Searched for: subject%3A%22cao%22
(1 - 14 of 14)
document
van der Klauw, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Werk neemt een belangrijke plek in, in onze samenleving en economie: • Voor werkenden biedt het inkomen en zekerheid, structuur, zingeving en sociale relaties en de mogelijkheid tot zelfontwikkeling. • Voor organisaties is het een middel om bedrijfsactiviteiten te kunnen ontplooien en daarmee toegevoegde waarde te creëren voor de markt, klanten,...
report 2020
document
Harteveld, L. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Zes op de tien bedrijven vallen onder een cao, waarbij cao’s vaker voorkomen bij grotere en al langer bestaande bedrijven, en bij bedrijven met veel jongeren en laaggeschoolden. Het belang dat aan een cao gehecht wordt is vooral afhankelijk van de cao-vorm en de bedrijfssector. Ook werkgevers die via een algemeenverbindendverklaring onder een...
article 2016
document
Dorenbosch, L. (author), van Zwieten, M. (author), Kraan, K. (author)
Deze studie richt zich enerzijds op factoren die de ruimte bepalen voor het bieden van arbeidsvoorwaarden op maat (oftewel i-deals), en anderzijds op de relatie tussen de benutting van i-deals door leidinggevenden en de bedrijfsprestaties, ziekteverzuim en personeelsverloop. Relaties zijn onderzocht met recent verzamelde data afkomstig van 3.427...
article 2012
document
Huiskamp, R. (author), den Hoedt, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De CAO tafels primair en voortgezet onderwijs (po vo) oriënteren zich op de vraag op welke wijze CAO à la carte effectief kan worden ingezet voor medewerkers, organisaties en scholen van het po vo. Hoewel de uitgangspunten van à la carte systemen prima lijken te passen bij ontwikkelingen als flexibilisering, individualisering en de demografische...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author), ten Have, C.J.M. (author)
In 2007 is de " Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. De eerste meting vond plaats in 2002 in de tweede in 2004. Onderzocht arbeidsvoorwaarden zijn: resultaatgerichte beloning; aanpassing werktijden; opleiding, inclusief POP, POB en ECV; keuzemogelijkheden. Werknemers zijn redelijk tevreden met hun...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, T. (author), Schaeffer, J. (author)
Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van loondoorbetalingsstelsels bij ziekte voor de CAO-partijen in de energie- en nutssector is het doel van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien bedrijven en enkele buitenlandse ervaringen, elk aan de hand van elf vragen.
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
Uit een eerste landelijke opgave van aanbieders van de levensloopregeling blijkt dat slechts tien procent van de werknemers deelneemt. Is dat een kwestie van wennen of zit er meer achter? Kunnen werknemers wel de gevraagde keuzes maken? Komen de grenzen aan keuzes maken in zicht? En wat te denken van de levensloopregeling als opstapje naar een...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author)
TNO onderzocht de eerste ervaringen met de levenloopregeling in vijf CAO"s en in vijf bedrijven. Twee zaken vallen op bij die inventarisatie. Zowel werkgevers, vakbonden als HR-managers proberen te sturen op de doelen van de regeling. Neemt een werknemer sabbatsverlof, dan kan hij of zij in die tijd toch ook een opleiding volgen? Het loopt...
article 2006
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Covenants are agreements between the government and social partners to implement public policy. They are a form of soft law, guiding the regulation of self-regulation, and are specifically relevant in bridging the macro and meso levels of society. Covenants prove effective where actors share goals, and learn to advance policy-making by...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sloten, G.C. (author), Nauta, A. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In 2004 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de tweede keer afgenomen. Onderzochte arbeidsvoorwaarden zijn: kinderopvang, resultaatgericht beloning, aanpassing werktijden, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), keuzemogelijkheden (cao à la carte), klachtenregeling. Het percentage werknemers dat een regeling voor...
book 2005
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
De voordurende stijging van de werkdruk lijkt een halt te zijn toegeroepen. Vanf 1998 is er sprake van stabilisatie van de werkdruk in Nederland. Europese cijfers ondersteunen deze trendbreuk. Werknemers en werkgevers zien een hoge werkdruk als een van de belangrijkste arbeidsrisico's van de huidige tijd. De aanpak van de werkdrukproblematiek...
article 2001
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers zowel op gebied van financiën als van sociaal-medische begeleiding is steeds meer van overheid en sociale verzekeringsorganen naar de werkgever verschoven. De sociale partners worden geacht zaken als voorlichting, instrumentontwikkeling en ondersteuning voor hun rekening...
report 1998
document
de Feyter, M. (author), Verschuren, R. (author), Meulenbeld, K. (author)
Een manier om bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) voor alle werknemers te realiseren is de sectorgewijze aanpak, waarbij werkgevers en werknemers zich inspannen om BGZ te stimuleren. In dit artikel wordt beschreven welke maatregelen zijn ondernomen in het kader van een sectorgewijze stimulering van BGZ. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in vier...
article 1994
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Huppes, G. (author)
In 1981 werd het project "Arbeidsomstandigheden straatmaker" gestart door BGBouw, en later voortgezet door de Stichting Arbouw. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de aanpak die in dit project is gevolgd. Gekozen werd voor een systeem-ergonomische aanpak. De doelstelling van het project was: aanpassingen van de gewichten en eventueel...
article 1990
Searched for: subject%3A%22cao%22
(1 - 14 of 14)