Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(21 - 40 of 143)

Pages

document
Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar. Het gaat dan om behandelingen die vergoed worden krachtens de Ziekenfondswet/AWBZ. Doelen zijn het verbeteren van de...
report 2004
document
Schoenmaker, N. (author), de Looze, M. (author), Commissaris, D. (author)
Rust en taakvariatie heten probate middelen om de statische belasting van het lichaam te verminderen bij bewegingsarm werk. Wie regelmatig pauzeert en zijn werkzaamheden afwisselt, ontziet zijn lichaam. TNO onderzocht wat er allemaal bekend is over de effecten van verschillende soorten pauzes, pauze-intervallen en taakvariatie op het voorkomen...
article 2004
document
Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author)
Bij Shell research en Technology in Amsterdam daalde het verzuim onder de gebruikers van de bedrijfsfitness. Daardoor verdiende het bedrijf de kosten van de fitness snel terug, maar het is voorbarig om op basis hiervan te concluderen dat de baten van bedrijfssport opwegen tegen de kosten. Al was het maar omdat het ziekteverzuim na verloop van...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Ziekteverzuim is duur en verstoort het werkproces. Ook voor werknemers, zowel zieke als werkende, is verzuim vervelend. Reden genoeg om met aandacht en creativiteit aan de preventie ervan te werken. Dit boekje gaat in op het gebruik van verzuimprikkels, een onderwerp waarover niet zo vaak in detail is geschreven. Jarenlang was het taboe om het...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Korver, T. (author), Gründemann, R. (author)
De omschakeling van een kostwinnerssamenleving naar een samenleving met geïndividualiseerde arbeidsparticipatie is een langdurig proces. De omschakeling in Nederland is deels bereikt - overigens zonder veel beleidsinspanningen! - en deels ook niet. Nederland staat bekend als de enige "anderhalf-economie" ter wereld. Daar zijn we trots op. Is dat...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar (Ziekenfondswet/AWBZ). Doelen zijn het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking en het terugdringen van ziekteverzuim...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van behandeling en sociaal-medische begeleiding bij werknemers met verzuim door arm-, nek- en schouderklachten (RSI). Werknemers met deze klachten en hun bedrijfsartsen vulden vragenlijsten in na insluiting in het onderzoek en 6 maanden daarna. De helft van de werknemers...
article 2004
document
Heuvel. F. van den, (author), van Amstel, R. (author), Jettinghof, K. (author), Ybema, J.F. (author)
De thuiszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen goed uit de voeten met hun leidraad voor de aanpak van verzuim om psychische redenen, concludeert TNO Arbeid. Maar ook met het protocol blijft het lastig voor leidinggevenden om dit soort verzuim tijdig te (h)erkennen en bespreekbaar te maken. Tevens blijkt de sector professionele...
article 2004
document
Piek, P. (author), Zwetsloot, G. (author)
Dit negende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 3 'het respecteren van medewerkers' en gaat over de waarde van integraal Arbo-, Verzuim- en Reïntegratiebeleid (AVR-beleid). Bij AVR-beleid gaat het er enerzijds om te voorkomen dat ongelukken...
bookPart 2003
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Niet elke organisatie zal kunnen rekenen op een halvering van het verzuim en niet in elke situatie is het invoeren van verzuimprikkels verstandig en mogelijk. Dit artikel beschrijft wat bekend is over het inzetten van verzuimprikkels en verwijst naar een stappenplan dat aangeeft welke stappen een (gemeente-)organisatie zou moeten nemen als ze...
article 2003
document
van der Klink, J.J.L. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schene, A.H. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To compare an innovative activating intervention with "care as usual" (control group) for the guidance of employees on sickness leave because of an adjustment disorder. It was hypothesised that the intervention would be more effective than care as usual in lowering the intensity of symptoms, increasing psychological resources, and decreasing...
article 2003
document
den Uijl, S. (author), Andriessen, S. (author)
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe op bedrijfsniveau het ziekteverzuim op effectieve en efficiënte wijze kan worden aangepakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat er een verschil kan zijn tussen denken en doen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de processen die zich afspelen rond de verzuimbegeleiding van individuele...
book 2003
document
Piek, P. (author), de Bruin, M. (author)
In de Welzijnssector wordt hard gewerkt aan de terugdringing van ziekteverzuim en het verkleinen van de WAO-instroom. Met de invoering van de wet Verbetering Poortwachter is de noodzaak eens te meer onder de aandacht gebracht. De reïntegratiegids dient als hulpmiddel om reïntegratiebeleid te operationaliseren en uit te voeren. Deze...
book 2003
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Het Afval Energie Bedrijf van de Gemeente Amsterdam heeft in 2002 een verzuimprikkel ingevoerd en daarmee het verzuim in één klap gehalveerd van 12% naar 6%. Een geweldig resultaat, welke gemeentedienst zou dat niet willen? Dit artikel beschrijft hoe een verzuimprikkel zo'n enorm effect kon hebben. Er was zeker sprake van een combinatie van...
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Sinds de Wet verbetering poortwachter staan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid volop in de belangstelling. In de praktijk heeft dat binnen arbeidsorganisaties geleid tot een integraal karakter van het verzuimbeleid. Het verzuim- en reïntegratiebeleid staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het HRM- of personeelsbeleid....
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Blatter, B. (author), van den Bossche, S. (author), Douwes, M. (author), de Groot, M. (author), Thé, K. (author), de Vroome, E. (author)
Werknemers en werkgevers in de sector Zorgverzekeraars en de overheid hebben in september 2003 een arboconvenant ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over maatregelen op het gebied van het terugdringen van werkdruk en RSI in de sector en het bevorderen van de reïntegratie van zieke werknemers. Voor het formuleren van de maatregelen en het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Piek, P. (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author), Raaijmakers, T. (author), Vaandrager, L. (author)
Deze TNO publicatie bevat een methodiekbeschrijving die een leidraad vormt en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen, implementeren en uitbouwen van Integraal GezondheidsManagement (IGM) in de organisatie. IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. De methodiek van...
report 2003
document
van Werven-Bruijne, F.A. (author), Hoedeman, R. (author), van Vuuren, C.V. (author), van Deursen, C.C.L. (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T. (author)
In dit boekje komen alle aspecten van het ziekteverzuimbeleid aan de orde: verzuimbeleid, verzuimbegeleiding, ondersteuning door de arbodienst, het spreekuur, contact met leidinggevenden, werkgeverstaken, theoretische kaders en de belangrijkste instrumenten voor preventie. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de registratie en analyse van...
book 2002
document
van Vuuren, T. (author), van Gent, M. (author)
Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Dat leidt tot een steeds grotere nadruk op een snelle, vroegtijdige reïntegratie bij de eigen werkgever van langdurig zieken. Nagegaan wordt in hoeverre de maatregelen die werkgevers treffen om langdurig zieken (langer dan 13 weken) terug te doen keren naar het werk voor elke categorie...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Kelder, M.J. (author), Weel, A.N.H. (author), Nauta, A.P. (author)
In dit artikel worden een casus beschreven van een conflict over arbeidsvoorwaarden en veiligheid binnen een grote industriële onderneming, dat uit de hand loopt. Een door de vakbond geplande staking is via een kort geding, aangespannen door het management van de onderneming, door de rechter verboden. Dat heeft de tegenstellingen in het bedrijf...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Ziekteverzuimbeleid%22
(21 - 40 of 143)

Pages