Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(461 - 480 of 504)

Pages

document
Swaan, J. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van een literatuurstudie die werd verricht in het kader van de oriënterende fase van het onderzoek naar 'Achtergronden van het ziekteverzuim in de gezinsverzorging'. De oriëntatiefase heeft tot doel om via een brede verkenning de grondslag te krijgen -zowel inhoudelijk als qua onderzoeksmethoden- voor een...
book 1987
document
Stichting CCOZ (author), Steensma, H.O. (author), Vrooland, C. (author), Verbaan, D. (author), van Rooijen, H.P. (author), Bakker, P.W. (author), de Bruin, P. (author), Masselink, W. (author), Ris, B.G.M. (author), Zandvliet, C.G. (author)
report 1986
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (author), Vrijhof, B.J. (author)
report 1986
document
Steensma, H.O. (author), Vrooland, V.C. (author), van Amstel, R.J. (author)
Dit boek is een verslag van een aantal grotendeels geslaagde veranderingsprojecten in de industrie, met name bij Sigma Coatings BV en bij een onderdeel van de overheid, en wel Rijkswaterstaat, Directie Limburg. De beoogde doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het werk en ziekteverzuim zijn goeddeels verwezenlijkt. Kwaliteit van de...
book 1986
document
Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G.J. (author)
In dit boek wordt verslag gedaan van een omvangrijk veranderingsproject bij Sigma Coatings BV. Daarin staan centraal de veranderingen die te maken hebben met de kwaliteit van de arbeid. Het gaat over de organisatie van de (productie)arbeid en de omstandigheden waaronder deze verricht wordt. Er wordt voornamelijk ingegaan op de vraag hoe de...
book 1986
document
Smulders, P.G.W. (author)
article 1985
document
Stichting CCOZ (author), Vrijhof, B.J. (author)
report 1985
document
Stichting CCOZ (author), Vrijhof, B.J. (author)
report 1985
document
Stichting CCOZ (author), Buijs, P.C. (author)
Wie langere tijd in de Ziektewet loopt zal te maken krijgen met de behandelende sector van de gezondheidszorg. Er zal met wisselend succes aan herstel gewerkt worden. Er zijn echter factoren in de curatieve gezondheidszorg die herstel juist belemmeren en die er toe bijdragen dat patiënten in de WAO terchtkomen. In de dissertatie wordt de relatie...
book 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Piena, F.L. (author), Platenburg-Gits, F.A. (author), van der Klaauw, M.M. (author)
Stucadoors vormen een "hoge-risico"-groep in de bouw wat betreft verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het werk wordt op grond van arbeidsfysiologisch en ergonomisch onderzoek als zwaar geclassificeerd. Het rapport geeft een overzicht van een transversaal vergelijkend onderzoek om inzicht te krijgen in de klachten en aandoeningen aan het...
report 1985
document
Stichting CCOZ (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1984
document
Stichting CCOZ (author), Vrijhof, B.J. (author)
report 1984
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten van 33 jaar onderzoek naar achtergronden en oorzaken van ziekteverzuim. Op overzichtelijke wijze word toegang geboden tot de belangrijkste uitkomsten van onderzoek en tot de bronnen waaruit ze afkomstig zijn.
report 1984
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit proefschrift bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de geschiedenis van de theorievorming over ziekteverzuim. Het tweede onderdeel bestaat uit een opnieuw uitgevoerd onderzoek, nu met 85 bedrijven, zoals door Philipsen uitgevoerd in 1969 met 83 bedrijven, naar de determinanten van organisatiegewijze verschillen in...
doctoral thesis 1984
document
Stichting CCOZ (author), Vrijhof, B.J. (author)
report 1984
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (author), Baker, T.P.V. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1984
document
Stichting CCOZ (author), van Putten, M. (author), Steinweg, N. (author), Vrooland, C. (author)
report 1982
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Ris, B.G.M. (author), Vrooland, C. (author)
In deze bundel, samengesteld op initiatief van de Stichting CCOZ, doen negentwintig wetenschappers verslag van hun onderzoekservaringen op het gebied van ziekteverzuim. Daarbij is wel een bepaald accent gelegd. De visie waarop het bestuur van de Stichting CCOZ, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken, de SVR en de...
bookPart 1982
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Holthuis, R. (author)
In deze bundel, samengesteld op initiatief van de Stichting CCOZ, doen negentwintig wetenschappers verslag van hun onderzoekservaringen op het gebied van ziekteverzuim. Daarbij is wel een bepaald accent gelegd. De visie waarop het bestuur van de Stichting CCOZ, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken, de SVR en de...
bookPart 1982
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Prins, R. (author)
In deze bundel, samengesteld op initiatief van de Stichting CCOZ, doen negentwintig wetenschappers verslag van hun onderzoekservaringen op het gebied van ziekteverzuim. Daarbij is wel een bepaald accent gelegd. De visie waarop het bestuur van de Stichting CCOZ, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken, de SVR en de...
bookPart 1982
Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(461 - 480 of 504)

Pages