Searched for: subject%3A%22Werkplekinrichting%22
(1 - 7 of 7)
document
Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
In the automotive industry comfort has become an important issue. In the last decade, the word has entered the world of professional equipment builders like earthmoving machines (wheel loaders, excavators), forklift trucks, cranes, trucks, busses etcetera. comfort nowadays is the buzzword in all those industries where vehicles and cabins are...
report 2005
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author)
In dit artikel worden experimenten beschreven waarin twee soorten geluiden zijn onderzocht: concrete geluiden, zoals het blaffen van een hond en abstracte muziekakkoorden in majeur en mineur. Gekeken werd wat het effect is van het redundant toevoegen van deze geluiden op de uitvoering van een visuele taak. Uit de resultaten komt naar voren dat...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Reijneveld, C.N. (author), Vink, P. (author), Veldhoen, T. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
Bij vijf willekeurige bedrijven in Hoofddorp is onderzoek verricht naar het gebruik van de (vaak uitgebreide) instelmogelijkheden van kantoorstoelen. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de kantoormedewerkers hier nooit gebruik van maakt. Bij 100 kantoormedewerkers is een uitgebreid interview afgenomen, terwijl ze op hun werkplek zaten. Van...
report 2004
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Krause, F. (author), Vink, P. (author), TNO Arbeid (author)
Comfort plays an increasingly important role in interior design of earth moving equipment. Although research has been conducted on vehicle interiors of wheel loaders and excavators, hardly any information is known about the operator's opinion. In this study a questionnaire was completed by machine operators to get their opinion about aspects...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van Lingen, P. (author), de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author)
Omdat invoermiddelen bepalen wat kantoorwerkers met hun handen doen en hoe hun lichaamshouding is, is het van groot belang deze middelen weloverwogen te kiezen. In deze keuzegids wordt een overzicht gegeven van de invoermiddelen en de beschikbare kennis daarover. Ook worden adviezen gegeven over invoermiddelen die zijn toegesneden op een aantal...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Krause, F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
The operator's comfort more and more is recognized as a factor of importance in the design of cabins of all kinds of vehicles. This book addresses the comfort of cabins of earth moving machinery, as a result of a 2,5-years European project (1999-2002), known as 'Eurocabin'. In this project 3 manufacturers of earth moving machines joined their...
report 2003
document
NIA TNO TNO Arbeid TNO Human Factors (author), Delleman, N.J. (author), Dul, J. (author)
Many work situations require postures that have to be maintained for an extended period of time, such as machinery operation, assembly, and at a video display unit. A sustained posture (with or without external force exertion) creates a static load, and the muscles involved contract continuously without shortening or lengthening. Static...
bookPart 1998
Searched for: subject%3A%22Werkplekinrichting%22
(1 - 7 of 7)