(1 - 20 of 478)

Pages

document
Corsel, C.W. (author), van Lier, M. (author), Kampmeijer, L. (author), Boehrer, N. (author), Bakker, E.M. (author)
In surveillance applications, the detection of tiny, lowresolution objects remains a challenging task. Most deep learning object detection methods rely on appearance features extracted from still images and struggle to accurately detect tiny objects. In this paper, we address the problem of tiny object detection for real-time surveillance...
conference paper 2023
document
Bakker, K. (author), Assen, S. (author), Rasia, A. (author), Barreau, N. (author), Weeber, A. (author), Theelen, M. (author)
Partial shading of PV modules can lead to degradation of the shaded cells. The degradation originates from a reverse bias voltage over the shaded cells. In order to mitigate reverse bias damage in Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) modules, a good understanding of the fundamental mechanisms governing the reverse characteristic is required. In this study, a...
article 2022
document
Bakker, R.M. (author), de Boer, M.H.T. (author), Meyer-Vitali, A.P. (author), Bakker, B.J. (author), Raaijmakers, S.A. (author)
conference paper 2022
document
Rovers, V. (author), Niessink, R.J.M. (author), Lenzmann, F.O. (author), Engbers, L.H. (author), Bakker, J.W. (author), Kooger, R. (author)
TKI Urban Energy (UE) wil graag een beter beeld krijgen van de ontwikkelingen in de energietransitie om te weten of Nederland op koers ligt om de ambities in het Klimaatakkoord te halen. TNO heeft daarom trendrapporten gemaakt voor verschillende deelprogramma’s van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) van TKI UE. Deze...
report 2022
document
Bakker, M. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Erich, S.J.F. (author), Barthelemy, V. (author)
Het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen is van cruciaal belang met het oog op de schaarste aan fossiele brandstoffen en de ecologische impact van energieverbruik. Snelle en grootschalige renovatie van het bestaande woningbestand is daarvoor essentieel. In de EU-28 is voor opwekking van duurzame energie in totaal zo’n 60 miljard...
report 2022
document
Bakker, J.W. (author)
Naar aanleiding van het TNO-rapport ‘Update effect afbouw salderingsregeling’ heeft het Ministerie van EZK gevraagd een alternatief voorstel vanuit marktpartijen voor de afbouw van de salderingsregeling door te rekenen. In deze notitie worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Ten eerste wordt het voorstel zelf en de methode besproken....
report 2022
document
de Boer, M.H.T. (author), Vethman, S. (author), Bakker, R.M. (author), Adhikari, A. (author), Marcus, M.J.H. (author), de Greeff, J. (author), van der Waa1, J. (author), Schoonderwoerd, T.A.J. (author), Tolios, I. (author), van Zoelen, E.M. (author), Hillerström, F.H.J. (author), Kamphorst, B.J. (author)
conference paper 2022
document
Bakker, J.W. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Menkveld, M. (author), Hers, J.S. (author), Kooger, R. (author), Huygen, A.E.H. (author), Zwamborn, A. (author), Tigchelaar, C. (author)
Het doel van dit onderzoek is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht te bieden van mogelijke beleidsinstrumenten inclusief de wijze waarop de overheid hiermee de ontwikkeling van warmtenetten als alternatief voor de huidige warmtevoorziening op aardgas financieel kan ondersteunen. Eerst is een analysekader gemaakt dat de...
report 2022
document
Aninat, R. (author), Bakker, K. (author), Jouard, L. (author), ott Cruz, M.G.S. (author), Yilmaz, P. (author), Theelen, M. (author)
The ever-increasing instalment capacity of Cu (In, Ga)(Se, S)2-based photovoltaicscalls for a better understanding and control of their reliability. In this paper, we showhow using a coring-based method, small samples can be extracted from full size com-mercial modules, and prepared for lab-scale analysis. The method is applied to a Cu(In, Ga)...
article 2022
document
Bakker, M.A.J. (author), Busschers, F. (author), van Berg, M.W. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
In opdracht van de Provincie Overijssel heeft TNO Geologische Dienst van Nederland een hydrogeologische overzichtskaart van de regio Twente opgesteld. De kaart bestaat uit twee kaartbladen, welke aspecten van de ondergrond tonen die van belang zijn voor de grondwaterstroming in dit gebied. Het gaat daarbij om de ondiepe grondwaterstroming. De...
report 2022
document
Bakker, L.G. (author), Gastelaars, E. (author), Jongsma, G. (author), Verdonk, J. (author), van Breukelen, R. (author), Planje, W. (author), van Duijn, J. (author)
Nederland wil de gebouwde omgeving verduurzamen en van het aardgas afkoppelen. Hiervoor zijn bouwkundige en installatie-aanpassingen aan woongebouwen nodig. Het Happy Balance consortium biedt een renovatieconcept voor appartementencomplexen aan, gebaseerd op een upgrade van de gebouwschil en het vervangen van de CV installatie door een...
report 2022
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), van Maurik, R.W.F. (author), Speijer, F. (author)
report 2022
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), van Maurik, R.W.F. (author), Speijer, F. (author)
report 2022
document
Bakker, J.W. (author), Verheij, F.J. (author), Menkveld, M. (author), Usmani, O.A. (author)
Aanleiding. De salderingsregeling levert een positieve bijdrage aan het snelgroeiend aantal huishoudens en eigenaren van utiliteitsgebouwen dat investeert in zonnepanelen. Vanwege de kostendalingen van zonnepanelen van de laatste jaren is er minder overheidsstimulering nodig om dezelfde terugverdientijd te behouden. Het kabinet heeft in april...
report 2022
document
van Empelen, P. (author), Preuhs, K. (author), Bakker, L.A. (author), Buursma, P. (author), Andree, R. (author), Anraad, C. (author), van Keulen, H.M. (author)
Objectives: Behavioural measures such as social distancing are crucial to prevent the spread of COVID-19. People sometimes have difficulty to comply with these behavioural measures for various reasons. Insight is needed into evidence-based strategies that can promote compliance. In the present study, we examined whether behaviour change...
article 2022
document
Bakker, K. (author), Sala, J. (author), Najafi, M. (author), Daenen, M. (author), Geerligs, B. (author)
During partial shading of a monolithically interconnected cell string, the shaded cells can operate at a reversed voltage. This negative voltage can lead to degradation of the shaded cell. For a successful practical application of large area Perovskite modules (e.g. in four terminal tandems) a shade tolerant top module is required. In this study...
conference paper 2022
document
Bakker, R.S.H. (author), van der Heiden, M. (author)
The first 1,000 Days is a concept aiming to give children the best possible start in life, regardless of where they are born. This starts already during the early pregnancy. As part of these efforts Simavi and TNO together created Check2Gether (C2G). C2G combines technical and social innovation to improve antenatal care in the health care...
public lecture 2021
document
van Dommelen, P. (author), van Lonkhuijsen, M. (author), Bakker, R. (author)
public lecture 2021
document
Vink, R. (author), Bakker, L. (author)
De psychosociale omstandigheden van de zwangere en haar partner hebben grote invloed op de ontwikkeling van de baby en verdere levensloop. Verloskundigen praten hier al vroeg in de zwangerschap met aanstaande ouders over. De ALPHA-NL is een hulpmiddel daarbij.
article 2021
document
van der Pal, S.M. (author), van der Meulen, S.A. (author), Welters, S.M. (author), Bakker, L.A. (author), de Groot, C.J.M. (author), van Kaam, A.H. (author), Verrips, G.H.W. (author)
Evidence suggests that increased survival over the last decades of very preterm (VPT; gestational age < 32 weeks)– and very low birth weight (VLBW; birth weight < 1500 g)–born infants is not matched by improved outcomes. The objective of our study was to evaluate the reproductive rate, fertility, and pregnancy complications in 35-year-old VPT...
article 2021
(1 - 20 of 478)

Pages