Searched for: subject%3A%22Zwanger%22
(1 - 9 of 9)
document
van Keulen, H. (author), Aalhuizen, I. (author), Kamphues, C. (author)
public lecture 2019
document
Rijnders, M.E.B. (author), Detmar, S.B. (author), Herschderfer, K.C. (author)
Zwangere vrouwen die door middel van groepszorg worden begeleid, boeken betere gezondheidsresultaten dan vergelijkbare zwangeren die individuele zorg van een verloskundige krijgen. Zo hebben vrouwen die hun eerste kind krijgen en groepszorg volgen beduidend minder vaak pijnmedicatie nodig dan vrouwen met individuele begeleiding; 38 tegen 48...
report 2016
document
van Gameren-Oosterom, H. (author), Fekkes, M. (author), vam Wouwe, J.P. (author), Breuning, M.H. (author)
other 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO gevraagd om op basis van de NEA secundaire analyses uit te voeren rond het thema zwangerschap en werk. Met als doel, na te gaan in welke mate zwangere werknemers voorlichting krijgen over werken tijdens de zwangerschap en of er voor hen maatregelen worden getroffen. Bovendien is...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author)
Binnen een groep van 1.412 werknemers is onderzocht in hoeverre het werk en de privé-situatie individuele verschillen in ziekteverzuim kunnen verklaren, en of dit voor mannen en vrouwen in dezelfde mate geldt. Wanneer mannen en vrouwen afzonderlijk worden geanalyseerd, kan een groter deel van het ziekteverzuim verklaard worden. Bij de mannen...
article 1999
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Samenvattend verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die door bedrijven genomen zijn voor vrouwelijke vakkrachten in de metaalproduktenindustrie. De genomen maatregelen hadden betrekking op: functie-inhoud, ergonomie en andere aspecten van arbeidsomstandigheden, en begeleidende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
De verlenging van de officiële verlofperiode is niet van invloed op de beslissing om na de bevalling het werk te hervatten. Tweederde is weer gaan werken, maar zou dat ook hebben gedaan als de verlofperiode niet was verlengd. Van de vrouwen die zijn gestopt met werken stond dit voor tweederde bij voorbaat vast. Voor de overige vrouwen die zijn...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (voorloper van NIA) (author), van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22Zwanger%22
(1 - 9 of 9)