Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(81 - 87 of 87)

Pages

document
van Blijswijk, M. (author)
Werkgevers en werknemers hebben onlangs verdeeld gereageerd op de kabinetsvoorstellen voor een algehele herziening van de uit 1919 daterende Arbeidswet. Op geen enkel terrein hebben de SER-leden unaniem advies uit kunnen brengen. Het verdeelde, maar toch vastgestelde advies, is inmiddels aan minister De Vries voorgelegd. Dit artikel gaat in op...
article 1992
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Verboon, F.C. (author), Veerman, T.J. (author)
Bij het NIA is een drie jaar durend longitudinaal onderzoek van start gegaan naar de invloed van arbeidstijden op gezondheid en ziekteverzuim. Dit artikel gaat in op de voordelen en de nadelen van afwijkende werktijden. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende onderzoeken in dit kader. Tenslotte wordt in grote lijnen aangegeven hoe het...
article 1992
document
Kwantes, J.H. (author)
De Richtlijn van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (90/270/EEG) moet uiterlijk op 31 december 1992 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ontwerpregelgeving voorgelegd aan...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Blijswijk, M. (author)
De strategienota bedrijfstak bagger van de Arbeidsinspectie is aanleiding voor dit artikel waarin de adjunct-directeur van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf (CB) zijn mening geeft over de arbeidsomstandigheden in deze sector. Aan de hand van de strategienota wordt ingegaan op de werktijden, algemene veiligheid, het werken met verontreinigde...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Pokorny, M.L.I. (author), Blom, D.H.J. (author), Opmeer, C.H.J.M. (author), Melis, C.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een experimenteel veldonderzoek bij buschauffeurs, het tweede deel van het Project Werk-rusttijden en Ongevallenanalyse. Dit project heeft een tweeledige doelstelling, namelijk methode-ontwikkeling en toepassing van de ontwikkelde methode om effecten van het werk op het functioneren van werknemers te...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Wevers, C.W.J. (author), Nijboer, I.D. (author)
Dit rapport gaat over een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met de neurologische spierziekte facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD). Het onderzoek heeft als doel de feitelijke werksituatie en de eventuele problemen daarbij van mensen met deze ziekte in kaart te brengen. Hieruit komen aanbevelingen voort omtrent meer of minder...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(81 - 87 of 87)

Pages