(1 - 20 of 365)

Pages

document
Cai, M. (author), van Buuren, S. (author), Vink, G. (author)
Fully conditional specification (FCS) is a convenient and flexible multiple imputation approach. It specifies a sequence of simple regression models instead of a potential complex joint density for missing variables. However, FCS may not converge to a stationary distribution. Many authors have studied the convergence properties of FCS when...
article 2023
document
Speelman, L. (author), Matti, L.I. (author), Visser, J. (author), Mook, L. (author), Vink, R.M. (author), Stam, J. (author), Wildeman, I. (author), Reeskamp. T., (author), van Sint Fiet, A. (author), Griede, E. (author), Kühlman, L. (author), Soydas, S. (author)
report 2022
document
Cai, M. (author), van Buuren, S. (author), Vink, G. (author)
In most medical research, the average treatment effect is used to evaluate a treatment's performance. However, precision medicine requires knowledge of individual treatment effects: What is the difference between a unit's measurement under treatment and control conditions? In most treatment effect studies, such answers are not possible because...
article 2022
document
Cai, M. (author), van Buuren, S. (author), Vink, G. (author)
conference paper 2022
document
Fopma, A. (author), Cai, M. (author), van Buuren, S. (author), Vink, G. (author)
Curve matching is a prediction technique that relies on predictive mean matching, which matches donors that are most similar to a target based on the predictive distance. Even though this approach leads to high prediction accuracy, the predictive distance may make matches look unconvincing, as the profiles of the matched donors can substantially...
article 2022
document
Cai, M. (author), van Buuren, S. (author), Vink, G. (author)
Missing data are often dealt with multiple imputation. A crucial part of the multiple imputation process is selecting sensible models to generate plausible values for incomplete data. A method based on posterior predictive checking is proposed to diagnose imputation models based on posterior predictive checking. To assess the congeniality of...
article 2022
document
Teeuw, R. (author), Jorna, N. (author), Wiersma, C. (author), Dinkgreve, M. (author), Jans, S. (author), Vink, R. (author), Bavelaar, R. (author)
Dit protocol kwam tot stand met een subsidie van ZonMw Dossiernummer:70-74900-98-104. Het Amsterdam UMC, locatie AMC is een van de weinige ziekenhuizen met een gedetailleerd protocol specifiek voor samenwerking rondom kinderbeschermingsmaatregelen, inclusief de perinatale periode, waarbij telkens per casus een draaiboek wordt ingevuld (ZonMW,...
report 2022
document
Vink, R. (author), Bakker, L. (author)
De psychosociale omstandigheden van de zwangere en haar partner hebben grote invloed op de ontwikkeling van de baby en verdere levensloop. Verloskundigen praten hier al vroeg in de zwangerschap met aanstaande ouders over. De ALPHA-NL is een hulpmiddel daarbij.
article 2021
document
Vink, R.M. (author)
Felitti en collega’s (1998) publiceerden ruim twintig jaar geleden hun inmiddels bekende Amerikaanse ACE-studie waarin een verband werd aangetoond tussen ingrijpende jeugdervaringen – adverse childhood experiences (ACEs) – en problemen met de mentale en fysieke gezondheid in de volwassenheid. Nadien is de ACE-studie in diverse landen...
article 2021
document
Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), Bontje, M. (author)
In dit ZonMw-project is van 2017 tot 2020, door TNO en de GGD Hollands Midden in samenwerking met kraamzorgorganisaties, de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en onderzocht. In Nederland ontvangt 95% van de zwangeren kraamzorg. Dit percentage blijft door de jaren redelijk stabiel maar het aantal...
report 2021
document
van Driessche, A. (author), van Stel, H.F. (author), Vink, R. (author), Staal, I.I.E. (author)
Many adverse situations for parenting and healthy child development can be detected before a child’s birth. The aim of this project was to develop and test an instrument to use in prenatal home visits, to improve the identification of adverse situations and care needs during pregnancy. The preSPARK is based on a valid and reliable broad-scope...
article 2021
document
Köhler, J. (author), Jansen, R. (author), Irizar, J. (author), Sohmer, A. (author), Melf, M. (author), Greinacher, R. (author), Erdmann, M. (author), Kirschner, V. (author), Pérez Albiñana, A. (author), Martin, D. (author), de Goeij, B.T.G. (author), Vink, H.J.P. (author), Day, J.P.R. (author), ten Bloemendal, D. (author), Gielesen, W.L.M. (author), de Vreugd, J. (author), van der Laan, L.W. (author), van 't Hof, C.A. (author)
Sentinel-5 is an Earth atmospheric monitoring mission developed within the European Union’s Copernicus program. The mission objective is to monitor the composition of the Earth’s atmosphere on a daily basis. Airbus DS GmbH acts as the prime contractor under a European Space Agency contract. The instrument design, development, and the instrument...
conference paper 2021
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
Ook de richtlijn Kindermishandeling is geactualiseerd. Sinds de eerste publicatie van de richtlijn in 2016 is er veel veranderd in de aanpak van kindermishandeling. De richtlijn is aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Verder hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn geleid tot verbeteringen. Deze richtlijn...
report 2020
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn is niet zomaar een richtlijn. Kindermishandeling is een complex probleem zonder één duidelijke oorzaak en zonder één duidelijke oplossing. Als jeugdprofessional werk je met ouders samen en ben je er voor de veiligheid van jeugdigen. Toch moet je ouders soms ook vertellen dat je je over die veiligheid heel erg zorgen maakt. En dat...
report 2020
document
Veldhuis, G.A. (author), Deuten, S. (author), Vink, R.M. (author), Wildeman, I. (author), Lanting, C.I. (author), Bannenberg, L.W.P. (author)
A policy theory is based on the underlying assumptions concerning the input, activities, output and outcomes of a policy. TNO and the Dutch ministry of Justice and Security have identified a need for new methodology to formulate public policy theory for multi-sectoral challenges. A focus point lies on integrating knowledge from within and...
conference paper 2020
document
Vink, J.P.M. (author), Comans, R.N.J. (author), Dijkstra, J.J. (author), Lamers, L.P.M. (author)
article 2020
document
Maris, S. (author), Vink, R. (author), Deurloo, J. (author), Oud, B. (author), de Lijster-van Kampen, G. (author), Kuyper, A. (author)
TNO en Rutgers hebben deze richtlijn geschreven in opdracht van de BPSW, het NIP en de NVO. Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van 0 tot 23 jaar? Hoe is dat bij specifieke groepen zoals kinderen met een licht verstandelijke beperking? Welke competenties heb je nodig voor advies en begeleiding? Wat zijn de wettelijke kaders? Wat zijn bruikbare...
report 2020
document
Vink, R. (author)
In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling, hulp in huis van een kraamverzorgende. Vooraf wordt, meestal in een huisbezoek, door de kraamzorginstelling bepaald welke zorg geleverd wordt in hoeveel uren. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden door vanuit ...
other 2020
document
Vink, R. (author), Dekker, R. (author)
De gevolgen van de coronacrisis ijn in ontwikkelingslanden veel groter dan in ons eigen land. De geestelijke gezondheid van jonge kinderen wordt ernstig bedreigd.
article 2020
document
Maris, S. (author), Vink, R. (author), Deurloo, J. (author), Oud, B. (author), de Lijster-van Kampen, G. (author), Kuyper, A. (author)
TNO en Rutgers hebben deze richtlijn geschreven in opdracht van de BPSW, het NIP en de NVO. Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van 0 tot 23 jaar? Hoe is dat bij specifieke groepen zoals kinderen met een licht verstandelijke beperking? Welke competenties heb je nodig voor advies en begeleiding? Wat zijn de wettelijke kaders? Wat zijn bruikbare...
report 2020
(1 - 20 of 365)

Pages