in het emissienabehandelingssysteem van...
report 2022
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport is de 2021-editie uit een serie rapporten over praktijkverbruik van lichte voertuigen die de afgelopen jaren door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor dit rapport uitgevoerde analyse van verbruikswaarden is gebaseerd op de data van tankpassen en laadpassen die verkregen is van Travelcard...
report 2022
document
Bergsma, J.M. (author), van Son, L. (author)
The aim of this report is to gather and structure the barriers related to the implementation of zero-emission solutions. A barrier is defined as a factor ‘limiting the ability to perform the innovation process, due to the absence or lacking capability of one of the stakeholders, institutions, infrastructure or interactions.’ This is done by...
report 2022
document
Gerritse, E.J. (author), van Kempen, E.A. (author)
report 2022
document
van Kempen, E.A. (author), Deschle, N. (author), van Ark, E.J. (author), Elstgeest, M. (author), Ahout, F. (author)
Technological advancements are enabling higher levels of automation of vehicles and as such Connected and Automated Transport (CAT). This is an umbrella term for transport with increasing levels of automation facilitated by communication among vehicles (vehicle-to-vehicle or V2V) and infrastructure (vehicle-to infrastructure or V2I). Especially...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Op basis van de wagenpark en transport- en mobiliteitsprognoses van PBL zijn dit de emissiefactoren voor wegverkeer van 2020 tot 2040. De prognoses zijn door RIVM geinterpoleerd tussen de zichtjaren 2025, 2030, 2035, en 2040, en gecombineerd met de CBS rapportage over 2019, voor de jaren voor 2025. Deze dataset brengt samen de emissiefactoren...
report 2022
document
Samaras, Z.C. (author), Kontses, A. (author), Dimaratos, A. (author), Kontses, D. (author), Balazs, A. (author), Hausberger, S. (author), Ntziachristos, L. (author), Andersson, J. (author), Ligterink, N.L. (author), Aakko-Saksa, P. (author), Dilara, P. (author)
The implementation of emission standards has brought significant reductions in vehicle emissions in the EU, but road transport is still a major source of air pollu tion. Future emission standards will aim at making road vehicles as clean as possible under a wide range of driving conditions and throughout their complete lifetime. The current...
article 2022
document
Snelder, M. (author), Vonk Noordegraaf, D. (author)
Achtergrond van de review Het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal Model (NRM) zijn verkeers- en vervoersmodellen die gebruikt worden voor het verkennen van de effecten van beleid. Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van het LMS en NRM en draagt zorg voor het op orde houden van de kwaliteit. Zij werkt hiervoor samen...
report 2022
document
Bakri, T. (author), Verhulst, F. (author)
Quadratic three-dimensional autonomous systems may display complex behavior. Studying the systems Sprott A and NE9, we find families of tori and periodic solutions both involving canards. Using time-reversal and symmetry, we are able to explain in these two systems both the analysis and origin of tori, periodic solutions, and the numerics of...
article 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Evaluation of a large dataset with real-world emissions of Euro VI heavy-duty vehicles showed that, despite the progress made in controlling average NOx emissions, these vehicles have much higher NOx emissions when operating in urban environment. A direction is suggested to address the problem of high NOx emissions of driving on urban roads....
report 2021
document
van Gijlswijk, R.N. (author), de Ruiter, J.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Indrajuana, A. (author), Opetnik, M. (author), Matzer, C. (author)
Pollutant emissions from the passenger car fleet in Europe can not only be reduced by the influx of clean new vehicles, but also by reducing the emission levels of existing vehicles. Since for a number of reasons the average fleet emissions do not decrease as fast as envisaged by policy makers, attempting to reduce the emissions from the present...
conference paper 2021
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Mellios, G. (author), Samos, Z. (author), Kapetanios, N. (author)
Road transport plays a significant role in climate change and it contributes to poor air quality, especially in densely populated areas. This is a global problem, which also requires regional solutions. Electrification of vehicles is encouraged by the European Commission for this reason. Many countries and regions, like Flanders investigate the...
conference paper 2021
document
Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), Holmes, G.C. (author)
This memorandum provides an estimate of the environmental impact of setting emission criteria for the use of mobile machines in public tenders by Dutch governmental organisations and when granting construction permits. It is also indicated here which additional environmental effect can be achieved if the emissions are monitored and enforced by...
report 2021
document
Bergsma, J.M. (author)
Jurrit Bergsma and his colleagues at TNO are looking for solutions to the challenges of making the shipping industry more sustainable. He does this as a business developer and a PhD candidate, both for the shipping industry itself and the world in which we live.
article 2021
document
van Kempen, E.A. (author), de Ruiter, J.M. (author), Souman, J.J. (author), van Ark, E.J. (author), Deschie, N. (author), Oudenes, L. (author), van Horst, A.R.A. (author), Janssen, R. (author)
Introduction: increased automation logistics starting with ADAS systems Digitization and automation are progressing fast in transport and logistics. Technological advancement is driving the level of automation and autonomy of vehicles, moving from driver-assisted technologies (Advanced Driver Assistance Systems; ADAS) to autonomous transport...
report 2021
(1 - 20 of 1,298)

Pages