Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(141 - 146 of 146)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
Dit rapport beschrijft een onderzoek verricht door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO) in samenwerking met de Stichting Arbouw, naar de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en het welzijn onder uitvoerders in de bouwnijverheid. Het onderzoek vormt een vervolg op een in 1983 eveneens door het NIPG/TNO verricht...
report 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Burdorf, A. (author), Klaver, J.A.M. (author)
Uit de inhoud van dit boek wordt duidelijk dat de schadelijkheid van asbest gedurende lange tijd niet voor eenieder vanzelfsprekend was, ondanks vele artikelen in de literatuur. Dit boek is om twee redenen geschreven. Ten eerste maakt een historische beschrijving van de ontwikkeling van het asbestprobleem duidelijk dat wetenschappelijke...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Brouwers, A.A.F. (author), den Held, M.G. (author)
Dit onderzoek besteedt ten eerste aandacht aan aspecten van werk, werkorganisatie en gezondheid van machinisten die het beroep actief uitoefenen Ten tweede komen aan de orde ergonomische aspecten van de directe werkomgeving van deze machinisten, in het bijzonder de kraancabines. Als laatste wordt ook aandacht besteed aan aspecten van gezondheid...
report 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoolboom, H. (author)
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is het een vergelijkend onderzoek tussen uitvoerende krachten en middenkader in de bouw met die in de industrie, met het oog op de vraag of uitvoerders in vergelijking met de genoemde categorie een risicogroep vormen. Ten tweede dient dit onderzoek om factoren op te sporen bij...
report 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van Putten, D.J. (author), Oversloot, J.S. (author)
Op verzoek van de Stuurgroep Model Bedrijfsgezondheidszorg van de NVAB heeft het NIPG/TNO een onderzoek uitgevoerd dat als doelstelling had: het op korte termijn krijgen van inzicht in het gebruik van en de ervaringen met de groene formulieren (standaardformulieren voor het vastleggen van gezondheidsgegevens). Bovendien is getracht inzicht te...
report 1984
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Padmos, P. (author), Pot, F.D. (author), Vos, J.J. (author), de Vries-de Mol, E.C. (author)
Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van onderzoek naar beeldschermwerk in binnen- en buitenland dat voor 1 maart 1984 werd gepubliceerd. Daarnaast zijn uit binnen- en buitenland opvattingen en aanbevelingen verzameld van deskundigen, overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties, fabrikanten en gebruikersondernemingen. In dit...
book 1984
Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(141 - 146 of 146)

Pages