Searched for: subject%3A%22Zelfmanagement%22
(1 - 4 of 4)
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Otten, W. (author)
In dit hoofdstuk wordt het concept eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement geïntroduceerd (par.12.1). Vervolgens geven we een overzicht van verschillende eHealth technologieën die relevant zijn voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige praktijk (par. 12.2). In paragraaf 12.3 worden voorbeelden van deze eHealthtechnologieën...
bookPart 2017
document
Boermans, S.M. (author), Dhondt, S. (author), Molema, J.J.W. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Dit rapport over het zelfmanagement en ondersteuning daarvan met technologie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) binnen de geïntegreerde zorg. ICT biedt veel mogelijkheden om chronisch zieke patiënten van kennis en informatie te voorzien, waarmee zij zelf het management van...
report 2017
document
Schoone, M. (author)
Bij de zorg voor mensen met een chronisch ziekte zijn vaak veel verschillende zorgverleners betrokken. De patient heeft veel inzicht in het eigen ziekteproces en is vaak goed in staat tot zelfmanagement. Technologie is daarbij ondersteunend. Hiervoor is een scala aan apps, monitoringapparatuur en ICT voor communicatie op de markt. Het...
article 2016
document
Otten, W. (author), Rövekamp, T. (author), Keer, M. (author), de Graaf, A. (author), van Keulen, H.M. (author)
Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) gaat gepaard met hoge medische kosten en verlies van productiviteit. Webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM kan hiervoor uitkomst bieden. Het doel van dit rapport is daarom aanbevelingen te geven voor webbased ondersteuning van zelfmanagement van T2DM.
report 2015
Searched for: subject%3A%22Zelfmanagement%22
(1 - 4 of 4)