Searched for: subject%3A%22performance%255C%2Bmanagement%22
(1 - 8 of 8)
document
Hendriks, T. (author), Akesson, B. (author), Voeten, J. (author), Hendriks, M. (author), Coronel Parada, J. (author), Garcia-Gordillo, M. (author), Saez, S. (author), Valls, J.J. (author)
Market trends show advanced usage of safetycritical systems with novel services based on smart data analytics. Customers require continuous updates to applications and services and seek lower costs, and easy-to-install solutions (maintenance) for safety-critical cyber-physical systems (CPS). Leveraging edge and cloud technologies has the...
conference paper 2023
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Buuren, S. (author), van der Beek, A.J. (author), de Vet, H.C.W. (author)
Design/methodology/approach - After pilot-testing, the 47-item IWPQ was field-tested amongst a representative sample of 1,181 Dutch blue, pink, and white collar workers. Factor analysis was used to examine whether the four-dimensional conceptual framework could be confirmed. Rasch analysis was used to examine the functioning of the items in more...
article 2013
document
Doeleman, H.J. (author), ten Have, S. (author), Ahaus, K. (author)
This study deals with the moderating role of leadership in the relationship between management control as part of total quality management (TQM) and business excellence in terms of purposive change. Data were collected via a survey filled out by managers working at 44 locations in the Correctional Services sector of the Correctional Institutions...
article 2012
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Koppes, L.L.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose - The purpose of this paper is to gain more insight into the well-being, health and performance of young intermediate educated employees. First, employees with low education (9 years or less), intermediate education (10-14 years of education), and high education (15 years or more) are compared on a number of factors related to well-being...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, C.J.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author)
In 2007 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. Daarin zijn de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden onderzocht op individueel werknemersniveau. Het hiervoorliggende tabellenboek is een onderdeel van de AVON Monitor 2007. De tabellen bevatten op het gebied van arbeidsvoorwaarden gegevens over...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwakkelstein, T. (author), Huiskamp, R. (author)
TNO heeft in twee bedrijven onderzoek gedaan naar maatwerk in arbeidsrelaties, waaronder beloning en prestatie. Het bleek dat de kwaliteit van het overleg over beloning en prestaties tekort schiet. Werkgevers denken dat ze maatwerkafspraken maken, terwijl medewerkers denken dat voor iedereen dezelfde afspraak geldt. Managers moeten duidelijker...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Winthagen, T. (author), Stark, K. (author)
TNO onderzocht in opdracht van de sociale partners in de gemeentelijke CAO-onderhandelingen hoe loopbaanbeleid bij Brandweer en Ambulance vorm kan krijgen. Er is gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden, loopbaanmaatregelen, succesvol en minder-succesvol loopbaanbeleid en randvoorwaarden waaraan loopbaanbeleid moet voldoen. Drie functietypen zijn...
report 2005
document
Mul, C.A.M. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Assessment, de beoordeling van individuele arbeidsmogelijkheden, is van belang bij de (re)integratie van arbeidsongeschikten, chronisch zieken en gehandicapten. TNO Preventie en Gezondheid heeft in het kader van het onderzoekprogramma 'Assessment en arbeidstoeleiding' onlangs een onderzoek afgerond naar organisaties die zich met assessment...
article 1996
Searched for: subject%3A%22performance%255C%2Bmanagement%22
(1 - 8 of 8)