Searched for: subject%3A%22werknemers%22
(1 - 20 of 821)

Pages

document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
In 2021 gaf 64 procent van de werknemers aan dat er op hun werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Vakmedianet
article 2023
document
van Gulijk, C. (author)
Hoe is het gesteld met het algoritmisch veilÍgheidsmanagement in ons land? Coen van Gulijk boog zich over deze vraag samen met een aantal collega's. Zij suggereren een drietal vuistregels voor een veilige introductie. Vakmedianet
article 2023
document
In Nederland werken 1,2 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Vooral in de zorg, productie of logistiek. Nachtwerk vergroot het risico op diabetes type 2, hart – en vaatziekten en slaapproblemen, concludeerde de Gezondheidsraad (GR) in 2017. Ondanks de bewezen gezondheidsrisico’s is er beperkt onderzoek gedaan naar de ervaren impact van...
report 2023
document
Oude Hengel, K.M. (author), Bouwens, L. (author), in der Maur, M. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), Bouwens, L. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspellers van) duurzame inzetbaarheid. De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is...
report 2022
document
Verbiest, S. (author), Kraan, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
bookPart 2022
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
Renaud, L. (author)
public lecture 2022
document
van den Tooren, M. (author), Kraan, K. (author), Hazelzet, A. (author)
report 2022
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Investeren in een gezonde, competente en gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysieke onderbelasting en veel zitten belemmeren de duurzame inzetbaarheid. Door gerichte acties en bewustwording wordt een...
book 2022
document
Koen, J. (author), van Bezouw, M. (author), van Veen, M. (author)
Dit rapport beschrijft de opzet en resultaten van het eerste deelproject; de inventarisatie. Deze inventarisatie bestond uit drie onderdelen: focusgroepen met verschillende stakeholders, empirisch vragenlijstonderzoek, en secundaire analyses over bestaande (inter-)nationale datasets. Door de bevindingen van deze onderdelen te integreren hebben...
report 2022
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author), in der Maur, M. (author)
In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de...
other 2022
document
de Wolff, M.S. (author), Hazelzet, A.M. (author), Schaap, R. (author), Coenen, P. (author)
Zonder ondersteuning op de werkvloer blijkt het lastig voor een medewerker met een arbeidsbeperking om een arbeidsplaats te vinden en te behouden. Leidinggevenden spelen als mentor daarbij een sleutelrol. Voor deze groep leidinggevenden is de training Mentorwijs ontwikkeld.
other 2022
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Hummel, L. (author)
public lecture 2022
document
Dhondt, S. (author)
public lecture 2022
document
Verhoef, H. (author), Krause, F. (author), van der Steen, H. (author), de Haan, A. (author)
Kansen benutten van robotisering voor de werknemer. Hoe doe je dat? Hoe zorgen we ervoor dat robots op de werkvloer ook leiden tot beter werk: minder fysiek belastend en een prettige taakinhoud? Met alle technische uitdagingen schuift de aandacht voor de mens in het proces gemakkelijk naar de achtergrond. Hoe voorkomen we dat? Dat is besproken...
public lecture 2022
document
Brouwer, C. (author)
In de webinar De tools om hybride te werken wordt het onderzoek door TNO onderzoekers toegelicht, worden praktijkvoorbeelden gedeeld door organisaties en wordt de toolbox gepresenteerd, zodat je daarna op een voor jouw organisatie passende manier aan de slag kunt gaan met hybride werken.
public lecture 2022
Searched for: subject%3A%22werknemers%22
(1 - 20 of 821)

Pages