Searched for: subject%3A%22ongezond%22
(1 - 14 of 14)
document
Moons, E. (author), Korvorst, M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
article 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Mol, M. (author), Janssen, B. (author), van den Bossche, S. (author)
Weergave van de bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA); dat is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2008 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de vijfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Evenals de NEA 2007 heeft de NEA 2008 een brede focus op arbeid. Arbeidsomstandigheden,...
report 2009
document
Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Douwes, M. (author), de Jong, T. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Jongen, M. (author), Brekelmans, F. (author), Nieboer-Op de Weegh, M. (author), Brouwer, D. (author), van dern Bossche, S. (author), Zwetsloot, G. (author), Reinert, D. (author), Neitzer, I. (author), Hauke, A. (author), Flaspöler, E. (author), Zieschang, H. (author), Kolk, A. (author), Nies, E. (author), Brüggemann-Prieshoff, H. (author), Roman, D. (author), Karpowicz, J. (author), Perista, H. (author), Cabrita, J. (author), Corral, A. (author)
The aim of the report was to get a better understanding of the implications and interactions of the physical and psychosocial risks related to work and the workplace in order to identify whether legislative actions should be considered, and, if so, in which specific areas and/or for which specific groups (for instance age, gender, vulnerable...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Koppes, L.L.J. (author), Granzier, J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Eind 2007 voerden TNO en CBS de vierde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 23.000 werknemers deden mee aan het onderzoek, dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma Innovatie van Arbeid (2007-2010) van TNO. Terwijl eerdere edities van de NEA zich...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hertsenberg, A.J. (author), Hollander, A.L. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I. (author), van Niftik, M.F.J. (author)
Bij het reduceren van risico's van gevaarlijke stoffen wordt in eerste instantie gedacht aan het beheersen van blootstelling, het beheersen van emissie en het veiliger maken van het proces of van de installatie door technische- of managementmaatregelen, zoals het afschermen van de bron, toepassen van gerichte afzuiging, of het aanbieden van...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hupkens, C.L.H. (author), de Ree, S.J.M. (author)
Eind 2005 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de tweede Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2003 vond een eerste meting plaats, onder ruim 10.000 werknemers. In 2005 steeg dit aantal tot ruim 23.000 werknemers. De omvang en representativiteit van de NEA...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
report 2004
document
TNO Centrum voor Arbeid TNO Preventie en Gezondheid (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Directie Arbeidsomstandigheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil een 'arbo-monitor' opzetten waarvoor gegevens verzameld moeten worden over (1) bedreigende en belastende factoren in arbeidsomstandigheden, (2) de inzet van instrumenten in verband daarmee, en (3) effecten in termen van arbeidsdeelname /...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van der Beek, A. (author), Delleman, N. (author), van der Grinten, M. (author), Hoozemans, M. (author)
In Nederland moet naar schatting een derde van de werkende bevolking regelmatig lasten duwen en/of trekken. Het betreft vooral het voortbewegen van karren, rolcontainers, palletwagens, bedden en rolstoelen. Daarnaast kan bij duwen en trekken gedacht worden aan het gebruik van geleide systemen, aan het slepen van slangen of pijpen of aan het...
article 1995
document
Delleman, N.J. (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de belastende activiteit 'lopend duwen/trekken', gedefinieerd als het handmatig in beweging brengen én verplaatsen van een last over langere afstand, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen. Deze vorm van arbeidsbelasting leidt in het bijzonder tot lage...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
Dit rapport beschrijft een onderzoek verricht door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO) in samenwerking met de Stichting Arbouw, naar de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn onder uitvoerders in de bouwnijverheid. Het onderzoek vormt een vervolg op een in 1983 eveneens door het NIPG/TNO verricht...
report 1989
Searched for: subject%3A%22ongezond%22
(1 - 14 of 14)