Searched for: subject%3A%22Ziekte%22
(41 - 60 of 161)

Pages

document
Zeegers, M.P.A. (author), Friesema, I.H.M. (author), Goldbohm, R.A. (author), van den Brandt, P.A. (author), TNO Voeding (author)
A wide variety of occupations has been associated with prostate cancer in previous retrospective studies. Most attention has been paid to farming, metal working, and the rubber industry. Today, these results cannot be affirmed with confidence, because many associations could be influenced by recall bias, have been inconsistent, or have not been...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden aan elektromagnetische velden in de vorm van GSM en UMTS-achtige signalen (het COFAM-onderzoek). Er zijn twee groepen proefpersonen onderzocht....
book 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Beckers, I. (author), van Gils, B. (author), Lautenbach, H. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. Deze vragen zijn door het CBS, in samenwerking met TNO...
book 2004
document
Houtman, I.L.D. (author)
A continuous rise in the pace of work of 1.5% per annum took place in the Netherlands over a 20-year period. This levelled off at national level in 1997, though some sectors show further increases. Trends regarding other risks show only minor changes. Over the last decade, work has become somewhat more autonomous, physical conditions have...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Beckers, I. (author), Besseling, J. (author), Smits, A. (author)
Om aan de behoefte van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan cijfers over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten te voldoen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds april 2000 vragen in de Enquête Beroepsbevolking opgenomen om deze situatie te monitoren. In dit document wordt een kwantitatief beeld geschertst...
book 2004
document
Proper, K. (author)
In dit artikel is onderzocht wat de effecten zijn van bewegingsadviezen. Het blijkt dat werknemers actiever en fitter worden wanneer zij een op maat gesneden bewegingsadvies krijgen. Ook blijken hun lichaamsvetpercentage en cholesterolgehalte lager te zijn dan van niet-geadviseerde collega's. Het is echter niet hard te maken dat...
article 2004
document
Jettinghoff, K. (author), de Vroome, E. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of de werksituatie van vrouwen minder aantrekkelijk is dan die van mannen en of het hogere ziekteverzuim van vrouwen daaraan te wijten is. Hiervoor zijn secundaire analyses uitgevoerd op een databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gegevens van een representatieve steekproef uit de...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M.R. (author), Cremer, R. (author)
Dit document brengt beelden en feiten in kaart over oudere werknemers, hun lichamelijke en mentale gezondheid en daarmee samenhangende beperkingen. Ook wordt beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om onjuiste beelden over ouderen te bestrijden en hun gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen. Mensen veronderstellen dat met name de...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Stiggelbout, M. (author), Hopman-Roxk, M. (author)
Sinds 1997 wordt tweejaarlijks een Trendrapport Bewegen en Gezondheid uitgegeven. Doel ervan is een actueel beeld te geven van recente onderzoeksresultaten op het brede terrein van bewegen en gezondheid. Ook in dit vierde rapport is gekozen voor een beperking tot twee thema's. Het eerste thema gaat over de mate waarin Nederlanders (moeten)...
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author)
Werkgevers die actief beleid voeren ten aanzien van de inzetbaarheid, werken zo aan gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. In dit artikel worden de resultaten van een enquête voor het Jaarboek Personeelsmanagement 2004 kort weergegeven. Inzetbaarheidsactiviteiten zijn te verdelen in curatieve activiteiten (zoals tijdelijk korter werken,...
article 2004
document
Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: Physical inactivity and obesity are major public health problems. Our objective was to investigate the effectiveness of an individual counseling intervention at the workplace on physical activity fitness and health. Counseling content derived from the Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise and Nutrition (PACE)...
article 2003
document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: An individual's current status of physical activity and nutrition and readiness to change can be determined using PACE assessment forms. Practitioners have suggested that feedback on the fitness and health components can produce a change in a subject's awareness of their behaviour and thereby lead to a beneficial change in stage of...
article 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), Kauppinen, K. (author), Kumpulainen, R. (author), Goudswaard, A. (author)
This report explores the gender differences in occupational safety and health. There is strong segregation of women and men into different jobs and tasks at work. Both men and women face significant risks. In general, men suffer more accidents and injuries at work than women do, whereas women report more health problems such as upper limb...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V. (author)
Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders beweegt echter niet voldoende volgens de huidige norm voor gezond bewegen. Die zegt dat iedere volwassene tenminste 5 dagen per week minstens een half uur matig intensief moet bewegen,...
other 2003
document
TNO Arbeid (author), van Dalen, E.J. (author)
TNO Arbeid is een dienstverlenende organisatie voor bedrijfsleven en overheid die kennis ontwikkelt en toepast inzake complexe arbeidsvraagstukken. In dit artikel wordt aan de hand van vier voorbeeldprojecten een beeld gegeven van de dienstverlening van TNO Arbeid. Tot slot worden enkele kerncompetities besproken (onderzoek op het gebied van...
article 2003
document
Hoejenbos, M.J.J. (author), Mulder, Y.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), van Dommelen, P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft voor Defensie een Health Monitoring Instrument (HMI) ontwikkeld, waarbij ernaar gestreefd is een compacte vragenlijst op te stellen die een indicatie geeft van de algemene gezondheid van militair. Dit instrument wordt zes maanden na het einde van uitzending gebruikt en een deel van de vragen is expliciet gericht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Proper, K.I. (author)
The aim of this thesis was to describe the effectiveness of a particular worksite physical activity intervention involving individual counseling of workers. First, a summary of the existing literature is given as to the effectiveness of worksite physical activity programs. A strong evidence was found for a positive effect on physical activity...
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
Dikkers, J.S.E. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel beschrijft een studie waarin de relatie van werk-thuisinterferentie (WTI; negatieve invloed van werkeisen op het functioneren thuis) met enerzijds werkkenmerken en anderzijds gezondheidsindicatoren werd bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij voltijds werkende mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Uit de resultaten...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Ziekte%22
(41 - 60 of 161)

Pages