Searched for: subject%3A%22vrouwen%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Loef, B. (author), Proper, K. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author), van Oostrom, S. (author)
Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. In dit onderzoek is het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten onderzocht onder 8425 vrouwen in de peri- en postmenopauze van de Lifelines Cohort Study.
article 2023
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), de Wolff, M. (author), Hooftman, W. (author)
Ongeveer 1,8 miljoen vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar in Nederland hebben te maken met de overgang. De overgang begint meestal ergens tussen het 45ste en 55ste jaar. In de NHG standaard wordt de overgang gedefinieerd als de periode waarin het menstruatiepatroon van een vrouw verandert en de eerste menstruatievrije jaren. Naar schatting...
report 2022
document
Oude Hengel, K.M. (author), in der Maur, M. (author), de Wolff, M. (author), Hooftman, W. (author)
other 2022
document
Jans, S.M. (author), Rijnders, M.E. (author), Groessen, K. (author), Crone, M.R. (author)
CenteringPregnancy ® is geboortezorg in groepsvorm. Door de kennis en de culturele waarden van alle deelnemers actief in te zetten, ontstaat een dynamische zorgomgeving. De rol van de zorgverlener is niet langer traditioneel informatief-didactisch, maar faciliterend. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren in kwetsbare groepen door deze aanpak beter...
article 2019
document
van Kesteren, N.M.C. (author), Aalbers, N.L.R. (author), Aalhuizen, I.M. (author), van Empelen, P. (author)
User experience (gebruiksvriendelijkheid; UX) is van doorslaggevend belang voor een eerste bezoek aan en (terugkerend) gebruik van een website. Om een gebruiksvriendelijke website te creëren dient in een vroeg stadium het perspectief van de doelgroep te worden meegenomen wat betreft hun voorkeuren en ervaringen. Dit deden we middels focusgroep...
article 2019
document
Kranenborg, K. (author)
Recent verscheen het boek Invisible Women van Caroline Criado Perez over hoe alledaagse voorwerpen zijn ontworpen voor mannen en dat dit oncomfortabel en soms zelfs bedreigend kan zijn voor vrouwen. Bijvoorbeeld op kantoor (standaard temperatuur te laag), in het verkeer (crash tests worden gedaan met mannelijke dummy’s) en het ontwerp van...
article 2019
document
Rijnders, M.E.B. (author), Detmar, S.B. (author), Herschderfer, K.C. (author)
Zwangere vrouwen die door middel van groepszorg worden begeleid, boeken betere gezondheidsresultaten dan vergelijkbare zwangeren die individuele zorg van een verloskundige krijgen. Zo hebben vrouwen die hun eerste kind krijgen en groepszorg volgen beduidend minder vaak pijnmedicatie nodig dan vrouwen met individuele begeleiding; 38 tegen 48...
report 2016
document
de Veld, D. (author)
Vrouwen in Nederland krijgen relatief vaak borstkanker, zo blijkt uit de statiestieken. In veel Aziatische en Afrikaanse landen komt de ziekte bijvoorbeeld stukken minder vaak voor dan in Westerse landen. Wat kan daarbij meespelen? Caren Lanting van TNO onderzocht in opdracht van KWF welk percentage van de kankergevallen in Nederland te wijten...
article 2015
document
Lanting, C.I. (author), Wouwe, K. (author), van Dommelen, P. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Josselin-de Jong, S. (author), Kleinjan, M. (author), van Laar, M. (author)
Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de laatste jaren niet afgenomen. Onder hoogopgeleide zwangeren is het percentage rokers tussen 2010 en 2015 wel iets gedaald, maar het aandeel laagopgeleide rokende zwangeren blijft hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TNO.In 2014-2015 heeft TNO een landelijke peiling uitgevoerd naar...
other 2015
document
Herens, M. (author), Wagemakers, A. (author), den Besten, L.A.A. (author), Bernaards, C.M. (author)
Community-based physical activity programs often target women of non-Western origin, because they are relatively less active. Factors influencing physical activity initiation are widely studied. Less is known about factors influencing physical activity maintenance. More knowledge of these factors may enhance community-based physical activity...
article 2015
document
Hooftman, W.E. (author), van Kesteren, N. (author), Poppel, M.N.M. (author), Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), Verheijden, M.W. (author)
Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding. Werk is daar één van. Het is echter niet duidelijk welke specifieke werkgerelateerde factoren hierbij een rol spelen. In het Mom@Wor cohort zijn 610 werkende, voornamelijk autochtone, vrouwen tussen de 18 en 45 jaar uit de gezondheidszorg en...
article 2013
document
Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), van den Burg, I. (author), Segaar, D. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author)
Doel. Het vaststellen van trends in de rookprevalentie onder zwangeren in de periode 2001-2010 en deze prevalentie relateren aan verschillen naar opleidingsniveau. Opzet. Beschrijvend; landelijke peilingen. Methode. In 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 en 2010 werden via organisaties voor jeugdgezondheidszorg tijdens het periodiek...
article 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Korfker, D.G. (author), Lotters, V.H.M. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author)
report 2011
document
Lanting, C.I. (author)
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland goed. Een deel van de kinderen komt echter in de knel omdat zij opgroeien onder ongunstige omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden vroeg worden gesignaleerd, kunnen ouders geholpen worden om hun kind(eren) in een stabiele, veilige omgeving te laten opgroeien. Daarmee kunnen latere...
other 2011
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), Houtman, I. (author), Hooftman, W. (author), den Besten, H. (author), Stomp-Van den Berg, S. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de achtergronden van het verzuim gedurende de zwangerschap en na afloop van het bevallingsverlof, alsmede naar de mogelijkheden om dit verzuim te voorkomen of te beperken. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met vrouwen na de bevalling, leidinggevenden, werkgeversvertegenwoordigers en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bennenbroek, F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Groenestege, M. (author)
Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd om op basis van de NEA secundaire analyses uit te voeren rond het thema zwangerschap en werk. Met als doel, na te gaan in welke mate zwangere werknemers voorlichting krijgen over werken tijdens de zwangerschap en of er voor hen maatregelen worden getroffen. Bovendien is...
report 2007
document
van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Although work-home interference (WHI) refers to a process of negative interaction between the work and home domains, little attention has been paid to the actual processes involved in the within-person, day-to-day management of work and home. Therefore, this study investigated if, and how, a global report for the individual, of WHI (i.e., a...
article 2006
document
van Brummelen, Y. (author), de Jong, J. (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author)
Voor zover politiekorpsen concrete doelstellingen formuleren, blijken deze relatief vaak te gaan om de instroom van bepaalde groepen. Doelstellingen ten aanzien van de doorstroming van medewerkers uit de doelgroepen worden door weinig korpsen geformuleerd, alleen soms voor vrouwen. Ten aanzien van de organisatiecultuur en de omgangsvormen zijn...
book 2004
Searched for: subject%3A%22vrouwen%22
(1 - 20 of 48)

Pages