Searched for: subject%3A%22Ziekte%22
(21 - 40 of 161)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Sonneveld, H.M. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Zieke werklozen, uitzendkrachten en overige flexwerkers zijn zgn. vangnetters. De rollen die de bedrijfsarts en de werkgever hebben bij de re-integratie van deze groep wordt overgenomen door UWV dat optreedt als de fictieve werkgever. Uit de sociale verzekeringen cijfers van 2004 blijkt dat van 2001 t/m/ 2003 het aantal ziekmeldingen onder de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), Eysink, P.E.D. (author), van Gool, C.H. (author), Gommer, A.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hoeymans, N. (author)
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken twee tot vier procent van de totale ziektelast in Nederland. Hoge werkdruk, blootstelling aan schadelijke stoffen (inclusief passief roken) en beeldschermwerk zijn de ongunstigste arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor veel ziektelast door burn-out, de chronische luchtwegaandoening COPD, longkanker en...
book 2007
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Gezondheid van de medewerkers is al in veel organisaties een belangrijk onderwerp en TNO ziet langzamerhand een verschuiving van het nemen van 1 maatregel naar een (visie op) integraal gezondheidsbeleid waarin gezondheid een impact heeft op alle bedrijfsterreinen en dat resulteerd in een samenhangend pakket van maatregels. In dit artikel wordt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van een empirisch onderzoek naar de problematiek van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk. Een belangrijk doel van dit onderzoek was de aard en omvang van deze problematiek in kaart te brengen. Hiervoor werd een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakker-Zierikzee, A.M. (author), Pasman, W.J. (author), Helmhout, P. (author)
Om fitheid en inzetbaarheid van militairen te verhogen zijn in verschillende landen maatregelen genomen die gezondheidsrisico's moeten verbeteren. TNO Kwaliteit van Leven heeft, in opdracht van de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiology (TGTF) van de Arbodienst van de Koninklijke Landmacht (KL), een overzichtrapport geschreven over...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author)
In dit rapport is de aard en omvang van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" (MOK) in relatie tot verzuimbegeleiding en beoordeling van de arbeidsongeschiktheid onderzocht. Daarnaast is op basis van relevante literatuur aangegeven welke instrumenten er zijn om de MOK-problematiek te verminderen. Tenslotte is middels discussiegroepen ...
report 2006
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Thé, K. (author)
Het kost de moderne mens steeds meer moeite om lichamelijk actief te zijn. Te weinig lichamelijke activiteit verhoogt echter de kans op vroegtijdig sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. Om een goede gezondheid te behouden of te krijgen zou elke volwassen Nederlander dagelijks (of ten minste 5 dagen in de week) 30 minuten matig intensief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Thé, K. (author), Hildebrandt, V. (author)
Stimuleren van bewegen is een manier om personeel gezond, fit en optimaal productief te houden, ook bij toenemende leeftijd. Bovendien is het een manier om de werksfeer, werktevredenheid en onderlinge interactie te bevorderen, verloop van personeel te be­perken en uitval te voorkomen dan we! te verminderen. De mogelijkheden om bewe­gen...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Dikkers, J.S.E. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Objectives: The present study was designed to investigate the causal relationships between (time- and strain-based) work-home interference and employee health. The effort-recovery theory provided the theoretical basis for this study. Methods: Two-phase longitudinal data (with a 1-ye ar time lag) were gathered from 730 Dutch police officers to...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Nederlanders bewegen en sporten te weinig. Dat is niet gezond en leidt tot een hoger ziekteverzuim. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om hun werknemers uit hun luie stoelen te helpen. Dat vinden ze zelf ook, blijkt uit een recent onderzoek van TNO. Alleen voegen ze de daad niet bij het woord. Maar een klein en gelijk blijvend deel van de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit rapport worden de bevindingen samengevat van de Nationale Gezondheidstest 2004. Middels deze test is onderzocht: 1) voor welke vormen van bewegen mensen kiezen die te weinig bewegen of overgewicht hebben; 2) hoe ze tijd daarvoor willen vrijmaken; 3) wat stimuleert ze om daadwerkelijk in beweging te komen. Het bleek dat mensen kiezen voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Thé, K. (author), Hoeksema-Bakker, C. (author), de Lang, H. (author), Hildebrandt, V. (author)
In het kader van het project 'Sport Werkt!' kregen tweeduizend werknemers van tweehonderd Drentse MKB-bedrijven verschillende bewegingsactiviteiten aangeboden. Het animo om deel te nemen was echter beperkt. In het artikel worden de succes- en faalfactoren op een rij gezet. De belangrijkste reden voor de geringe deelname was dat veel werknemers...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Voeding (author), Peretz, C. (author), de Pater, N. (author), de Monchy, J. (author), Oostenbrink, J. (author), Heederik, D. (author)
In this article, dust and wheat-allergen exposure were assessed among bakers, flour millers, and bakery-ingredient producers, and the risk for sensitization was studied. About 520 inhalable dust and wheat-allergen measurements were made among 270 Dutch workers. The effect of exposure to both inhalable dust and wheat allergens on sensitization...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author)
article 2005
document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
The aim of this study is to investigate the effectiveness of a worksite health promotion programme by individual counselling on sick leave. Three municipal services of Enschede, the Netherlands, participated in this trial. A total of 299 civil servants were measured at baseline and were randomised by cluster into the intervention (n = 131) or...
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
Searched for: subject%3A%22Ziekte%22
(21 - 40 of 161)

Pages