Searched for: subject%3A%22effectiviteit%22
(1 - 12 of 12)
document
Hulsegge, G. (author), van Dam, L. (author), Hooftman, W.E. (author)
Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders (hierna: de Wet) in werking getreden1. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Daarnaast is er de Europese richtlijn, die mensen die een inbreuk melden ‘melders’ noemt, en die hen een betere bescherming biedt in geval van een melding van...
report 2022
document
Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), Bontje, M. (author)
In dit ZonMw-project is van 2017 tot 2020, door TNO en de GGD Hollands Midden in samenwerking met kraamzorgorganisaties, de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en onderzocht. In Nederland ontvangt 95% van de zwangeren kraamzorg. Dit percentage blijft door de jaren redelijk stabiel maar het aantal...
report 2021
document
Boersmans, S. (author)
Het vraagstuk hoe sociale diensten invulling kunnen geven aan methodisch werken leeft sterk binnen gemeenten. Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is....
other 2021
document
Vink, R. (author)
In de meeste kersverse gezinnen in Nederland is er na de bevalling, hulp in huis van een kraamverzorgende. Vooraf wordt, meestal in een huisbezoek, door de kraamzorginstelling bepaald welke zorg geleverd wordt in hoeveel uren. Kraamzorginstellingen willen deze intake nu zo inrichten dat de zorg meer op maat gesneden kan worden door vanuit ...
other 2020
document
van der Ploeg, K. (author), van den Akker-van Marle, E. (author), Brediu, R. (author), Staal, F. (author), van den Burg, M. (author), Verkerk, P. (author)
De minister van VWS is voornemens om de neonatale hielprikscreening met veertien aandoeningen uit te breiden, waaronder severe combined immunodeficiency (SCID). Deze aandoening leidt vaak al kort na geboorte tot ernstige infecties en overlijden op jonge leeftijd. Vroegtijdige ontdekking via screening, gevolgd door behandeling (meestal...
report 2017
document
Korteling, J.E. (author), Voogd, J.M. (author), van den Bosch, K. (author)
De grote diversiteit aan effectiviteitsfactoren maakt het verwerven, specificeren, evalueren, gebruiken en onderhouden van trainingssimulatoren een complexe zaak. Er is daarom behoefte aan ondersteunende kapstokken, kennis en een structuur die het weeg- en analyseproces voor een grote diversiteit aan gebruikers overzichtelijker en efficiënter...
report 2016
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
Zitten doen we allemaal, op school of op het werk, thuis op de bank, onderweg in de auto of in de trein. Als we de media moeten geloven dan moeten we hier onmiddellijk mee stoppen om niet vroegtijdig te sterven. Maar wat zijn nu eigenlijk de risico's van zitten? Hoeveel en welke mensen lopen risico? En wat kunnen we er aan doen? Dit artikel...
article 2015
document
Trijssenaar, I.J.M. (author), Veldhuis, G.J. (author)
Burgers moeten zichzelf kunnen redden in de eerste minuten van een ramp, zoals een overstroming, brand of een toxische wolk. Welke maatregelen aan gebouwen of gebouwde omgeving zijn effectief om de zelfredzaamheid te bevorderen? Stel je moet maatregelen adviseren aan de omwonenden van een bedrijf dat risico’s kan veroorzaken voor de omgeving,...
article 2014
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
public lecture 2014
document
Oprins, E.A.P.B. (author), Bakhuys-Roozeboom, M. (author), Visschedijk, G.C. (author)
De belangstelling voor serious gaming in het onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. De behoefte naar gedegen uitgevoerd effectiviteitsonderzoek wordt hiermee steeds groter. TNO heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vijf verschillende serious games op vijf scholen. Dit artikel beschrijft de opzet en belangrijkste resultaten.
article 2013
document
Oprins, E.A.P.B. (author), Bakhuys-Roozeboom, M.C. (author), Kistemaker, L. (author), Visschedijk, G.C. (author), Trooster, W. (author)
public lecture 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F.D. (author), Fukkink, R.G. (author), de Wolff, M.S. (author), van Dommelen, P. (author), Luijk, P.C.M. (author), van Sleuwen, B.E. (author), Reijneveld, S.A. (author)
report 2011
Searched for: subject%3A%22effectiviteit%22
(1 - 12 of 12)