Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(61 - 80 of 146)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Werk kan een belangrijke rol spelen als zingeving van het bestaan en als bron voor sociale contacten. Mensen met een chronische aandoening kunnen problemen ondervinden in het maatschappelijk functioneren en in het werk. Om die mensen aan het werk te houden is kennis nodig van hun specifieke beperkingen, maar vooral ook van hun mogelijkheden. Het...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Stiggelbout, M. (author)
Het wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Op initiatief van TNO en met steun van het Ministerie van VWS is besloten de resultaten van activiteiten als 'Nederland in Beweging!' en 'Jeugd in Beweging!' periodiek te rapporteren in 'Trendrapporten bewegen en gezondheid'. Beleidsmakers en onderzoekers...
report 2002
document
de Vos, E.L. (author)
Op 1 januari 1998 werd de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht. De wet beoogt het versterken van de rechtspositie van degenen die een keuring ondergaan in verband met een dienstbetrekking, het afsluiten van een pensioen- of levensverzekering of een verzekering wegens arbeidsongeschiktheid. In de wet is opgenomen dat na 3 jaar de...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author), Otten, F.W.J. (author)
Overheid, brancheorganisaties en andere beleidsmakers hebben regelmatig behoefte aan inzicht in recente ontwikkelingen in de werksituatie van Nederlanders. Stijgt de werkdruk nog steeds? In welke beroepen komt RSI het meest voor? Hetzelfde type vragen is te stellen rondom onder meer deeltijdwerken, overwerk, arbeidsethos, opleidings- en...
report 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Wiezer, N. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
This leaflet summarises the results of a literature review and two analyses of the findings of the Third European Survey on Working Conditions concerning the relationship between organisations, working conditions and health outcomes. According to these studies, different forms of work organisation ('old' and 'new' forms) are structured along two...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), van der Velden, N. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksopdracht door TNO Arbeid en bevat een beschrijving van 31 internetsites over bewegingsstimulering, waarvan 11 Nederlandse (overigens alle subjectief als "niet interessant" beoordeeld). Bijna alle sites zijn bedoeld als informatievindplaatsen en/of promotiemedium. Drie sites (Amerikaans) zijn...
report 2001
document
de Jonge, J. (author), Dollard, M.F. (author), Dormann, C. (author), Le Blanc, P.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The purpose of this study was to test the Demand-Control Model (DCM), accompanied by three goals. Firstly, we used alternative, more focused, and multifaceted measures of both job demands and job control that are relevant and applicable to today's working contexts. Secondly, this study intended to focus on particular demands in human services...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie bevat achtergrondstudies bij het advies Gezond zonder zorg. Ter voorbereiding van het advies zijn verschillende achtergrondstudies uitgevoerd door het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en door medewerkers van TNO en de NSPH. Deze publicatie bevat de volgende deelstudies: a) beleidsanalyse facetbeleid. Deze...
book 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De gezondheid van de bevolking is niet alleen het resultaat van preventie en zorg. Ook van beleid op andere terreinen dan de volksgezondheid gaan gezondheidseffecten uit. Deze kunnen door voegtijdige afstemming van beleid in gunstige zin beïnvloed worden. Dat is de basis voor het voeren van een eigenstandig gezondheidsfacetbeleid, wat ten doel...
book 2000
document
Mulder, Y.M. (author), van Herten, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Miedema, H.S. (author)
Mensen met een chronische aandoening ondervinden veel problemen in het maatschappelijk functioneren als gevolg van hun aandoeningen. Uit een overzichtsstudie met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van chronisch zieken in Nederland is gebleken dat mensen met een chronische aandoening een slechtere arbeidsmarktpositie hebben. Het doel van dit...
report 2000
document
Schmatberger, A. (author), Heselmans, M. (author), Debois, G. (author), Malmros, P. (author), Yrjanheilli, E. (author), Mounier-Verhier, R. (author), Schlombach, C. (author), Peloriaids, G. (author), Lydon, A. (author), Castriotta, M. (author), Roseo, G. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nossent, S. (author), Sousa, J. (author), Maqueda Blasco, J. (author), de la Orden Rivera, V. (author), Zimmermann Virdejo, M. (author), Knave, G. (author)
During the period 1998-1999 data collection was carried out in the EU Member States in order to collect and publish up-to-date information on future occupational safety and health research needs and priorities to improve collaboration and to guide occupational safety and health research over the next decade. National reports included the...
report 2000
document
Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author), Urlings, I. (author)
Fietscampagnes zijn 'in'. En niet alleen vanwege hun bijdrage aan de reductie van files en milieuverontreiniging. Door te fietsen naar het werk vergroot je ook de dagelijkse dosis beweging. Dat is hoognodig: onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de Nederlanders onvoldoende beweegt. Maar hoe groot is de impact van zo'n campagne binnen een...
article 2000
document
Mossink, J. (author), Thé, K. (author), van Lingen, P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Velthuijsen, J.W. (author), Backx, F. (author)
De maatschappelijke belangstelling voor gezond bewegen en sporten groeit. De kans op chronische aandoeningen vermindert, het algemeen welzijn neemt toe. ook voor het bedrijfsleven kan gezond bewegen door werknemers positieve effecten hebben: minder arbeidsverzuim, hogere productiviteit, minder verloop, betere werksfeer en betere communicatie....
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Herten, L.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), de Kleijn-de Vrankrijker, M.W. (author)
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is voornemens om in 1999 een advies uit te brengen onder de werktitel Gezondheid buiten de gezondheidszorg. Ter voorbereiding op de feitelijke advieswerkzaamheden heeft de Raad TNO Preventie en Gezondheid gevraagd om voor juni 1999 een achtergrondstudie te verrichten naar de mogelijke bijdrage van...
book 2000
document
Evers, G.E. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit artikel wordt eerst de ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland geschetst. Aangetoond wordt dat die ontwikkeling eerder stagneert dan floreert. Vervolgens wordt vastgesteld dat weinig bekend is over de profielen van degenen die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap of voor het werknemerschap. Multi-variate...
article 2000
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
Met de bestrijding van files als argument bepleiten de FNV en de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie AWVN de invoering van de vierdaagse werkweek . Slechts hun standpunt over het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag verschilt. De vraag rijst wat de gevolgen zijn voor de productiviteit en de gezondheid bij de invoering van de...
article 1999
document
Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author)
Het wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid. Op initiatief van TNO en met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is besloten de resultaten van activiteiten als 'Nederland in Beweging!' en 'Jeugd in Beweging!' periodiek te rapporteren in 'Trendrapporten bewegen en gezondheid'....
book 1999
document
van Vuuren, C.V. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
This paper, presented at the ninth European Congress on Work and Organizational Psychology, Helsinki, Finland, 12-15 May 1999, gives the results of a study to document the processes and mechanisms of workplace initiatives to reduce absenteeism related with ill health, by identifying the methods used and the role played by different groups....
book 1999
Searched for: subject%3A%22Ziekte%255C%2Ben%255C%2Bgezondheid%22
(61 - 80 of 146)

Pages