Searched for: subject%3A%22Ziekenhuizen%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
van Ommen, B. (author)
De Covid-19 pandemie heeft een storm losgelaten op de Nederlandse gezondheidszorg. Discussies over (tekorten aan) IC bedden, medisch personeel, mondkapjes en vaccinaties domineren nu al anderhalf jaar ons dagelijks leven. Maar de oorzaken achterliggend aan deze storm zijn nauwelijks aangeraakt en vooral nauwelijks opgelost.
article 2021
document
Plochg, T, (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Wigersma, L. (author)
Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven. Want het is niet in staat de...
conference paper 2017
document
Traversari, A.A.L. (author)
article 2012
document
Anonymous, (author)
In 2008 startte de inspectie het inventariserende onderzoek naar de vraag of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen overdag verschilt van de patiëntveiligheid in de avond-, nacht- en weekenduren. Deze vraagstelling vroeg een wetenschappelijke benadering en daarom besteedde de inspectie een deel van het onderzoek uit aan het Rijksinstituut voor...
report 2011
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bongers, M.Y. (author), Veersema, M.J. (author), van Det, J.P.E.N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De laatste jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van endoscopische chirurgie. Steeds meer operaties, nu al 40.000 tot 50.000 per jaar in Nederland, worden op deze wijze uitgevoerd. Naast voordeel voor de patiënt, brengt de endoscopische chirurgie echter ook nieuwe mentale en fysieke belastingen voor het OK-team met zich...
bookPart 2009
document
Oosting, E. (author), Hoogeboom, T.J. (author), Elings, J. (author), van der Sluis, G. (author), van Meeteren, N.L.U. (author)
Doel De inhoud beschrijven van protocollen die richting geven aan de perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij patienten die een totale knieartroplastiek krijgen (TKA) en deze toetsen aan de methodologische kwaliteitscriteria voor internationale richtlijnen. Methode Protocollen van 8 algemene en 2 academische ziekenhuizen in Nederland zijn...
article 2009
document
Dumay, A.C.M. (author), van Det, M.J. (author), Meijerink, W.J.H.J. (author), Mos, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Endoscopische chirurgie maakt bij elke ingreep op elk type operatiekamer al gebruik van een camera die de beelden van de optiek vastlegt en converteert naar een analoog of digitaal signaal dat op een beeldscherm vertoond kan worden. Op de endoscopische operatiekamer is de eigen informatiestroom geïntegreerd met verschillende externe...
bookPart 2009
document
Hensbroek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doordat risicomanagement wereldwijd ruim aandacht krijgt, bestaat nu de kans dat ook zorgorganisaties op managementniveau het belang gaan inzien van het sluiten van de ‘organisatorische lus’. Het komt erop neer dat, ook na ingebruikname van een apparaat of installatie, risico’s geëvalueerd moeten worden, wat dan eventueel weer kan leiden tot...
bookPart 2009
document
Duisterwinkel, A.E. (author), Bezemer, R.A. (author), Wieringa, F.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Arts en patiënt moeten er zeker van kunnen zijn dat endoscopen en andere medische instrumenten schoon en veilig zijn aan het begin van elke operatie. Prionen, virussen, bacteriën maar ook restanten van reinigingsmiddelen en desinfectantia kunnen nare ontstekingen en zelfs levensgevaarlijke infecties opleveren. De vaststelling van contaminatie...
bookPart 2009
document
van Heumen, S. (author), Bode, A. (author), Brouwers, P. (author), Bisschop, F. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Bouwkosten Kengetallen Kostenontwikkeling zorgbouw Financiering kapitaallasten zorgsector
report 2009
document
Cornelissen, H.J.M. (author), Bezemer, R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Infecties kunnen ontstaan als gevolg van besmetting met micro-organismen. Besmetting kan plaatsvinden door bijvoorbeeld direct contact van de patiënt met gecontamineerde handschoenen en kleding, of gecontamineerde instrumenten. Ook micro-organismen elders op de huid of vanuit de tractus digestivus of urogenitalis van de patiënt zelf kunnen bij...
bookPart 2009
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Hinkema, M.J. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author)
Uit de Arbobalans 2006 blijkt dat in de sector verpleeg- en verzorgingshuizen de werkdruk en emotionele belasting hoog zijn, en de autonomie laag. In de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen is dan ook afgesproken dat werkgevers een preventief beleid gaan voeren tegen psychische belasting. In het kader hiervan is Arcadi Counselling gevraagd om een...
report 2008
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Ybema, J.F. (author)
Een hogere medische consumptie gaat samen met een hoger verzuim, maar het is niet bekend hoe deze factoren elkaar beïnvloeden over de tijd. In dit onderzoek wordt daarom specifiek gekeken naar de longitudinale relatie tussen medische consumptie en verzuim. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2317 werknemers in loondienst bij een groot ziekenhuis ...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author)
Naar aanleiding van het hoge verzuim door psychische klachten in de gezondheidszorg, is in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen afgesproken een preventie beleid te voeren tegen de hoge psychische belasting in die sector. In het kader daarvan is Arcadi Counselling gevraagd in verpleeg- en verzorgingshuizen (preventieve) ondersteuning aan te...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), van Scheppingen, A. (author), Moonen, C. (author), Piek, P. (author), Treur, H. (author)
In de periode 2002-2003 is door TNO Arbeid en NIGZ-Werk & Gezondheid een ontwikkelingsproject Integraal Gezondheids Management (IGM) uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van de definitiestudie, methodiekontwikkeling en een aantal pilotprojecten. Aan de hand daarvan zijn concept en methodiek in de praktijk getest en is op systematische wijze...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
Winters-van der Meer, A.C.M. (author), Kleefstra, S.M. (author), Kool, R.B. (author), Steenbeek, R. (author)
In opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU, voorheen de Vereniging Academische Ziekenhuizen) is door Prismant onderzoek verricht naar de tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra. De Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) heeft samen met de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) een...
book 2004
Searched for: subject%3A%22Ziekenhuizen%22
(1 - 20 of 42)

Pages