Searched for: subject:"Werkhervatting"
(1 - 8 of 8)
document
Huijs, J.J.J.M. (author)
In bijna ieder bedrijf werken ze: medewerkers die geestelijk zijn afgehaakt. TNO-wetenschapper Jenny Huijs deed onderzoek naar dit 'mental pensioen' en de manieren om werkplezier en productiviteit te verbeteren. Soms kan roulerend voorzitterschap in vergaderingen al een verschil maken.
article 2019
document
Huijs, J.J.J.M. (author)
The objectives of this dissertation are to identify factors that influence prevention of sick leave and return to work (RTW), and to develop and evaluate interven-tions based on these factors.
doctoral thesis 2019
document
Huijs, J.J.J.M. (author)
Het doel van dit proefschrift is om factoren te identificeren die van invloed zijn op het voorkomen van ziekteverzuim en bevorderen van werkhervatting. Hieronder volgt een samenvatting per hoofdstuk van dit proefschrift.
article 2019
document
Dusseldorp, E. (author), Hofstetter, H. (author), Sonke, C. (author)
Eind 2015 is de eerste versie van de Werkverkenner landelijk in gebruik genomen. Dit meetinstrument brengt, aan de hand van een online vragenlijst en registratiegegevens van UWV, de persoons- en situatiekenmerken van recent ingestroomde werklozen met een WWuitkering in kaart. Op basis hiervan kan UWV de kans op werkhervatting van individuele...
report 2018
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Andriessen, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Psychische klachten onder werknemers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende werknemers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten. De vraag is...
report 2010
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Heuvel, S. (author), Bongers, P. (author), de Vroome, E. (author)
Het doel van dit rapport was na te gaan wat de huidige praktijk van sociaal medische begeleiding en reïntegratie is bij werknemers die verzuimen door RSI-klachten. Ook werd geïnventariseerd welke factoren het risico verhogen op langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI-klachten. Om deze vraagstellingen te beantwoorden is een...
book 2003
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
Beschrijving van de instrumenten die door de uitvoeringsorganen kunnen worden ingezet ter bevordering, behoud of herstel van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. De instrumenten zijn onderverdeeld in acht groepen: instrumenten die overwegend op de werkgever zijn gericht en die hem financieel voordeel kunnen opleveren;...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F. (author), Verboon, F. (author)
In december 1991 verleenden het Ministerie van SZW en de SVR opdracht toteen onderzoek naar het ziekteverzuim van (ex-) arbeidsongeschikte werknemers. In het eerste gedeelte van het onderzoek, gerapporteerd in 1993, werd nagegaan in hoeverre onder Nederlandse werkgevers de perceptie bestaat dat het ziekteverzuimrisico van de genoemde groep hoger...
book 1997
Searched for: subject:"Werkhervatting"
(1 - 8 of 8)