Searched for: subject%3A%22gezondheid%22
(1 - 20 of 1,409)

Pages

document
Vlasblom, E. (author)
Dit advies is opgesteld door TNO voor de gemeente Den Haag en is bedoeld voor o.a. kinderopvangorganisaties waaronder buitenschoolse opvang (BSO) en sport- en scouting verenigingen die zich willen beraden op het wel of niet stoken van kampvuur en mogelijke alternatieven daarvoor.
other 2023
document
van der Klauw, M. (author), Bouma, G. (author)
We bevinden ons midden in de “roaring twenties” van de twintigste eeuw; een tijd waarin vele opgaven spelen op het gebied van klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit. Tegelijkertijd spelen er uitdagingen op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. We hebben te maken met een bevolking die verder vergrijst,...
report 2023
document
Vlasblom, E. (author), van der Mast, O. (author), Lanting, C.I. (author), de Wolff, M. (author)
Op buitenschoolse opvang (BSO), met scholen en bij de scouting in Den Haag wordt met enige regelmaat een kampvuur gemaakt met kinderen, om hen te leren omgaan met vuur en als avontuurlijke, gezamenlijke activiteit. Hoewel een kampvuur leuk en leerzaam kan zijn, wordt nog weinig aandacht besteed aan de mogelijke risico’s van het inademen van rook...
report 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
We onderzoeken of energiearme huishoudens in Nederland hogere zorgkosten hebben dan niet-energiearme huishoudens. Daartoe vergelijken we de zorgkosten van mensen met een laag inkomen in woningen met een slecht energielabel versus een goed energielabel, gecorrigeerd voor onder meer verschillen in persoonskenmerken (met name leeftijd), bron van...
report 2023
document
Mulder, P. (author), Batenburg, A. (author), Dalla Longa, F. (author)
other 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
report 2023
document
van Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
Mulder, P. (author), Batenburg, A. (author), Dalla Longa, F. (author)
Deze studie biedt een actuele inschatting van het niveau van energiearmoede per eind 2022 op zowel nationaal als lokaal niveau. De analyse sluit aan op de nieuwe Monitor Energiearmoede 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
report 2023
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
In 2021 gaf 64 procent van de werknemers aan dat er op hun werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Vakmedianet
article 2023
document
In Nederland werken 1,2 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. Vooral in de zorg, productie of logistiek. Nachtwerk vergroot het risico op diabetes type 2, hart – en vaatziekten en slaapproblemen, concludeerde de Gezondheidsraad (GR) in 2017. Ondanks de bewezen gezondheidsrisico’s is er beperkt onderzoek gedaan naar de ervaren impact van...
report 2023
document
Souto Lima, E. (author), van Stokkum, R. (author), van der Klauw, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van de aanleiding, methoden en resultaten van het project “Machine Learning: A Data Driven Burnout Risk Analysis”, uitgevoerd in het voorjaar van 2019. In dit project zijn moderne machine learning (ML) algoritmes gebruikt om op een data gedreven manier oorzaken te vinden van burn-out symptomen in het...
report 2022
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L. (author), in der Maur, M. (author)
In 2021 gaf 40% van de werkgevers aan dat werkdruk tot één van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf hoort. Om dit aan te pakken zetten ze vooral in op het verhogen van de autonomie, instellen van een aanspreekpunt en het aanpassen van het werk. Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de...
other 2022
document
van Dam, L. (author), Hooftman, W. (author), in der Maur, M. (author), Oude Hengel, K. (author)
Sinds de oproep van het kabinet in maart 2020 om zo veel mogelijk thuis te werken, zijn miljoenen werknemers van de ene op de andere dag (volledig) thuis gaan werken. TNO geeft met de NEA-COVI0-19-studie inzicht in de werkomstandigheden en gezondheid van thuiswerkers tijdens de pandemie en vergelijkt deze met de situatie voor de pandemie.
article 2022
document
Wiezer, N. (author), Smulders, M. (author), Blanson Henkemans, O. (author)
Eind 2021 ben ik als kersverse hoofdredacteur gestart, een goed moment om weer eens kritisch te kijken naar de inhoud en vorm van het tijdschrift.
article 2022
document
Wiezer, N. (author)
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
19 procent van de werknemers werkt wel eens in de hitte en 20 procent wel eens in de kou. Vakmedianet
article 2022
document
Douwes, M. (author)
other 2022
document
van Egmond, M. (author), Harakeh, Z. (author), Otten, W. (author), de Kraker, H. (author), Werkman, H.A. (author), Smits, S. (author), Wiezer, N. (author)
Doel: Ploegendienstmedewerkers hebben een verhoogd risico op Type 2 Diabetes (T2D). Gepersonaliseerde leefstijlinterventies kunnen de ziektelast van T2D verminderen. We voerden een haalbaarheidsstudie en procesevaluatie uit van de leefstijlinterventie Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Methode: 16 werknemers met T2D volgden een programma van 13...
article 2022
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author), in der Maur, M. (author)
Werknemers noemen werkstress en werkdruk van (37%) als reden voor werkgerelateerd ziekteverzuim. Vakmedianet
article 2022
Searched for: subject%3A%22gezondheid%22
(1 - 20 of 1,409)

Pages