Searched for: subject%3A%22Ziekten%22
(1 - 15 of 15)
document
van der Mast, O. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
Het doel van de neonatale hielprikscreening (NHS) is het vroegtijdig opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. Als deze aandoeningen vroeg worden ontdekt, kan door tijdige behandeling met bijvoorbeeld geneesmiddelen of een dieet onherstelbare gezondheidsschade worden voorkomen of beperkt. De neonatale...
report 2022
document
Vente, E. (author), Lubeck, A. (author), Bos, J.E. (author)
In het decembernummer van TIG (2021) hebben we het beeld van de oculo-vestibulaire dysregulatie geschetst en de wijze waarop we het kunnen herkennen. Met een gerichte anamnese en enkele eenvoudige testen is het mogelijk om gericht te verwijzen. Een dergelijke patiënt kan vaak erg gebaat zijn met een prismabril volgens de principes van Utermöhlen...
article 2022
document
Renaud, L.R. (author)
Langdurig zitten verhoogt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden (Bailey et al., 2019; Lavie et al., 2019; Van der Ploeg et al., 2012). Gezondheidsrisico’s nemen sterker toe naarmate de totale tijd die we zittend doorbrengen langer is. Dat geldt zeker voor mensen die onvoldoende bewegen. Zo...
article 2022
document
Evers, A. (author), van Empelen, P. (author), Adriaanse, M. (author), Brombacher, A. (author), Burdorf, L. (author), van Gemert-Pijnen, L. (author), Kremers, S. (author), Roefs, A. (author), Seidell, J. (author), Soedamah-Muthu, S. (author), Stronks, K. (author), de Vet, E. (author)
Lifestyle4Health streeft ernaar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen 10 jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Lifestyle4Health is op 3 juli 2018 opgericht, op initiatief van TNO en LUMC. Vanaf het...
report 2021
document
Meijerink, M. (author), Pelle, T. (author), de Frel, D.L. (author), Bosch-Elberse, K.E.M. (author), van Bilsen, J.H.M. (author)
ZonMw heeft het Lifestyle4Health platform verzocht om, in een samenwerking van minimaal 2 partijen verbonden aan Lifestyle4Health, een kennisinventarisatie te verrichten in het kader van het COVID-19 programma van ZonMw. De inventarisatie moet een overzicht bieden van de reeds beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van...
report 2021
document
Kater-Kuipers, A. (author), van Dijk, T. (author), Wins, S. (author), van der Pal, S.M. (author), Henneman, L. (author)
Met de hielprik wordt het bloed onderzocht op een aantal ziektes. Dit zijn ziektes die niet veel baby’s hebben, maar die wel ernstig zijn. Als deze ziektes tijdig worden ontdekt, kan de behandeling snel starten. De gevolgen van de ziekte zijn dan minder erg. De ZonMw PANDA-studie heeft onderzocht wat ouders en professionals van de huidige...
other 2021
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Mechelen, W. (author)
Determine whether there are gender differences in the effect of exposure to work-related physical and psychosocial risk factors on low back, neck, shoulder, or hand–arm symptoms and related sickness absence was the objective. Data of a prospective cohort with a follow-up period of three years were used. Questionnaires were used to assess...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
de Jonge, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), Reuvers, M.M.E.N. (author), Kompier, M.A.J. (author)
This study investigates the demand-control-support (DCS) model by (a) using a more focused measure of job control, (b) testing for interactive and nonlinear relationships, and (c) further extending the model to the prediction of an objective outcome measure (i.e., company-administrated sickness absence). Hypotheses were tested in a heterogeneous...
article 2000
document
Instituut voor experimentele gerontologie TNO (author), Eulderink, F. (author), Heeren, T.J. (author), Knook, D.L. (author), Ligthart, G.J. (author)
Dit boek bevat wat de basisarts moet weten over veroudering. Het behandelt eerst de belangrijkste aspecten van normale veroudering (Gerontologie), daarna de geneeskunde bij ouderen (Geriatrie) voor zover die anders is dan bij jongeren. Veroudering is het optreden van ogenschijnlijk spontane, irreversibele veranderingen met de tijd. Deze...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Davidse, W. (author)
article 1987
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO Preventie en Gezondheid (author), de Sonnaville, L.M. (author)
book 1949
document
van der Hoeve, J. (author), Gorter, E. (author), Benjamins, C.E. (author), van Loghem, J.J. (author), de Snoo, K. (author), Tuntler, J.H. (author), van den Berg, H.M.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De publciatie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bestaat uit infectieziekten en parasitaire ziekten, tuberculose, praeventieve geneeskunde en geslachtziekten, parazitaire ziekten, ziekten door verkeerde voeding bij volwassenen en zuigelingen, kanker, beroepsziekten en -intoxicaties. Het tweede bestaat uit interne geneeskunde, prophylaxix van...
book 1936
Searched for: subject%3A%22Ziekten%22
(1 - 15 of 15)