Searched for: subject%3A%22teamwork%22
(61 - 76 of 76)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Vink, P. (author), Peeters, M. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), de Jong, A.M. (author), Vink, P. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Peeters, M. (author), Koppes, J. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), van Duivenbooden, J.C. (author), van der Molen, H.F. (author), Broersen, J.P.J. (author), Rövekamp, A.J.M. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Houtman, I.L.D. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Zuidhof, A.J. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid NIA TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author), van der Grinten, M.P. (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Alders, B. (author)
In het onderzoeksprogramma van de OSA wordt aandacht geschonken aan het thema globalisering en arbeidsmarkt. Centraal daarin staat de veranderende structuur van de werkgelegenheid onder invloed van globalisering. Onder invloed van internationale concurrentieverhoudingen zal de economische structuur veranderingen ondergaan, hetgeen naast de...
report 1998
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Peeters, M. (author), van der Geest, L. (author)
Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen...
book 1996
document
Peeters, M.H.H. (author)
De sociotechnische variant van groepswerk is een veelbelovende: effectiviteit en efficiency van bedrijfsvoering zou gecombineerd kunnen worden met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. In hoofdstuk 1 van dit promotieonderzoek wordt de probleemstelling over dit onderwerp uitgewerkt: de studie beoogt een verheldering te geven van (1) wat...
doctoral thesis 1995
document
Jager, L. (author)
Dit boek is voortgekomen uit het project "Medezeggenschapsscholing en Welzijn". In 1991 nam het Directoraat-Generaal van de Arbeid (DGA) het initiatief om in dit kader activiteiten te stimuleren, hetgeen leidde tot een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen. Verschillende auteurs gaan in deze uitgave in op zeggenschap bij...
book 1995
document
de Kleijn, E. (author)
Zelfsturende teams, autonome taakgroepen, teamwork: begrippen die hoog op de verlanglijst van ondernemend Nederland staan. Door middel van deze organisatievorm proberen werkgevers de betrokkenheid van werknemers te verhogen en de produktiviteit te verbeteren. Bij het invoeren van taakgroepen spelen twee ontwerpconcepten een belangrijke rol:...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
De aanleiding tot dit onderzoek is het werk van een aantal onderzoeksinstellingen rond groepswerk in de confectieindustrie. Met partners in zes landen werd gezocht naar manieren om groepswerk als middel voor confectiebedrijven te promoten omdat uit eerder onderzoek gebleken was dat groepswerk voor bedrijven een geschikt middel was om binnen de...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Pot, F.D. (author)
This book contains a series of papers which were presented during the Fourth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management, held in Stockholm, Sweden, on 29 May - 2 June, 1994. The aim of the symposium was to provide an international forum for the dissemination and exchange of scientific information on...
conference paper 1994
document
Peeters, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The experiences of four companies are studied in a research project for the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. Companies producing jackets and trousers, industrial clothing, domestic textiles and jeans were covered by the project. Structural changes made by the companies are noted and the effect on the quality of work and quality...
article 1993
document
Peeters, M. (author)
De confectie-industrie kan, gezien de vraagstukken waarmee ze wordt geconfronteerd (flexibilisering, concurrentie, automatisering) als exemplarisch gezien worden voor vele andere sectoren in de West-Europese industrie. Dit artikel gaat in op de resultaten van onderzoek in deze branche, zoals dat de laatste jaren op het gebied van...
article 1993
Searched for: subject%3A%22teamwork%22
(61 - 76 of 76)

Pages