Searched for: subject%3A%22Zwangerschap%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Teeuw, R. (author), Jorna, N. (author), Wiersma, C. (author), Dinkgreve, M. (author), Jans, S. (author), Vink, R. (author), Bavelaar, R. (author)
Dit protocol kwam tot stand met een subsidie van ZonMw Dossiernummer:70-74900-98-104. Het Amsterdam UMC, locatie AMC is een van de weinige ziekenhuizen met een gedetailleerd protocol specifiek voor samenwerking rondom kinderbeschermingsmaatregelen, inclusief de perinatale periode, waarbij telkens per casus een draaiboek wordt ingevuld (ZonMW,...
report 2022
document
Pannebakker, F. (author), Vlasblom, E. (author), Schönbeck, Y. (author)
In beide eerste presentaties staat Centering Pregnancy centraal: een veelbelovende groepsaanpak voor zwangeren. In presentatie 1 ligt de focus op het verbeteren van Centering specifiek voor zwangeren uit Eritrea, samen met (aanstaande) moeders en professionals. Ten behoeve hiervan hebben we interviews afgenomen met zwangere Eritrese vrouwen,...
public lecture 2021
document
Westra, X. (author), Rijnders, M.E.B. (author), Crone, M. (author), Detmar, S. (author)
Achtergrond. In 2012 is CenteringPregnancy (CP), geboortezorg in groepsverband, geïntroduceerd in Nederland. In Nederland bood in 2019 bijna 30% van de verloskundige praktijken CP aan en nam ongeveer 30% van de zwangeren per praktijk deel aan CP. In internationale studies wordt CP geassocieerd met zowel betere psychosociale als...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P.J. (author)
In opdracht van het RIVM-CvB monitort TNO jaarlijks de uitvoering van het PSIEprogramma. Het RIVM-CvB heeft TNO verzocht een datavalidatieprotocol te maken waarin de werkwijze is beschreven die voor de monitor over 2019 is gebruikt. In dit datavalidatieprotocol wordt de werkwijze beschreven die TNO hanteert bij de controle en verwerking van de...
report 2021
document
van der Pal, S. (author)
In 1983 gebeurde er iets unieks. Alle baby’s die dat jaar na een zwangerschap van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram in heel Nederland geboren werden, werden opgenomen in een onderzoeksgroep. Deze groep werd het ‘POPS*-cohort’ (Project On Preterm and Small for gestational age infants) genoemd en tot de dag...
article 2020
document
van der Pal, S. (author)
In de Kleine Maatjes van januari 2020 werd het unieke Nederlandse POPS cohort al kort geïntroduceerd. Het POPS cohort is een grootschalig onderzoek waarbij bijna alle kinderen geboren in 1983 geboren met een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht onder 1500 gram langdurig zijn gevolgd tot jongvolwassen leeftijd (tno...
article 2020
document
Vink, R. (author)
Waarom is het zo vanzelfsprekend dat er naast de zwangere altijd mensen meekomen in de spreekkamer? Socioloog Remy Vink stelt dat hoe het goed zou zijn altijd minstens één consult met de zwangere alleen te doen.
article 2019
document
Jans, S.M. (author), Rijnders, M.E. (author), Groessen, K. (author), Crone, M.R. (author)
CenteringPregnancy ® is geboortezorg in groepsvorm. Door de kennis en de culturele waarden van alle deelnemers actief in te zetten, ontstaat een dynamische zorgomgeving. De rol van de zorgverlener is niet langer traditioneel informatief-didactisch, maar faciliterend. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren in kwetsbare groepen door deze aanpak beter...
article 2019
document
van Keulen, H. (author), Aalhuizen, I. (author), Kamphues, C. (author)
public lecture 2019
document
Wildschut, H.I.J. (author), Offerhaus, P.M. (author), Roseboom, T.J. (author), Otten, W. (author)
Risicosignalering en -management zijn belangrijke aspecten van geboortezorg. De diverse definities van risico worden beschreven, evenals de communicatie over risico’s met de (aanstaande) ouders en de knelpunten hierin.
bookPart 2018
document
Slagter-Roukema, T. (author), van der Velden, K. (author), Vos, G. (author), Aalhuizen, I. (author), van Melsen, N. (author), Waelput, A. (author), Feitsma, H. (author), Meijer, S. (author), Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), van der Meulen, L. (author), Vermolen, J. (author), Koch, L. (author), Kluiters, M. (author), Kirpestein, C. (author), Dijk, K. (author)
De handreiking Kwetsbare Zwangeren van de KNOV in samenwerking met de werkgroep Regionale aanpak kwetsbare zwangere vrouwen, is een zeer praktijkgerichte aanpak. Hierin staat beschreven wat zorgverleners in de eigen regio kunnen doen voor de groep kwetsbare zwangeren. Denk aan het in kaart brengen van het probleem aan de hand van de juiste...
book 2017
document
Rijnders, M. (author)
TNO is begonnen met een nieuwe vorm van zorg rond zwangerschap en geboorte: CenteringPregnancy TM. Deze methode is in de VS bewezen succesvol en door TNO vertaald naar de Nederlandse praktijk. Een-op-een controles bij verloskundige of gynaecoloog zijn daarin vervangen door groepssessies met tien tot twaalf zwangere vrouwen onder leiding van twee...
other 2017
document
Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), van Dommelen, P. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), de Josselin de Jong, S. (author), Kleinjan, M. (author)
other 2016
document
Lanting, C.I. (author), Wouwe, K. (author), van Dommelen, P. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Josselin-de Jong, S. (author), Kleinjan, M. (author), van Laar, M. (author)
Het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap is de laatste jaren niet afgenomen. Onder hoogopgeleide zwangeren is het percentage rokers tussen 2010 en 2015 wel iets gedaald, maar het aandeel laagopgeleide rokende zwangeren blijft hoog. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TNO.In 2014-2015 heeft TNO een landelijke peiling uitgevoerd naar...
other 2015
document
Offerhaus, P.M. (author)
The number of obstetric interventions during normal term labour is increasing in the Netherlands, for instance for augmentation of labour and epidurals. Offerhaus also observed that the number of unplanned caesarean sections increased for healthy women who were pregnant and gave birth for the first time. These changes were not accompanied by...
doctoral thesis 2015
document
Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), van den Burg, I. (author), Segaar, D. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author)
Doel. Het vaststellen van trends in de rookprevalentie onder zwangeren in de periode 2001-2010 en deze prevalentie relateren aan verschillen naar opleidingsniveau. Opzet. Beschrijvend; landelijke peilingen. Methode. In 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 en 2010 werden via organisaties voor jeugdgezondheidszorg tijdens het periodiek...
article 2012
document
Lanting, C.I. (author)
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen in Nederland goed. Een deel van de kinderen komt echter in de knel omdat zij opgroeien onder ongunstige omstandigheden. Wanneer deze omstandigheden vroeg worden gesignaleerd, kunnen ouders geholpen worden om hun kind(eren) in een stabiele, veilige omgeving te laten opgroeien. Daarmee kunnen latere...
other 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd om op basis van de NEA secundaire analyses uit te voeren rond het thema zwangerschap en werk. Met als doel, na te gaan in welke mate zwangere werknemers voorlichting krijgen over werken tijdens de zwangerschap en of er voor hen maatregelen worden getroffen. Bovendien is...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kocken, P.L. (author), Voorham, A.J.J. (author), de Zwart, O. (author)
Het communityproject Amor i salu is gericht op het bevorderen van condoom- en pilgebruik in de Antilliaanse en Arubaanse bevolking van Rotterdam. Het project maakt gebruik van de voorlichting eigen taal en cultuur (vetc) strategie. Voorlichting is gegeven tijdens groepsbijeenkomsten, manifestaties en via massamedia. Door middel van metingen voor...
article 2005
document
Detmar, S. (author), de Boer, J.B. (author), Cornel, M.C. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Technisch gezien kunnen de screeningsmogelijkheden rond zwangerschap en geboorte enorm worden uitgebreid. Het is echter de vraag of dat ook wenselijk is. De overwegingen in het besluitvormingsproces kunnen gevolgen hebben voor de deelnemers, de medische professionals en de organisatie van de zorg.
article 2003
Searched for: subject%3A%22Zwangerschap%22
(1 - 20 of 30)

Pages