Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(81 - 100 of 146)

Pages

document
Klein Hesselink, D.J. (author)
Met bestrijding van files als argument bepleitten de werkgevers- en werknemersorganisatie de invoering van de vierdaagse werkweek. Slechts hun standpunt over het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag verschilt. Maar wat zijn de gevolgen voor productiviteit en gezondheid bij afwijking van standaard arbeidsuren? De auteur schetst de stand...
article 1999
document
Reep, C. (author), Hildebrandt, V. (author), Schmickli, S. (author)
Wie gezond wil blijven, moet minstens driemaal per week tenminste 20 minuten intensief bewegen. Veel Nederlanders halen deze norm niet. Een op de drie Nederlanders doet in de vrije tijd helemaal niets aan lichaamsbeweging. Sinds 1990/1991 zijn Nederlanders zelfs minder actief geworden. Dit zijn enkele uitkomsten uit een in november te...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Dit boek is een opvolger van "Trends in arbeid en gezondheid" uit 1997. Het is tot stand gekomen met structureel door de overheid aan TNO Arbeid toegekende middelen ten behoeve van de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit trendrapport wordt na een korte uiteenzetting in een inleiding van doel,...
book 1999
document
NIA TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G.E. (author)
Geweld, intimidatie en discriminatie zijn thema's die regelmatig in de media verschijnen. In dit rapport wordt, op basis van een secundaire analyse van het Europese databestand van de 'European Work Environment Survey' uit 1996, ingegaan op frequentie en effecten van deze thema's in de vijftien landen van de Europese Unie. Er zijn vier vormen...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of langdurig verzuim te voorspellen is door een bedrijfsarts en/of met behulp van een vragenlijst. Uit een onderzoek onder circa 250 werknemers in de bouwnijverheid die reeds ongeveer twee weken verzuimden, blijkt dat het moeilijk is verzuim langer dan drie maanden te voorspellen. Zowel het oordeel van de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author)
Het hanteren van handgereedschap en van verpakkingen komt in de bouwnijverheid veelvuldig voor. In bepaalde gebruikssituaties kunnen specifieke fysieke overbelastingsrisico's ontstaan die op termijn mogelijke schade aan handen, armen en schouders tot gevolg kunnen hebben. Het gaat hier om specifieke risico's voor het hand-armsysteem boven...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author), Urlings, I. (author)
Bewegen tijdens het werk en tijdens het woon-werk verkeer zijn voor de Nederlandse werknemers de belangrijkste bronnen van lichaamsbeweging. Sport en activiteiten in en rond het huis staan op respectievelijk de tweede en derde plaats. Dit blijkt uit resultaten van de eerste Nationale GezondheidsTest (NGT), een initiatief van De Gezonde Zaak in...
article 1999
document
Backbier, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Het is voor het eerst dat deze rapportage betrekking heeft op het kalenderjaar. De overgang van schooljaar naar kalenderjaar is onder andere bedoeld om de ziekteverzuimgegevens beter vergelijkbaar te...
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dawson, M.M. (author), Bongers, P.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit onderzoek is nagegaan of werknemers die in hun vrije tijd aan sport doen een hoger welbevinden, minder medische consumptie en minder ziekteverzuim hebben dan werknemers die niet aan sport doen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.630 werknemers met uiteenlopende beroepen. In dit onderzoek is een verband gevonden tussen sporten in de vrije...
article 1998
document
NIA-TNO (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Ill-health is the main cause of workplace absenteeism yet relatively few enterprises have addressed this issue systematically. This portfolio of initiatives to prevent or reduce ill-health associated with absenteeism shows in some detail how leading business have developed innovative approaches to the problem. The detailed documentation of...
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Westhoff, M.H. (author), Mulder, Y.M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Baken, W. (author)
Het doel van dit rapport was om zowel de positieve als de negatieve effecten van lichamelijke activiteit te belichten. Uit de literatuur blijkt dat er duidelijk bewijskracht bestaat voor de positieve effecten van lichamelijke activiteit op het lichaamgewicht, het vetpercentage, de LDL- en de HDL-cholesterolratio, de glucosetolerantie, de...
report 1998
document
Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Boshuizen, H.C. (author), van Herten, L.M. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
van der Maas, P.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van den Berg, J. (author), Konig-Zahn, C. (author), Schene, A.H. (author), van de Water, H.P.A. (author)
Dit rapport gaat specifiek in op manieren om met gegevens over (on)gezondheid, ziekte en sterfte een algemene graadmeter voor de toestand van de volksgezondheid te berekenen. Het gepresenteerde materiaal moet inspireren bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op preventie en zorg in Nederland. Zo'n visie en het bijpassende beleid...
book 1997
document
Perenboom, R.J.M. (author), van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Stouthard, M.E.A. (author), Essink-Bot, M.L. (author), Bonsel, G.J. (author), Berendregt, J.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van de Water, H.P.A. (author), Gunning-Schepers, L.J. (author), van der Maas, P.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Onderzoek door: Coronel ; Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg ; Stichting Arbouw ; TNO Preventie en Gezondheid.
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
In deze Atlas voor de bouw wordt een beeld gegeven van de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers uit de bouwnijverheid. Deze uitgave de voorgaande op een aantal aspecten kunnen verbeteren waar het de betrouwbaarheid en de representativiteit betreft, en kunnen aanvullen waar het de extra opgenomen informatie betreft. De betrouwbaarheid...
book 1997
Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(81 - 100 of 146)

Pages