Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(21 - 40 of 87)

Pages

document
de Looze, M.P. (author), Pikaar, R. (author)
The plenary lectures from the 16th World Congress on Ergonomics, Maastricht, July 10-14, 2006, have been documented in this special issue. Its theme was ‘Meeting Diversity'. The contributions, ranging from scientific papers to technical notes or short statements, cover different aspects of the central subject: ergonomic diversity in people, work...
article 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), Bonger, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Examination of the influence of physical exposure at work on neck and upper limb symptoms in office workers. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of 3 years. Independent variables were physical exposure at work, observed and self-reported. Outcome measures were neck–shoulder symptoms and elbow–wrist–hand...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P.G.W. (author)
Nederlanders hebben in vergelijking met andere Europeanen afwisselend en leerzaam werk. Het werk is van hoog niveau en heeft een grote mate van zelfstandigheid. Dit geldt, in iets mindere mate, ook voor Denemarken, Groot-Brittannië, België en Luxemburg. In deze landen hebben de karakteristieken van de dienstensector een overheersende invloed...
report 2006
document
Korevaar, K. (author), de Laat-van Amelsvoort, D. (author), Oeij, P. (author), Winthagen, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2001-2003) zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakorganisaties afspraken gemaakt over het project capaciteitsmanagement bij de politie (CMP). Dit project heeft als doel om meer ‘rust in het rooster’ van politiemedewerkers te creëren. Vanuit de perceptie...
report 2005
document
Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het bedrijfsleven vraagt steeds meer om de mogelijkheid in drukke periodes personeel langer aan het werk te zetten, tegenover minder te laten werken in de wat stillere tijden. De nieuwe plannen voor de Arbeidstijdenwet spelen hierop in: de twee belangrijkste veranderingen betreffen de regels over de lengte van de werkweek/werkdag en over de...
article 2005
document
Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het is te verwachten dat met de voortschrijdende individualisering steeds meer medewerkers en leidinggevende samen individuele afspraken maken over de arbeidsrelatie. Recent vragenlijstonderzoek doet vermoeden dat deze zelfregulering meer voorkomt dan voorheen. Maar uit twee casestudies blijkt dat de invloed van medewerkers zich beperkt tot...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, G.H.M. (author), Korver, T. (author), von Bergh, M. (author), Stark, K. (author)
Het thema bevordering van arbeidsproductiviteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken, zoals de relatie met beloning, productiviteit binnen teams, en ook de relatie tussen productiviteit en werktijd. In deze publicatie staat de relatie tussen productiviteit en werktijd centraal. Onderzoek...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P.G.W. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een rapport uitgebracht over ouderen versus jongeren met betrekking tot arbeid en gezondheid. Dit was op basis van de NEA (Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden) dat in 2003 gehouden werd. De voornaamste onderwerpen die aan de orde kwamen betroffen werk, werktijden, ongevallen, verzuim,...
report 2005
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
This article tries to explain the relationship between characteristics of the employees as gender and working hours, and short-term absenteeism by examining the social cohesiveness of a team. Hypotheses are formulated concerning gender and working hours of employees, social cohesiveness, and short-term absenteeism. To test these hypotheses,...
article 2004
document
Houtman, I.L.D. (author)
A continuous rise in the pace of work of 1.5% per annum took place in the Netherlands over a 20-year period. This levelled off at national level in 1997, though some sectors show further increases. Trends regarding other risks show only minor changes. Over the last decade, work has become somewhat more autonomous, physical conditions have...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van de Ven, C. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G. (author), van Putten, D. (author)
Tweedejaars haio’s hebben vaker een burn-out en verzuimen frequenter dan andere haio’s. Dat komt omdat er in dat jaar stages worden doorlopen. De mogelijkheden voor zorgverlof en deeltijdwerk vallen voor alle haio’s in de praktijk tegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werksituatie van huisartsen in opleiding’ van TNO Arbeid. De SBOH, werkgever...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author), Evers, M.S. (author)
TNO Arbeid heeft onderzoek uitgevoerd naar vermoeidheid in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Doel hiervan is meer inzicht te krijgen in oorzaken van vermoeidheid bij Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 1. Door welke factoren wordt vermoeidheid bij Nederlandse chauffeurs in het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector onderwijs. Het grootste probleem in deze sector is de kwaliteit van de arbeid. Het Onderwijs transformeert zich van een overheidsgestuurde en op aanbod gerichte leverancier van diensten naar een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Door de grote variatie van vele kleine ondernemingen is het lastig om in de evenementensector (podiumkunsten, evenementen, pretparken, kermissen, bibliotheken) tot een structurele...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
TNO Arbeid in het jaar 2000 de tweejaarlijkse 'TNO Arbeidssituatie Survey' gestart met een representatieve steekproef van ruim 4000 werkenden. In 2002 is de survey herhaald. De tabellen in dit boek geven een overzicht van de frequentieverdelingen met betrekking tot vragen op het gebied van: branches en beroepen; werkdruk, emotionele belasting en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld in de branche goederenvervoer. Het grootste deel van de werknemers in deze branche valt onder de CAO die wordt afgesloten met de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het zijn met name de vrachtwagenchauffeurs die als risicogroep kunnen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de Horeca werken ca. 200.000 werknemers in veelal kleine bedrijven. In de branche van de Horecabedrijven zijn de risicogroepen vooral de afwassers, oberkelners, koks en kelner-serveersters, maar ook vakantiewerkers. Er komt een hoog ziekteverzuim voor en veel personeelsverloop. De Arbozorg staat nog niet op een hoog niveau, waardoor de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de sector Bouwnijverheid is sprake van een ziekteverzuimcijfer, dat inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, een groot aantal WAO-gevallen en relatief veel arbeidsongevallen. Risicogroepen zijn met name de werknemers die op hoogte werken, zoals aan gevels, op daken en op grote overspanningconstructies en de werknemers die zware,...
report 2002
Searched for: subject%3A%22werktijden%22
(21 - 40 of 87)

Pages