Searched for: subject%3A%22Werkomgeving%22
(1 - 20 of 340)

Pages

document
Hulsegge, G. (author), Verhoef, H. (author), Thijs, C. (author), in der Maur, M. (author), Vooijs, M. (author), Hummel, L. (author), Emmert, S.B. (author)
De diversiteit onder de Nederlandse beroepsbevolking neemt toe, toch is de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond niet gelijk aan die van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Zo is de uitstroom van medewerkers met migratieachtergrond hoger dan die van mensen zonder migratieachtergrond en verliezen zij 1,5 keer vaker...
report 2022
document
Huijs, J.J.J.M. (author), de Lijster, G. (author), van den Berg, L. (author), Venema, A. (author)
Ongewenste omgangsvormen kunnen in elke professionele werkomgeving voorkomen en zijn een serieus probleem in onze samenleving. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving. Werknemers kunnen ongewenste omgangsvormen ervaren van collega’s en leidinggevenden (interne ongewenste omgangsvormen), maar ook van derden,...
other 2020
document
Oeij, P.R.A. (author)
Inhoud workshop: Vanuit de context van teams die werken aan innovaties, gaat Peter in op falen een stap voor zijn. Daarbij zijn twee zaken van belang. Een mindfulle werkomgeving waarin fouten maken mag, als je er maar van leert. En daarnaast resilient (veerkrachtig) teamgedrag om met succes kritieke situaties het hoofd te bieden. In de workshop...
public lecture 2019
document
Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in Het Nieuwe Werken (HNW) met de bedoeling niet alleen de arbeidsproductiviteit te vergroten, aantrekkelijker te worden als werkgever en de interne kennisdeling te bevorderen, maar vaak ook kosten te besparen door minder benodigde kantoorruimte. Het Nieuwe Werken is een visie op de manier...
report 2013
document
Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author), Vaas, F. (author)
Social innovation is an organisational capability, defined as a strategic renewal in organising & organisational behaviour. This capability may consist of four resources: strategic orientation, product-market improvement, flexible work & organising smarter. Social innovation is theoretically rooted in the Resource Based View of the Firm....
conference paper 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Koppes, L. (author), Pleijers, A. (author), de Vroome, E. (author)
other 2010
document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
Breucker, G. (author), Sochert, R. (author), Kiesewetter, E. (author), van den Broek, K. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), Haratau, T. (author), Leitgöb, H. (author), Sebinger, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Since its formal founding in 1996, the European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) has become one of leading European institutions in the field of Workplace Health Promotion (WHP) in Europe and can be characterised as an informal network consisting of national occupational health and safety institutes, as well as public health,...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I. (author)
Every five years the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) conducts the European Working Conditions Survey (EWCS). The survey provides an overview of the state of working conditions throughout Europe and indicates the nature and content of changes affecting the workforce and the quality of work....
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Mol, M. (author), van den Bossche, S. (author)
Belangrijke punten bij onderzoeken naar arbeidsomstandigheden zijn werktijd en overwerk; flexibele contractvormen; werkdruk en autonomoe in het werk; intimidatie, sexueel en lichamellijk geweld op de werkplek; verzuim en werkgebondenheid van verzuim; doorwerken na je 65e jaar; verbeteringspunten van de arbeidsomstandigheden; reorganisaties en...
other 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Mol, M. (author), Janssen, B. (author), van den Bossche, S. (author)
Weergave van de bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA); dat is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2008 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de vijfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Evenals de NEA 2007 heeft de NEA 2008 een brede focus op arbeid. Arbeidsomstandigheden,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Blatter, B. (author), den Besten, H. (author)
Geanalyseerd wordt hoe de arbeidsomstandigheden in Nederland in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn zich verhouden tot de arbeidsomstandigheden in andere bedrijfssectoren. Met behulp van logistische regressieanalyse is onderzocht in welke mate arbeidsomstandigheden in deze sectoren van invloed zijn op het ziekteverzuim, de mate waarin men...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hollander, A. (author), Treur, H. (author), Brekelmans, F. (author)
In 2008 werkte nog steeds naar schatting 40 tot 50 procent van de parketleggers met lijmen, lakken en kitten die te veel vluchtige organische oplosmiddelen (VOS) bevatten. Deze producten zijn al enkele jaren verboden omdat ze tot ernstige aandoeningen kunnen leiden, zoals OPS (Organo Psycho Syndroom). Het is daarom de vraag wat de parketteurs...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Besten, H. (author)
article 2009
document
Popma, J.R. (author), Poort, R.O.B. (author), Franssen, E.J.A. (author), van het Kaar, R.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Iedere werknemer heeft recht op bescherming van zijn veiligheid, gezondheid en waardigheid tijdens de arbeid. Tussen media jaren negentig en het jaar 2008 is er sprake van een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming. Zeker na de recente wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de...
book 2008
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
report 2008
document
Popma, J. (author), Michel, F. (author), van Rijen, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
De risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&e) is de basis van het arbobeleid. De laatste jaren is het daarom flink geld gestoken in de ontwikkeling van instrumenten om de risico- inventarisatie te ondersteunen. Vooral de digitale ri&e is in opkomst. Een neveneffect is echter dat de ri&e meer een invuloefening lijkt te zijn dan een manier om...
article 2008
document
Engbers, L. (author), Sattelmair, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
As a further step towards the implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS), WHO and the World Economic Forum organized a Joint Event (Dalian, China, September 2007) on the prevention of noncommunicable diseases (NCDs) in the workplace through healthy diets and physical activity. This paper provided the...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Hooftman, W. (author)
Despite significant changes in the national questionnaires on work and health, the quality of work as well as health complaints in the Netherlands appear to be relatively stable. Pace of work seems to be on the increase again and more people are working in excess of their contractual hours. Notwithstanding changes in disability legislation,...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Leka, S. (author), Cox, T. (author), Jain, A. (author), Hassard, J. (author), Ertel, M. (author), Stilijanow, U. (author), Cvitkovic, J. (author), Lenhardt, U. (author), Lavicoli, S. (author), Deitinger, P. (author), Petyx, C. (author), Natali, E. (author), Houtman, I.L.D. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), van den Bossche, S.M.J. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Zolmierczyk-Zreda, D. (author), Vartia, M. (author), Pahkin, K. (author), Lindstrom, K. (author), Sutela, S. (author)
The overarching aim of this document is the promotion of the translation of policy and knowledge into practice. As such, guidance is provided in relation to key issues including risk assessment, social dialogue and employee participation, key indicators, best practice interventions and corporate social responsibility in the factsheets listed on...
book 2008
Searched for: subject%3A%22Werkomgeving%22
(1 - 20 of 340)

Pages