Searched for: subject%3A%22kraamzorg%22
(1 - 13 of 13)
document
Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), Bontje, M. (author)
In dit ZonMw-project is van 2017 tot 2020, door TNO en de GGD Hollands Midden in samenwerking met kraamzorgorganisaties, de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en onderzocht. In Nederland ontvangt 95% van de zwangeren kraamzorg. Dit percentage blijft door de jaren redelijk stabiel maar het aantal...
report 2021
document
Vink, R. (author)
In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling, hulp in huis van een kraamverzorgende. Vooraf wordt, meestal in een huisbezoek, door de kraamzorginstelling bepaald welke zorg geleverd wordt in hoeveel uren. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden door vanuit ...
other 2020
document
Hermus, M. (author), Boesveld, I. (author), van der Pal-de Bruin, K. (author), Wiegers, T. (author)
De Optimality Index is een uitkomstmaat die focust op optimale uitkomsten in de geboortezorg en kan daarom goed gebruikt worden voor evaluatie van zorg en het eigen handelen. Marieke Hermus en Trees Wiegers ontwikkelden een nieuwe versie van de Optimality index voor het Geboortecentrumonderzoek.
article 2018
document
Hermus, M. (author)
Sinds 2010 zijn geboortecentra in opkomst. We weten echter nog maar weinig over deze bevallocatie. Marieke Klapwijk-Hermis onderzocht het effect van geboortecentra in Nederland en hoe vrouwen de zorg ervaren.
article 2018
document
Rijnders, M. (author), van der Kraan, A. (author), Aalhuizen, I. (author), van der Laan, N. (author), Groessen, K. (author), Goudsmit, M. (author), de Lijster, K. (author)
article 2015
document
van der Kraan, A. (author), Groessen, K. (author), Rijnders, M. (author), Aalhuizen, I. (author)
article 2015
document
Aalhuizen, I. (author), Rijnders, M. (author)
article 2015
document
Rijnders, M. (author), van der Pal, K. (author)
Het team Verloskunde en Kraamzorg van TNO is enthousiast bezig vorm te geven aan een vakgroep Women's and Family Health. Hierin heeft verloskundig onderzoek een prominente plek. Uitgangspunt bijTNO is altijd om met onderzoek bij te dragen aan bruikbare toepassingen voor de praktijk. Ons onderzoek doen we daarom het liefst samen met de praktijk...
article 2014
document
Korfker, D.G. (author), Lanting, C.I. (author), Schonbeck, Y. (author), van Wouwe, J.P. (author), Detmar, S.B. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author)
Naar aanleiding van Europese vergelijking waaruit voor Nederland een relatief hoge perinatale sterfte bleek is in Nederland door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, ingesteld door het ministerie van VWS, nagedacht over hoe de zorg rondom zwangerschap en geboorte verbeterd kan worden. Kraamzorg is één van de partners in de keten van de...
report 2013
document
Korfker, D.G. (author), van der Pal, S. (author), van der Pal, K. (author), Detmar, S. (author), Lanting, C.I. (author)
report 2013
document
Korfker, D.G. (author)
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Korfker, D.G. (author), Lotters, V.H.M. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author)
report 2011
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Verbrugge, H.P. (author)
doctoral thesis 1968
Searched for: subject%3A%22kraamzorg%22
(1 - 13 of 13)