Searched for: subject%3A%22Zorg%22
(41 - 60 of 62)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Reeuwijk-Werkhorst, J. (author), Verlaan, M.L. (author), Spohr, L.E. (author)
report 2004
document
Nossent, S. (author), van Blijswijk, M. (author), Steentjes, A. (author)
Een grote opdracht, een zoontje met een gebroken been en een medewerkster met een hoog ziekteverzuim. Hoe kan een vrouwelijke ondernemer die hier mee te maken krijgt, een goede balans tussen zorg en werk behouden? Over de dilemma's van deze 'damsel in distress' (=belaagde jonkvrouw) buigen zich: een huisarts, een bedrijfsarts, een...
article 2004
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
Ybema, J.F. (author), Kuijer, R.G. (author), Hagedoorn, M. (author), Buunk, B.P. (author), TNO Arbeid (author)
Caregiver burnout was assessed among the intimate partners of 106 cancer patients and 88 patients with multiple sclerosis. This study examined how burnout is related to marital quality and perceptions of inequity in the relationship. LISREL analyses showed that higher perceptions of inequity are strongly associated with higher emotional...
article 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van der Weide, W. (author), de Jong, R. (author), Wiefferink, K. (author), Fleuren, M. (author), Verlaan, M. (author)
article 2002
document
Meijers, L.P. (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Rietsnijder, H.C. (author)
Het proces en de resultaten van een succesvolle vernieuwing van het verzuim- en reïntegratiebeleid in De Amerspoort, een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, staan in dit artikel centraal. Het ideeëngoed getiteld "Het zorgsysteem voor reïntegratie" vormt daarbij het uitgangspunt. Uit eerdere...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Bezemer, W. (author), Beune, E. (author), Bosch, K. (author), Douwes, M. (author), Evers, G. (author), Frielink, S. (author), Knibbe, H. (author), Knibbe, N. (author), Meeuwsen, M.J. (author)
Dit onderzoek geeft een overzicht van de stand der techniek te geven ten aanzien van de volgende arbeidsrisicogebieden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): de fysieke belasting, de psychosociale belasting, agressie en onveiligheid in GGZ-instellingen, en in het bijzonder agressie en onveiligheid in crisisdiensten en verslavingszorg. Het...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Reijneveld, S.A. (author), van Herten, L.M. (author)
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Verboon, F.C. (author), de Feyter, M.G. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Zijn Nederlandse werknemers in staat om hun werk te combineren met de zorg voor kinderen of andere familieleden? Ontplooien zij activiteiten om hun inzetbaarheid binnen of buiten hun huidige functie te vergroten? Hoeveel werknemers hebben te maken met een beloning die - deels - afhankelijk is van de geleverde prestaties? In dit boek worden de...
report 1999
document
Naaborg, R. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Evers, G.E. (author)
De Arbeidsinspectie is in 1993 gestart met de strategie arbeidsomstandighedenbeleid in de intramurale gezondheidszorg. De strategie had onder meer als doel dat alle instellingen in de intramurale gezondheidszorg in 1996 zouden moeten beschikken over een goed werkend arbozorgsysteem. Deze doelstelling is in 1997 onderzocht door middel van het...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hopman-Rock, M. (author), Miedema, H.S. (author)
Within the context of the revision of the classification of disabilities of the ICIDH this project aims at developing a proposal for the revision of the severity scale for disabilities in personal care, locomotion, body disposition and dexterity. Instead of developing a new severity scale, in this project relevant items of existing validated and...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L.E.M. (author)
Dit proefschrift richt zich op de achtergronden van ziekteverzuim in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er lijkt reden te bestaan om te veronderstellen dat het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke en psychische vitaliteit van werknemers in deze sector en zodoende het...
doctoral thesis 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Dit onderzoek beschrijft praktijkervaringen met bedrijfsinterne milieuzorg in vier organisaties: een bouwbedrijf, een garagebedrijf, een grafisch bedrijf en (het bedrijfsrestaurant en distributiecentrum van) een academisch ziekenhuis. Het rapport behandelt de impulsen die een rol spelen, de invoering van milieuzorg, de veranderingen in...
report 1994
document
Herngreen, W.P. (author), Reerink, J.D. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Ruys, J.H. (author)
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Zaal, K. (author), Perenboom, R.J.M. (author)
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Zaal, K. (author), Perenboom, R.J.M. (author)
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de arbeidssituatie en de gezondheid van twaalf omvangrijke beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg. De materiaalverzameling voor dit onderzoek vond plaats door middel van een vragenlijst bij bijna 9000 personeelsleden van 34 instellingen (algemene en psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen...
article 1990
Searched for: subject%3A%22Zorg%22
(41 - 60 of 62)

Pages