Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(441 - 460 of 504)

Pages

document
Prins, R. (author)
Preventie en beinvloeding van ziekteverzuim en WAO staan momenteel (weer) sterk in de belangstelling. De. Stichting van de Arbeid heeft een interim-advies uitgebracht, steeds meer bedrijfsverenigingen gaan bedrijfsgericht werken, de NWG heeft een beleidsvisie het licht doen zien en op de cursus- en seminarmarkt is het ziekteverzuim momenteel een...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Bergsma, E.W. (author), van Ginneken, J.K.S. (author)
Het doel van dit rapport was een raming te maken van de omvang en de indirekte kosten van ziekten die voorkomen in de beroepsbevolking, volgens de methodologie van Rice. Belangrijke gegevensbronnen hiervoor waren het aantal verzuimgevallen en verzuimdagen naar diagnosegroep, de verloren produktiewaarde veroorzaakt door het ziekteverzuim en de...
report 1990
document
Prins, R. (author)
This thesis compares sickness absence in Belgium, West-Germany and The Netherlands. The comparison was restricted to sickness absence in greatly similar groups of private sector employees in these countries (observation period 1980, 1981). For a more recent observation period (1983-1987) rates are adapted and calculated from benefits...
doctoral thesis 1990
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bongers, P.M. (author), Boshuizen, H.C. (author)
This thesis describes the relation between occupational exposure to whole body vibration and the incidence and prevalence of disorders of the spine and the back. It focuses on sickness absence and permanente work disability of crane operators, tractor drivers, helicopter pilots, forklift truck-drivers and drivers of wheelloaders. The results of...
doctoral thesis 1990
document
de Graaf, A. (author), Prins, R. (author)
This is the sixth revised edition of the thesaurus which gives key words for foreign investigators of sickness absence, invalidity, working conditions and health care. It gives among others definitions of the terms used in health care.
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Christis, J.H.P. (author), Fruytier, B.G.M. (author), Kommers, H. (author), Middendorp, J. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author)
The WEBA is a new instrument with a modern character for the assessment of the quality of work. This character originates from the specific demands of the initiator of the research (the Dutch Ministry for Social Affairs and Employment) to construct an instrument that takes as point of reference the state of the art in relevant sciences. In a...
report 1990
document
Korstjens, G. (author)
Naar verwachting spreekt de rechter zich eind dit jaar voor het eerst uit over een RSI-schadeclaim. Tientallen uitspraken 'liggen' momenteel 'onder de rechter'. Het ziet er naar uit dat werkgevers in de meeste gevallen niet kunnen bewijzen dat ze aan hun zorgplicht voldeden. Het aantonen dat de RSI buiten de bedrijfspoorten is veroorzaakt, is...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author)
report 1989
document
Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek (author)
Dit rapport is een advies van de Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (CARGO) aan het Directoraat Generaal van de Arbeid. Het gaat over de hoofdlijnen voor arbeidsgezondheidskundig onderzoek in Nederland voor de komende jaren. De Commissie bepleit meer onderzoek naar stress en lichamelijke belasting van werknemers. Ook zou er meer...
report 1989
document
Reuling, A.M.H. (author)
report 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Beeren, J. (author), Oei, K. (author), Veenhof, T. (author), West, J. (author)
article 1988
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Beeren, J. (author), Oeij, K. (author), Veenhof, T. (author), West, J. (author)
article 1988
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), de Winter, C.R. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Willemsen, P.G. (author)
Dit boek bevat een inventarisatie van in 1987 afgesloten, lopend en gestart onderzoek naar de relatie, mens, werk en gezondheid. De gegevens zijn verkregen via het Sociaal Wetenschappelijk Informatie en Documentatiecentrum van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (SWIDOC), dat eveneens, maar dan op breder terrein, onderzoeken registreert....
book 1988
document
van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author)
In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een organisatie-onderzoek dat in 1988 bij een achttal instellingen voor gezinsverzorging is uitgevoerd. Dit onderzoek vormt één van de deelonderzoeken van het project 'Ziekteverzuim in de gezinsverzorging'. Voor het organisatie-onderzoek zijn per instelling groepsinterviews gehouden met het...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Vrooland, V.C. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Vrijhof, B.J. (author)
Het ziekteverzuim van een groep werknemers in een bepaald tijdvak wordt in de regel met behulp van een beperkt aantal verzuimgrootheden beschreven. Vaak worden hierbij de standaardverzuimgrootheden (verzuimpercentage, meldingsfrequentie en gemiddelde duur) toegepast. Veel minder gebruikelijk is de grootheid "nulverzuim", een maat waarmee de...
book 1987
document
Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
In dit rapport, dat onderdeel vormt van een onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging, is nagegaan wat er vanuit bestaande statistieken bekend is over het ziekteverzuim in een aantal deelsectoren binnen de kwartiaire sector. Het betreft de volgende sectoren: gezondheidszorg (intramuraal respectievelijk extramuraal), maatschappelijke...
book 1987
document
Veerman, T.J. (author), Nieuwland, A.H. (author)
Dit interimrapport vormt één van de onderdelen van het onderzoek naar ziekteverzuim in de gezinsverzorging. In dit rapport zijn een aantal statistische analyses opgenomen, waarin het verzuim in de gezinsverzorging wordt vergeleken met dat in drie andere sectoren. De onderzochte sectoren zijn: de gezinszorg, overige instellingen die bij de...
book 1987
Searched for: subject%3A%22ziekteverzuim%22
(441 - 460 of 504)

Pages