Searched for: subject%3A%22Werkgelegenheidspolitiek%22
(1 - 4 of 4)
document
van Leeuwen, P. (author), Zwinkels, W. (author)
Het zijn spannende tijden nu de economie in een crisis is geraakt. Het kabinet is inmiddels na overleg met de sociale partners met een flink pakket aan maatregelen gekomen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid. Dat is een goede zaak, want benutting van kansen op de arbeidsmarkt en stimulering van de...
article 2009
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
Kwantes, J.H. (author)
Nederland telt eind 1997 1,7 miljoen werkzoekenden. Dit cijfer ontstaat door alle WW-, WAO/AAW- en ABW-cijfers bij elkaar op te tellen. De overheid wil die werkzoekenden zo snel mogelijk verkleinen door het voeren van een arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsbeleid. Dat beleid wordt onder meer gevoerd op het terrein van preventie, ziekte,...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiƫring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
Searched for: subject%3A%22Werkgelegenheidspolitiek%22
(1 - 4 of 4)