Searched for: subject%3A%22duurzaamheid%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij zijn de grootste non-profit-instelling voor toegepast onderzoek van Nederland. Onze medewerkers werken vanuit hun expertise aan het verbeteren van de maatschappij door innovaties en...
report 2022
document
Valcke, S. (author), Moorlag, W. (author), Aalbersberg, M. (author)
In deze paper laten we zien hoe dat kan als je informatie over lokaal beschikbare, meer milieuvriendelijke grondstoffen centraal zet in het ontwerpproces: resource based engineering. Het doel van dit paper is om te laten zien dat er een nieuwe aanpak voorhanden is voor een duurzamere betonsector, een samenspel tussen data, materiaalmodellen en...
report 2022
document
Dinkelman, D. (author), Dijkstra, H. (author), de Simon, L. (author), Ros, J. (author), Hanegraaf, M. (author), Veldkamp, H. (author), van Wees, J.D. (author)
Geothermie heeft de potentie om een belangrijke bron van duurzame energie te worden voor het collectief verwarmen van de gebouwde omgeving. De recente whitepaper ‘Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten’1 concludeert dat de operationele CO2-uitstoot van een geothermiebron ongeveer 90% lager is dan die van een CV-ketel op aardgas. De totale...
other 2021
document
Dinkelman, D. (author)
report 2021
document
Dijkstra, H. (author), Dinkelman, D. (author), Hanegraaf, M. (author), Veldkamp, H. (author), van Wees, J.D. (author)
Geothermie heeft de potentie om een belangrijke bron van duurzame energie te worden voor het collectief verwarmen van gebouwen. Maar hoe duurzaam is een warmtenet met geothermiebron? Deze vraag is zeer actueel geworden nu de overheid versneld afscheid wil nemen van aardgas, en het aandeel duurzame warmte sterk wil laten toenemen. Om deze vraag...
report 2020
document
van Engelenburg, B.C.W. (author), van Deelen, K. (author), Brouwer, J. (author)
Diepgaande renovatie van woningen is een noodzakelijk onderdeel van de nationale aanpak voor aardgasvrije wijken. De omvang van deze renovatieopgave is groot en zal in het huidige tempo pas over 100 jaar worden afgerond. Het Europeseonderzoeksproject ValueFit heeft geleerd dat diepgaande renovatie alleen kans van slagen heeft wanneer deze is...
article 2018
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Stedelijke dynamiek, kansen voor duurzaamheid. De afgelopen decennia zijn steden en stedelijke agglomeraties sterk gegroeid. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. Inmiddels woont 44 procent van onze bevolking in de stad, terwijl het stedelijk gebied slechts 13 procent beslaatvan de oppervlakte van Nederland. Volgens de prognoses van het...
other 2017
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Corvers, F. (author)
article 2010
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Bordes, O. (author)
report 2003
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Aelmans, F.G. (author), Hoekstra, E.J. (author), Leget, A.C. (author), van Veen, H.J. (author)
other 1993
Searched for: subject%3A%22duurzaamheid%22
(1 - 10 of 10)