Searched for: subject%3A%22Zorg%22
(1 - 20 of 62)

Pages

Ervaringen van nachtwerkers, werkgevers en bedrijfartsen
Ervaringen van nachtwerkers, werkgevers en bedrijfartsen: inzicht in de impact van nachtwerk en mogelijke oplossingen
Casy study naar robots in de zorg
Casy study naar robots in de zorg: risico's en kansen voor verzorgende in verpleeghuizen en de thuiszorg
Arbeidsgerelateerde zorg in de eerste lijn
Arbeidsgerelateerde zorg in de eerste lijn
Robotisering in sectoren met zwaar werk
Robotisering in sectoren met zwaar werk: drijfveren, problemen en effecten
Zorg op waarde geschat
Zorg op waarde geschat: goede praktijk : de juiste inzet van personeel en hulpmiddel
Specialistische ondersteuning in de basiszorg voor jeugd
Specialistische ondersteuning in de basiszorg voor jeugd: verbindingen maken in het sociale domein [Specialists supporting preventive youth healthcare: towards increased integrated care within the social domain]
Aandacht voor arbeid in eerstelijnszorg
Aandacht voor arbeid in eerstelijnszorg: vroegsignalering en behandeling van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten [A work-related health intervention in primary care: early detection and treatment of work-related health problems]
Samenwerking in de zorg in Nederland
Samenwerking in de zorg in Nederland
Zelfmanagement, ict en geïntegreerde zorg
Zelfmanagement, ict en geïntegreerde zorg: een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden in vier internationale cases om tot een patiënt-gedreven ICT-agenda te komen
Factsheet Community dashboard sturen op wonen, zorg en welzijn naar een betere wijk
Factsheet Community dashboard sturen op wonen, zorg en welzijn naar een betere wijk
Elabel
Elabel: het antwoord voor geïntegreerde e-health voor zelfmanagement
Factsheet functioneringsprofielen: het nieuwe perspectief van gezondheid: sturing voor beleid, onderzoek en praktijk
Factsheet functioneringsprofielen: het nieuwe perspectief van gezondheid: sturing voor beleid, onderzoek en praktijk
Indicatie van de zorgvraag in 2030
Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren van de oudere bevolking : Heerlen
Leren in een turbulente omgeving
Leren in een turbulente omgeving: vijf inspirerende voorbeelden
Factsheet indicatie zorgaanvraag ouderen Heerlen 2030: Prognoses van functioneren van de oudere bevolking
Factsheet indicatie zorgaanvraag ouderen Heerlen 2030: Prognoses van functioneren van de oudere bevolking
Implementatie van vernieuwingen
Implementatie van vernieuwingen
Factsheet indicatie zorgvraag Friesland 2030: Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen
Factsheet indicatie zorgvraag Friesland 2030: Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen
Factsheet indicatie zorgvraag Amstelveen 2030: Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen
Factsheet indicatie zorgvraag Amstelveen 2030: Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen
Indicatie van de zorgvraag in 2030
Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen : Friesland
Indicatie van de zorgvraag in 2030
Indicatie van de zorgvraag in 2030: prognoses van functioneren en chronische aandoeningen : Rotterdam
Searched for: subject%3A%22Zorg%22
(1 - 20 of 62)

Pages