Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(41 - 60 of 87)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In de bedrijfstak autoschadeherstelbranche zijn met name kleine(re) bedrijven actief: 3500 bedrijven met 12.000 werknemers. Er wordt in de branche nog veel gewerkt met oplosmiddelen in lakken en verven. Met name autospuiters in de autoschadeherstelbranche lopen risico een beroepsziekte, zoals CTE en OPS, op te lopen. Een ander probleem, in de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de bibliotheken. In deze sector werken relatief veel deeltijders en ouderen en het ziekteverzuim is er relatief laag. Het belangrijkste aandachtspunt bij bibliotheken is de fysieke belasting van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Deze sector houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan vermaak. Daardoor zijn ook de bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn zeer verschillend. De snelle groei van vooral...
report 2002
document
Smulders, P. (author)
De Arbeidssituatie survey is opgezet om de arbeidssituatie van de beroepsbevolking in al zijn facetten te monitoren. In oktober en november 2000 is de survey voor het eerst uitgevoerd. Van de in totaal 8 230 benaderde werknemers en zelfstandigen, een aselecte steekproef uit de beroepsbevolking, stuurden 4 434 personen (53 procent) een ingevulde...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche openbaar bestuur. In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven. Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats in een...
report 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Een hoge werkdruk wordt door werknemers en werkgevers gezien als één van de belangrijkste arbeidsrisico's van deze tijd. In een hoog tempo en onder tijdsdruk moeten werken zijn belangrijke ingrediënten hiervan. In 2000 geeft 40% van de Nederlandse beroepsbevolking aan in een hoog tempo te moeten werken, 35% geeft aan regelmatig onder hoge...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Aardolieverwerkende en Chemische Industrie werken ca. 90 duizend mensen in grote bedrijven. Men is met het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en het ziekteverzuim verder gekomen dan menig andere industrie of sector. Er bestaat echter nog geen arboconvenant. In de sector wordt met geavanceerde risico-analyse en...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
Uit Inspectieprojecten in de branche in het jaar 2001 blijkt vooral dat bedrijven in de kunststof- en rubberverwerkende industrie nog veel te doen hebben op het gebied van Risico-inventarisatie en -Evaluatie en de machineveiligheid. Zo geeft het hoge aantal overtredingen op het onderwerp RI&E aan, dat de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche podiumkunsten. Naast de uitvoerende artiesten, die onderling al grote verschillen vertonen in arbeidsomstandigheden, zijn er technici, organisatoren en administratief personeel. Er is sprake van...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de politie. Politiekorpsen kampen met een toenemend ziekteverzuim, vooral langer verzuim, en een grote uitstroom van personeel. Tekortkomingen van leidinggevenden en staf vormen een onderdeel van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
van de Graaf, A. (author), Gort, J. (author)
Gedragsverandering van ploegendienstwerkers wordt niet bewerkt door het uitdelen van een folder. Een dergelijke interventie is volgens een Engels onderzoek niet effectief gebleken. Beter is het om de werknemers een intensief leerprogramma aan te bieden mèt betere voorzieningen en een op hun omstandigheden afgestemd rooster. Voorkomen is ook hier...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen. Binnen het verzekeringswezen en de pensioenfondsen steken weinig arbeidsrisico's ongunstig af tegen de risico's van het gehele bedrijfsleven. Hoge werkdruk en een gebrek aan vaardigheidsmogelijkheden komen...
report 2002
document
Oeij, P.R.A. (author), Wiezer, N.M. (author)
Commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, TNO Work and Employment has made a review of existing literature with the following objectives: to gather the most relevant findings from research on the link between forms of work organisation, working conditions and the quality of work; to provide...
book 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
De voordurende stijging van de werkdruk lijkt een halt te zijn toegeroepen. Vanf 1998 is er sprake van stabilisatie van de werkdruk in Nederland. Europese cijfers ondersteunen deze trendbreuk. Werknemers en werkgevers zien een hoge werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico's van de huidige tijd. De aanpak van de werkdrukproblematiek...
article 2001
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
Smulders, P. (author), de Feyter, M. (author)
Relatief weinig is bekend van de factoren die van invloed zijn op de gewenste arbeidsduur in Nederland. Eind 1998 is onderzoek verricht onder een representatieve steekproef van 2501 werknemers, waarbij hun feitelijke en gewenste werktijden, alsook het deeltijdbeleid van hun werkgevers is vastgelegd. Het onderzoek toont aan dat in dat jaar...
article 2001
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche financiële instellingen. Kenmerkend voor de branche is de verandering die banken in de laatste decennia hebben ondergaan van administratieve naar commerciële organisaties. Deze ontwikkeling heeft snelle veranderingen in organisatie, producten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In deze sector zijn circa 42 duizend mensen werkzaam. Er kunnen in deze branche drie verschillende ontwikkelingen worden gesignaleerd: concentratie, diversificatie en internationalisatie. In de branche beschikt meer dan 60 procent over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. De verplichting van deskundige bijstand op het gebied van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
Voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie heeft de zorg voor de kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit en de aandacht voor arbozorg een lagere prioriteit. Specifieke risicogroepen zijn medewerkers van de vleesverwerkende industrie en de meelvervaardigende bedrijven. In het begin van deze eeuw krijgen in het kader van het...
report 2000
Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(41 - 60 of 87)

Pages